Työpaikat

Lainsäädäntöneuvos

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee lainsäädäntöneuvosta ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikköön (OIK-40) määräaikaiseen virkasuhteeseen 28.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan 31.7.2022 asti.

Toimenkuvaan kuuluu:

  • ihmisoikeuksien kehittämiseen osallistuminen kansainvälisissä järjestöissä, erityisesti Yhdistyneissä kansakunnissa ja Euroopan neuvostossa, ml. niissä valmisteltavien ihmisoikeusasiakirjojen laatiminen,
  • ihmisoikeussopimuksiin liittyvä säädösvalmistelu,
  • määräaikaisraportointi ihmisoikeusvelvoitteiden täytäntöönpanosta kansainvälisille ja alueellisille sopimusvalvontaelimille,
  • valtionasiamiehen avustaminen ihmisoikeuksia käsitteleviä kansainvälisiä lainkäyttö- ja tutkintaelimiä koskevissa asioissa,
  • ihmisoikeuksia koskevat asiantuntijatehtävät, ml. selvitysten ja lausuntojen laatiminen, sekä
  • muut erikseen määrättävät ihmisoikeusjuridiikkaan liittyvät tehtävät.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Viran kelpoisuusvaatimuksina (valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta 256/2000) ovat oikeustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta kelpoisuusvaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi
Suullinen: Erinomainen
Kirjallinen: Erinomainen
Ymmärtäminen: Erinomainen

Ruotsi
Suullinen: Tyydyttävä
Kirjallinen: Tyydyttävä
Ymmärtäminen: Tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä ihmisoikeuksiin, erityisesti kansainvälisiin ja alueellisiin ihmisoikeussopimuksiin ja niiden valvontajärjestelmiin, Suomen oikeusjärjestelmään sekä valtioneuvoston työskentelyyn.

Perehtyneisyys kansainväliseen oikeuteen, EU-oikeuden tuntemus, lainvalmistelukokemus, tuomioistuinharjoittelu ja muu relevantti työkokemus muun muassa valtion- ja kuntainhallinnon, kansainvälisten järjestöjen ja EU:n palveluksessa ja tuomioistuinlaitoksen palveluksessa luetaan hakijalle eduksi.

Työssä tarvittava kielitaito

Kelpoisuusvaatimusten lisäksi tehtävien hoidossa tarvitaan hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä puhutun ja kirjoitetun ranskan kielen ymmärtämistä. Muu kielitaito luetaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika:   Virastotyöaika
Tehtävä alkaa:   28.1.2019 Aloitus 28.1.2019 tai sopimuksen mukaan.
Määräaikainen, päättyy:   31.7.2022 sijaisuus

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   15.1.2019 16:15

ID:   24-570-2018

Sähköiset hakemukset: Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstösuunnitteluyksikkö
PL 455
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Lainsäädäntöneuvoksen palkkaus määräytyy ulkoasiainhallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 11B (4 089,64 euroa/kk) mukaisesti. Peruspalkan lisäksi maksetaan työsuoritukseen perustuvaa henkilökohtaista palkanosaa, jonka suuruus on 0,00 48,00 % peruspalkasta.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Krista Oinonen
yksikönpäällikkö
0295 351172

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.