Kielenkääntäjä (venäjän kieli), Moskova | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Kielenkääntäjä (venäjän kieli), Moskova

Ilmoittaja

Ulkoministeriö

Paikkakunta

Moskova

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen

Viimeinen hakupäivä

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee kielenkääntäjää (venäjän kieli) Suomen suurlähetystöön Moskovaan määräaikaiseen kolmen vuoden virkasuhteeseen 1.8.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Kielenkääntäjän tehtäviin kuuluvat mm. erilaisten kokousten ja tapaamisten konsekutiivitulkkaus, käännöstyöt, kirjeiden ja asiakirjojen laatiminen ja välittäminen, taustaselvitykset, kielineuvonta ja kielentarkastus sekä muut edustuston päällikön erikseen määräämät virkatehtävät.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kielenkääntäjän viran kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto tai muu soveltuva tutkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena ovat tehtävän hoitamiseen tarvittava erinomainen venäjän kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävien menestyksellisen hoitamisen kannalta on tärkeää, että valittavalla on hyvät viestintä- ja tiimityöskentelytaidot, organisointikykyä sekä venäläisen tapakulttuurin tuntemusta. Kokemus ulkoasiainhallinnon tai valtionhallinnon kielenkääntäjän tehtävistä katsotaan eduksi. Tehtävä sijoittuu nopeatempoiseen kansainväliseen työympäristöön, joten eduksi luetaan hyvä paineensietokyky.

Muu kielitaito

Hakijalle eduksi katsotaan erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.8.2022 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 31.7.2025. Määräaikaisuuden syy on työn luonne.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   30.5.2022 16:15

ID:   24-280-2022

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 9A (3 065,00 euroa/kk) mukaisesti, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Lisäksi maksetaan säädetyt ulkomaankorvaukset, joista voi lukea lisää: Laki ulkomaanedustuksen korvauksista ja Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista.

Lisätietoja tehtävästä

Marja Koskela
Edustuston päällikön sijainen, Suomen Moskovan suurlähetystö, soittoaika 17.5. klo 14-15
+7 985 774 34 67
marja.koskela@formin.fi