Työpaikat

Kehityspolitiikan neuvonantaja (tasa-arvokysymykset)

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee kehityspolitiikan neuvonantajaa kehityspoliittisen osaston toimialapolitiikan yksikköön (KEO-20) määräaikaiseen virkasuhteeseen 29.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan 28.8.2020 saakka.

Tehtävän tarkoituksena on tarjota asiantuntijapalvelua sukupuolten välisestä tasa-arvosta ulkoministeriön johdolle, kehitysyhteistyötä toimeenpaneville ja kehityspoliittista vaikuttamistyötä tekeville osastoille ja yksiköille sekä muille tärkeille toimijoille. Tasa-arvoneuvonantaja toimii laaja-alaisesti asiantuntijana ja vaikuttajana yhteistyössä ulkoministeriön eri sidosryhmien kanssa.

Neuvonantajan päätehtäviä ovat:

  • Neuvonta: Antaa tasa-arvokysymysten osalta suosituksia ja asiantuntijaneuvoja liittyen Suomen kehitysyhteistyön ja -politiikan toteuttamiseen.
  • Taustoittaminen: Laatia taustoja, puheita ja sisältöä johdon ja muiden UM:n ja Suomen toimijoiden käyttöön tasa-arvokysymyksissä.
  • Kehittäminen: Osallistua kehitysyhteistyön ja politiikan strategiseen kehittämiseen tasa-arvokysymysten näkökulmasta, ml. läpileikkaavien tavoitteiden ohjeistuksen uudistaminen, tulosohjauksen kehittäminen.
  • Vaikuttaminen: Tasa-arvokysymyksiin liittyvä kehityspoliittinen vaikuttaminen Suomessa ja kansainvälisesti ja Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden ja arvojen edistäminen (ml. ihmisoikeusperustaisuus ja läpileikkaavat tavoitteet) sekä viestiminen ko. teemoista.
  • Kouluttaminen: Tasa-arvokysymyksiin liittyvän koulutussisällön suunnittelu ja toteutus.
  • Muut yksikönpäällikön määrittelemät tehtävät.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä perehtyneisyyttä virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta edellytetään suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi tehtävän hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää englannin kielen taitoa. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): Erinomainen
Suomi (kirjallinen): Erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): Erinomainen

Ruotsi (suullinen): Tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): Tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): Tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän hoitaminen edellyttää vähintään seitsemän vuoden relevanttia työkokemusta, josta osa kehitysmaissa hankittua. Tehtävät vaativat laaja-alaista asiakokonaisuuksien hallintaa, osaamista ja ymmärrystä sekä tasa-arvosta että kehityskysymyksistä yleisesti sen läpileikkaavuuden takia kuin myös perehtyneisyyttä kansainväliseen ja kansalliseen kehityspolitiikkaan ja tavoitteisiin eri toimialoilla.

Tehtävä vaatii myös kykyä koordinoida ja kykyä tunnistaa ja tuottaa Suomen kannalta olennaista tietoa ja toiminnan kehitystarpeita tasa-arvon edistämiseksi. Tehtävässä tarvitaan hyviä vuorovaikutus-, neuvottelu ja esiintymistaitoja, hyviä verkostoja ja kykyä toimia yhteistyössä erilaisten sidosryhmien kanssa sekä valmiutta erilaisten työryhmien tai tilaisuuksien vetämiseen.

Työssä tarvittava kielitaito

Kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvan kielitaidon lisäksi muu relevantti kielitaito lasketaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 29.8.2019 Tehtävä alkaa 29.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 28.8.2020 Sijaisuus

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 19.6.2019 16:15

ID:   24-211-2019

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 10B (3 590,62 euroa/kk) mukaisesti. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Saana Halinen
Yksikön päällikkö
0295 351 782
saana.halinen@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.