Työpaikat

Kehityspolitiikan neuvonantaja (tasa-arvo-kysymykset)

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Maat ja alueet
Suomi
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee kehityspolitiikan neuvonantajaa kehityspoliittisen osaston toimialapolitiikan yksikköön (KEO-20) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.9.2021 28.8.2022. Määräaikaisuuden syy on sijaisuus.

Tehtävän tarkoituksena on tarjota asiantuntijapalvelua sukupuolten välisestä tasa-arvosta ulkoministeriön johdolle, kehitysyhteistyötä toimeenpaneville ja kehityspoliittista vaikuttamistyötä tekeville osastoille ja yksiköille sekä muille tärkeille toimijoille. Tasa-arvoneuvonantaja toimii laaja-alaisesti asiantuntijana ja vaikuttajana yhteistyössä ulkoministeriön eri sidosryhmien kanssa.

Tasa-arvokysymysten neuvonantajan tehtäväkenttä muodostuu kolmesta kokonaisuudesta:

1) globaali vaikuttaminen (kv. foorumit, YK-järjestelmä, kehitysrahoituslaitokset, EU, INGOt),
2) Suomen kahdenvälinen kehityspolitiikka ja yhteistyö (hallitustenvälinen yhteistyö, multi-bi, kansalaisjärjestöyhteistyö, yksityisen sektorin instrumentit)
3) strateginen kehittäminen (sukupuolten välinen tasa-arvo kehityspolitiikan läpileikkaavana tavoitteena, tulosohjaus tasa-arvon osalta ml. erityisesti vuoden 2022 tulosraportin valmistelu)

Neuvonantajan päätehtäviä ovat:

1) Neuvonta: neuvonantajapalveluiden antaminen kehitysyhteistyön/politiikan hallintovas-tuussa oleville ulkoministeriön yksiköille ja edustustoille tasa-arvokysymysten osalta.
2) Taustoittaminen: taustamuistioiden, puheiden ja puhe-elementtien laatiminen, tasa-arvoky-symysten asiantuntemuksen tuominen ulkoasiainhallintoon päätöksenteon tueksi.
3) Kehittäminen: Suomen kehityspolitiikan strateginen kehittäminen (mm. tulosohjaus, läpileikkaavia tavoitteita koskevat työkalut, laatujärjestelmä) tasa-arvokysymysten näkökulmasta.
4) Vaikuttaminen: Suomen kehityspolitiikan tavoitteiden edistäminen vaikuttamalla oman alan keskusteluissa, verkostoissa ja prosesseissa sekä kansainvälisesti että Suomessa, ml. Suomen edustaminen oman alan foorumeilla.
5) Kouluttaminen: oman alan perus- ja syventävän koulutuksen suunnittelu ja toteutus.
6) Muut yksikönpäällikön määrittelemät tehtävät.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on ylempi korkeakoulututkinto tai Suomessa ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi rinnastettu ulkomainen tutkinto sekä perehtyneisyys tehtäviin. Kielitaidon osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän hoitamiseen tarvittava hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Kieli         Suullinen     Kirjallinen   Ymmärtäminen

Suomi   Erinomainen  Erinomainen  Erinomainen

Ruotsi     Tyydyttävä   Tyydyttävä  Tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen antaa monipuolinen, relevantti työkokemus, josta osa on kehitysmaassa hankittua. Lisäksi eduksi katsotaan laaja perehtyneisyys tasa-arvokysymyksiin kehityspolitiikassa ja -yhteistyössä, perehtyneisyys kehitysyhteistyön ohjaaviin periaatteisiin, kansainvälisiin sopimuksiin ja parhaisiin käytäntöihin sekä perehtyneisyys kansainväliseen kehityspolitiikkaan ja tavoitteisiin eri toimialoilla ja tasoilla.

Lisäksi eduksi katsotaan hyvä perusosaaminen Suomen kehityspolitiikan yleisistä periaatteista (ihmisoikeusperustaisuus, läpileikkaavat tavoitteet, tulosperustaisuus, toimiminen hauraissa konteksteissa). Eduksi katsotaan myös kokemus kansainvälisestä vaikuttamisesta ja globaalitason prosesseista sekä kyky ottaa aktiivinen rooli kansainvälisissä työryhmissä.

Tehtävien menestyksellisen hoitamisen kannalta on tärkeää, että valittavalla on hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky toimia yhteistyössä erilaisten sidosryhmien kanssa sekä hyvät neuvottelu-, esiintymis- ja koulutustaidot, palveluhenkisyyttä ja ratkaisukeskeistä asennetta. Hakijalle eduksi katsotaan kyky hallita ja koordinoida suuria asiakokonaisuuksia sekä tunnistaa ja tuottaa Suomen kehityspolitiikan kannalta olennaista tietoa.

Muu kielitaito

Muu kuin kelpoisuusvaatimuksissa mainittu kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.9.2021  tai sopimuksen mukaan

Määräaikainen, päättyy:   28.8.2022    Sijaisuus

 

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   30.7.2021 16:15

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 11A (4 043,28 e/kk) mukaisesti, minkä lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Outi Myatt-Hirvonenva. yksikönpäällikkö 12.-16.7.+358 50 338 0462   outi.myatt-hirvonen@formin.fi

Sanna-Liisa Taivalmaava. yksikönpäällikkö 19.-23.7.+358 50 526 5630    sanna-liisa.taivalmaa@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

 

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

 

Työpaikat

Kansainvälisen viestinnän tuottaja
Projektikoordinaattori
Investigations Manager
Dialogiasiantuntija
HR-koordinaattori
Lakiasiantuntija
Ohjelmasuunnittelija
International Communications Specialist
Ohjelma-avustaja
Verkkotuottaja
Suomen kielen opettaja/ohjaaja

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.