Työpaikat

Kehityspolitiikan neuvonantaja (innovaatiot ja digitaalinen kehitys)

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoasiainministeriö hakee kehityspolitiikan neuvonantajaa (innovaatiot ja digitaalinen kehitys) kehityspoliittisen osaston toimialapolitiikan yksikköön (KEO-20) määräaikaiseen virkasuhteeseen 8.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan 29.2.2020 asti.

Tehtävässä tuetaan Suomen kehityspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä innovaatioihin ja digitaaliseen kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Tehtävässä edistetään uuden tiedon ja osaamisen, innovaatioiden sekä erityisesti tieto- ja viestintäteknologian ja digitaalisuuden merkitystä kaikilla kehityspolitiikan painopistealueilla, mutta erityisesti liittyen yksityisen sektorin kehittämisen painopistealueeseen. Tehtävässä tuetaan kehityspolitiikkaa ja -yhteistyötä toimeenpanevia yksiköitä sekä ministeriön ja valtionhallinnon johtoa.

Tällä hetkellä korostuvat seuraavat tehtäväkokonaisuudet:

  • Kahdenvälisen ja alueellisen kehitysyhteistyön tuki ja neuvonta innovaatioiden, teknologian ja digitaalisen kehityksen osalta.
  • Monenvälisen kehitysyhteistyön tukeminen aihepiirin osalta.
  • Muiden kehitysyhteistyöinstrumenttien kautta tapahtuvan työn tukeminen (erityisesti innovaatiotoiminnan kannalta olennaiset instrumentit).
  • Kehitysyhteistyön menetelmien, instrumenttien ja tulosraportoinnin kehittäminen.
  • Lausuntojen, puhe-elementtien, taustojen, kannanottojen, ym. laadinta.
  • Aihepiiriin liittyvä kehityspoliittinen vaikuttaminen Suomessa ja kansainvälisesti. Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden ja arvojen edistäminen (ml. ihmisoikeusperustaisuus ja läpileikkaavat tavoitteet) sekä informaation välittäminen ml. viestintä ko. teemoista.
  • Aihepiiriin liittyvän koulutussisällön suunnittelu ja toteutus.
  • Muut yksikönpäällikön määrittelemät tehtävät.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Kielitaidon osalta edellytetään suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävän hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää englannin kielen taitoa. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen
Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän hoitaminen edellyttää vähintään seitsemän vuoden relevanttia työkokemusta, josta osa kehitysmaissa hankittua. Tehtävässä tarvitaan laaja-alaisten asiakokonaisuuksien hallintaa, hyvää ymmärrystä tieteen, teknologian ja innovaatioiden merkityksestä yhteiskunnalliselle ja taloudelliselle kehitykselle sekä tuntemusta kehitysmaiden innovaatiotoiminnan ja teknologiakehityksen tilasta. Lisäksi tarvitaan perehtyneisyyttä alan kehitysyhteistyön ohjaaviin periaatteisiin, kansainvälisiin sopimuksiin ja parhaisiin käytäntöihin. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää myös osaamista ihmisoikeusperustaisuudesta ja Suomen kehityspolitiikan läpileikkaavista tavoitteista toimialaan liittyen.

Tehtävässä tarvitaan hyviä vuorovaikutus-, neuvottelu ja esiintymistaitoja, hyviä verkostoja ja kykyä toimia yhteistyössä erilaisten sidosryhmien kanssa sekä valmiutta erilaisten työryhmien tai tilaisuuksien vetämiseen.

Työssä tarvittava kielitaito

Kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvan kielitaidon lisäksi muu relevantti kielitaito lasketaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 8.8.2019 Tehtävä alkaa 8.8.2019 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 29.2.2020 projekti

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 24.6.2019 16:15

ID:   24-216-2019

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 11A (3.851,96 euroa/kk) mukaisesti. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Saana Halinen
Yksikön päällikkö
0295 351 782
saana.halinen@formin.fi

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.