Työpaikat

Kehityspolitiikan erityisasiantuntija (luonnonvarasektori)

Ilmoittaja
Paikkakunta
Addis Abeba
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee kehityspolitiikan erityisasiantuntijaa (luonnonvarasektori) Suomen Addis Abeban suurlähetystöön 01.03.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan kolmen vuoden ajaksi.

Etiopia on Suomen kehitysyhteistyön keskeinen kumppanimaa. Tällä hetkellä Suomi tukee Etiopiassa mm. vesisektoria (vesihuolto, sanitaatio ja hygienia) ja maaseutukehitystä (maanhallinta, maatalouden arvoketjut). Erityisasiantuntija vastaa suurlähetystössä Suomen kahdenvälisen kehitysyhteistyön suunnittelusta, toimeenpanosta ja seurannasta näillä sektoreilla. Hän työskentelee osana ulkoministeriön Afrikan sarvi -tiimiä Addis Abebassa suurlähettilään alaisena. Suurlähetystön paikalliset vesi- ja maatalousneuvonantajat avustavat erityisasiantuntijaa.

Erityisasiantuntijan tehtävissä korostuvat tällä hetkellä:

 • Suomen Etiopian kehitysyhteistyön maaohjelman mukaisten luonnonvarasektorin hankkeiden valmistelu, hallinto, ohjaus, seuranta ja raportointi
 • osallistuminen luonnonvarasektorilla avunantajayhteistyöhön sekä avunantajien ja Etiopian hallituksen väliseen vuoropuheluun ja tarvittaessa poliittisten kysymysten seurantaan
 • muut suurlähettilään määräämät tehtävät

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava erinomainen englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen
Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

 • vähintään 7 vuoden työkokemusta luonnonvarasektorilla (esim. vesi ja sanitaatio, maaseutukehitys, maanhallinta), josta osa on hankittu kehitysmaassa
 • perehtyneisyys kehitysmaiden luonnonvarasektorin kysymyksiin
 • perehtyneisyyttä yleisiin kehityspoliittisiin kysymyksiin sekä Suomen kehityspoliittiseen ohjelmaan
 • käytännön kokemusta maatason kehitysyhteistyön suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta
 • neuvottelu-, viestintä-, verkostoitumis- ja tiimityöskentelytaitoja
 • matkustusvalmiutta

Tehtävän menestyksellistä hoitoa edesauttavat:

 • kokemus avunantajayhteistyöstä ja -koordinaatiosta sekä niihin liittyvästä politiikkadialogista
 • mahdollisimman laaja-alainen kokemus luonnonvarasektorilla
 • valtionhallinnon, erityisesti ulkoministeriön, tuntemus
 • ulkoministeriön noudattamien kehitysyhteistyön hallintomenetelmien tuntemus
 • analyyttisyys ja kyky analyyttiseen ja selkeään raportointiin
 • kyky työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä, paineensietokyky ja oma-aloitteellisuus
 • Etiopian tuntemus

Hakemuksessa tulee mainita kaksi suosittelijaa viimeisimmistä työpaikoista.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.3.2021 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 29.2.2024

Viran luonne: Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   29.10.2020 16:15

ID:   24-583-2020

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muistutuksena: hakemuksessa tulee mainita kaksi suosittelijaa viimeisimmistä työpaikoista.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkausryhmä III ( 4437,57 e/kk)

Lisäksi maksetaan säädetyt ulkomaankorvaukset. Korvauksista voi lukea lisää: Laki ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060596 ja ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101048. Ajantasaiset asetuksen säädösmuutokset löytyvät osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101048.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Outi Holopainen
Suurlähettiläs
+251 11 470 4390
outi.holopainen@formin.fi

Arto Valjas
Vastuuvirkamies
+251 911 507827
arto.valjas@formin.fi

Jutta Marjanen
Tarkastaja
+358 295 350 156
jutta.marjanen@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.