Työpaikat

Kehityspolitiikan erityisasiantuntija (hyvä hallinto ja tasa-arvo)

Ilmoittaja
Paikkakunta
Dar es Salaam
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee kehityspolitiikan erityisasiantuntijaa (hyvä hallinto ja tasa-arvo) määräaikaiseen kolmen vuoden virkaan Suomen Dar Es Salaamissa olevaan suurlähetystöön 1.1.2021 lukien tai sopimuksen mukaan.

Erityisasiantuntija työskentelee osana ulkoministeriön Tansania-tiimiä Suomen Dar Es Salaamin edustuston päällikön alaisuudessa. Erityisasiantuntija toimii edustuston johtavan kehitysyhteistyövirkamiehen asemassa (Head of Cooperation) ja vastaa tähän liittyvästä yhteistyöstä Tansanian hallituksen ja muiden avunantajien kanssa.

Erityisasiantuntijan vastuulla on:

 • Tansanian kehityksen ja kehityspolitiikan kokonaisvaltainen seuranta ja tähän liittyvä yhteistyö avunantajien kanssa
 • Kehitysyhteistyön ja sitä koskevan maaohjelman suunnittelu, toimeenpano, tulosseuranta ja raportointi sekä niistä viestintä
 • Hyvän hallinnon ja tasa-arvon tulosalueiden yhteistyön edistäminen ja hankkeiden suunnittelu ja seuranta
 • Yhteydenpito ja koordinaatio avunantajien, kansalaisjärjestöjen ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa
 • Osallistuminen edustuston Team Finland toimintaan
 • Muut edustuston päällikön erikseen määräämät virkatehtävät

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen ja vähintään tyydyttävä ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito. Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on erinomainen englannin kielen taito. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen
Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vähintään 10 vuotta tehtävään soveltuvaa työkokemusta, josta osa on hankittu kehitysmaissa. Tehtävässä tarvitaan hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kykyä tiiviiseen analyyttiseen raportointiin suomen ja englannin kielillä.

Hakijalle katsotaan eduksi

 • Perehtyneisyys yleisiin kehityspolitiikan keskeisiin kysymyksiin sekä Suomen kehityspoliittiseen ohjelmaan ja sen toteutukseen ml. läpileikkaavien tavoitteiden edistäminen
 • Viimeaikainen kokemus kehitysyhteistyön hallinnosta ja eri instrumenteista kehitysmaissa
 • Käytännössä osoitettuja hyviä yhteistyö-, neuvottelu-, viestintä-, vaikuttamis- ja verkostoitumistaitoja
 • Kokemus hyvän hallinnon edistämisestä kehitysmaissa, erityisesti ihmisoikeuksiin, kansalaisosallistumiseen ja tilivelvollisuuteen liittyen
 • Kokemus tasa-arvon edistämisestä kehitysmaissa
 • Verotus ja kehitys agendan tuntemus ja kokemus sen toimeenpanosta
 • Ulkoministeriön kehitysyhteistyön hallintomenetelmien tuntemus
 • Aikaisempi kokemus avunantajien välisestä yhteistyöstä ja apukoordinaatiosta
 • Yhteydet suomalaiseen toimijakenttään ja toimijoihin
 • Taito työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä, paineensietokykyä ja kykyä toimia sekä tiimissä että itsenäisesti. Swahilin kielen taito katsotaan myös eduksi

Tehtävän hoitaminen edellyttää valmiutta työskennellä kehitysmaaolosuhteissa sekä matkustamista alueella. Hakijan tulee olla joustava ja sopeutumiskykyinen. Kysymyksessä on korkean olosuhdehaitan asemapaikka. Edellytyksenä on ministeriön työterveyslääkärin suorittama terveystarkastus ennen virkaan nimittämistä.

Hakemukseen toivotaan kahta suosittelijaa viimeisimmistä työpaikoista.

Työssä tarvittava kielitaito

Kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvan kielitaidon lisäksi swahilin kielen taito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.1.2021 Tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 31.12.2023 Tehtävän luonne

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   28.10.2020 23:59

ID:   24-591-2020

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkka: Palkkausryhmä II (4.754,87 e/kk)

Lisäksi maksetaan säädetyt ulkomaankorvaukset. Korvauksista voi lukea lisää: Laki ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060596 ja Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101048. Ajantasaiset asetuksen säädösmuutokset löytyvät osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101048.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Riitta Swan
Suurlähettiläs
+255 7 544 000 41
riitta.swan@formin.fi

Riikka Raatikainen
Erityisasiantuntija
+255 7 544 000 42
riikka.raatikainen@formin.fi

Markus Heydemann
Lähetystöneuvos
+358 50 4676 956
markus.heydemann@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.