Työpaikat

Kehityspolitiikan erityisasiantuntija

Ilmoittaja
Paikkakunta
Nairobi
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee kehityspolitiikan erityisasiantuntijaa Suomen Nairobissa olevaan suurlähetystöön. Erityisasiantuntijan virka täytetään 4.6.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan kolmen vuoden ajaksi.

Erityisasiantuntija työskentelee osana ulkoministeriön Kenia-tiimiä Suomen Nairobin edustuston päällikön alaisuudessa.

Erityisasiantuntijan vastuulla on osallistuminen Suomen ja Kenian välisen kehitysyhteistyön suunnitteluun, toimeenpanoon, hallintoon, seurantaan ja raportointiin, erityisesti nuoriin kohdistuvan työpaikat ja taidot -tulosalueen osalta (Kenian kehitysyhteistyön maaohjelman 2. tulosalue). Erityisasiantuntija vastuulla on Kenian kehityksen seuranta kestävän kehityksen näkökulmasta. Monitorointi, analysointi ja raportointi vastuusektoreista ml. koulutus (erityisesti ammattikoulutus) ja työllisyys sekä yksityisen sektorin kehitys. Erityisasiantuntijan tehtävään kuuluu aktiivinen yhteydenpito, koordinaatio ja yhteistyön edistäminen Kenian ja Suomen viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, yksityissektorin, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen sekä muiden avunantajien kanssa nuorten taitoihin ja työllistymiseen liittyvien ohjelmien (erityisesti ammattikoulutus) puitteissa. Tämän lisäksi erityisasiantuntija osallistuu Team Finland toimintaan (palvelut yrityksille, vierailut) osana edustuston toimintaa ja Team Finland verkostoa, ja toimii Kehitysmaiden investointituki -rahoitusinstrumentin (Public Sector Investment Facility, PIF) tukihenkilönä Keniassa. Erityisasiantuntijalle kuuluu Suomen edustajan sijaistaminen alueellisen kaupan helpottamisen ohjelmassa TradeMark East Africa, sekä muut edustuston päällikön erikseen määräämät virkatehtävät.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on ylempi korkeakoulututkinto tai Suomessa ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi rinnastettu ulkomainen tutkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen
Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa vankka tehtävään soveltuva työkokemus, josta osa on hankittu kehitysmaissa.
Tämän lisäksi hakijalle luetaan eduksi perehtyneisyys yleisen kehityspolitiikan kysymyksiin ja Suomen kehityspoliittiseen ohjelmaan ja sen toteutukseen, viimeaikainen kokemus hankkeiden suunnittelusta ja toteuttamisesta, sekä kehitysyhteistyön hallinnosta. Myös kokemus koulutussektorista ja työpaikkojen luomiseen tähtäävistä ohjelmista, sekä kokemus yritystoiminnasta tai -yhteistyöstä kehitysmaaympäristössä luetaan eduksi.

Tehtävän menestyksekkään hoitamisen kannalta on tärkeää, että hakija on joustava sekä sopeutumiskykyinen, hakijalla on hyvä paineensietokyky ja kyky työskennellä sekä tiimissä että itsenäisesti, ja että hakijalla on valmius työskennellä kehitysmaaolosuhteissa ja monikulttuurisessa ympäristössä sekä matkustaa alueella. Hakijalta toivotaan vahvoja yhteistyö-, neuvottelu-, viestintä-, vaikuttamis- ja verkostoitumistaitoja.

Toivomme että hakija mainitsee hakemuksessaan kaksi viimeisintä suosittelijaansa.

Työssä tarvittava kielitaito

Kelpoisuusvaatimuksissa mainitun kielitaidon lisäksi suahilin kielen taito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 4.6.2021 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 3.6.2024

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   16.4.2021 16:15

ID:   24-179-2021

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkka: Palkkausryhmä III (EUR 4 437,57).

Lisäksi maksetaan säädetyt ulkomaankorvaukset. Korvauksista voi lukea lisää: Laki ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060596 ja Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101048. Ajantasaiset asetuksen säädösmuutokset löytyvät osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101048.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Erik Lundberg
Ulkoasiainneuvos
+254 203 750 721 (vaihde)
erik.lundberg@formin.fi

Anni Mandelin erityisasiantuntija
+254 722 519985
anni.mandelin@formin.fi

Tony Paso Lähetystöneuvos
+358-295-350 041
tony.paso@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävä sijoittuu korkean olosuhdehaitan asemapaikalle, ja tästä johtuen edellytyksenä on UM:n työterveyslääkärin suorittama terveystarkastus ennen virkaan nimittämistä.

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Työpaikat

Kehityspolitiikan erityisasiantuntija
Varainhankintapäällikkö
Siviilikriisinhallintatehtäviä, EUCAP Sahel Niger
Siviilikriisinhallintatehtäviä, UNSOM
EU Grant Administrator and Financial Administrator
Senior Finance Officer
Siviilikriisinhallintatehtäviä, Kosovo Specialist Chambers and Special Prosecutor’s Office
Sosiaalityöntekijä
Kehityspolitiikan erityisasiantuntija (luonnonvarasektori)
YK:n vapaaehtoistyöntekijöitä (UNV)
Etiopian maatoimiston päällikkö
Kehityspolitiikan asiantuntija
Sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus (gender) -teeman asiantuntija ja teologian opettaja
Alueellisen hankehallinnon asiantuntija
Alueellisen hankehallinnon koordinaattori
Talouden ja hyvän hallinnon asiantuntija
Viestintäjohtaja
Globaalikasvatuksen asiantuntija
Viestintä- ja markkinointipäällikkö
Projektityöntekijä
Koordinaattori
Visuaalisen viestinnän suunnittelija
Visuaalisen viestinnän asiantuntija

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.