Työpaikat

Kehityspolitiikan erityisasiantuntija

Ilmoittaja
Paikkakunta
Kabul
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee kehityspolitiikan erityisasiantuntijaa Suomen Kabulin-suurlähetystöön. Kehityspolitiikan erityisasiantuntijan virka täytetään 1.9.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan yhdeksi vuodeksi. Virkaan nimitystä voidaan jatkaa enintään vuodella.

Tehtävät

Erityisasiantuntija työskentelee osana ulkoministeriön Afganistan-tiimiä Suomen Kabulin-suurlähetystön kehityspolitiikan erityisasiantuntijana edustuston päällikön alaisena. Kysymyksessä on korkean olosuhdehaitan asemapaikka.

Erityisasiantuntijan tehtäviin kuuluu:

  • Ulkoministeriön kehityspoliittisen toimenpideohjelman ja Suomen Afganistan-selonteon toimeenpano
  • Suomen Afganistanin kehitysyhteistyön maaohjelman valmistelu sekä maaohjelman toimeenpano sen määrittämillä sektoreilla sekä hankkeiden hallinnointi, seuranta ja raportointi mm. opetus- ja taloussektoreiden osalta.
  • Yhteydenpito viranomaisiin, kansalaisyhteiskunnan edustajiin ja muihin kehitystoimijoihin ml. YK-järjestöt ja Maailmanpankki.
  • Osallistuminen avunantajien keskinäiseen koordinaatioon ja avun tehokkuusagendan edistämiseen
  • Kehitysyhteistyöhön liittyvään politiikkavaikuttamiseen osallistuminen ja siitä raportointi, Suomen kehityspoliittisia tavoitteita ja arvoja edistäen (ml. ihmisoikeusperustaisuus ja läpileikkaavat tavoitteet).
  • Afganistanin poliittisten ja kehityskysymysten seuraaminen ja niistä raportointi
  • Kehitysrahoituslaitosten, erityisesti Maailmanpankin ARTF-rahaston seuranta, valvonta ja vaikuttamistyö.
  • Suomen Afganistania koskevien linjausten ja kantojen valmisteluun sekä muistioiden ja puheiden laadintaan osallistuminen erityisesti kehityspoliittisissa kysymyksissä
  • Muut edustuston päällikön määräämät tehtävät.

Tehtävänkuva saattaa muuttua maan tilanteen, maaohjelman sisällön tai suurlähetystön ja ulkoministeriön tarpeiden mukaan.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Kielitaidon osalta edellytetään suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi tehtävän hoitamisessa tarvitaan hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa perehtyneisyyttä Suomen kehityspolitiikkaan ja kehitysyhteistyöhön sekä yleisiin kehityskysymyksiin. Tehtävä edellyttää vähintään 7 vuoden työkokemusta kehitysyhteistyötehtävissä sekä työkokemusta maatason kehitysyhteistyöstä. Tehtävässä tarvitaan vankkaa kokemusta kehitysyhteistyöohjelmien suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta sekä kokemusta tulosohjauksesta ja tulosperustaisesta kehitysrahoituksesta.

Tehtävän menestykselliseen hoitamisessa tarvitaan kykyä tiiviiseen analyyttiseen raportointiin suomen ja englannin kielellä. Erinomaiset neuvottelu-, viestintä-, verkostoitumistaidot, kyky työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä, taito työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä, joustavuus ja paineensietokyky ovat tärkeitä.

Tehtävän hoitamisessa on eduksi kokemus ihmisoikeusperustaisesta kehitysyhteistyöstä, sekä ymmärrys kehitysyhteistyön roolista konfliktiympäristössä. Lisäksi tehtävän hoitamisessa on eduksi kehitysrahoituslaitosten tuntemus sekä perehtyneisyys opetussektoriin sekä muihin Suomen Afganistanin maaohjelman sektoreihin. Kokemus YK-järjestöjen kehitysyhteistyöstä sekä Suomen ulkoministeriön toimintatapojen sekä kehitysyhteistyön hallintomenetelmien tuntemus katsotaan myös eduksi.

Tehtävän hoitaminen edellyttää valmiutta työskennellä erittäin vaativissa kehitysmaaolosuhteissa, jossa mm. liikkuminen on hyvin rajoitettua ja tapahtuu ainoastaan turvatiimin kanssa. Kysymyksessä on korkean olosuhdehaitan asemapaikka. Virkaan nimittämisen edellytyksinä ovat UM:n työterveyslääkärin suorittaman terveystarkastuksen sekä ulkopuolisen tahon suorittaman soveltuvuusarvioinnin läpäiseminen.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.9.2020 Tai sopimuksen mukaan

Määräaikainen, päättyy: 31.8.2021 Työn luonne.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 27.3.2020 16:15

ID:   24-204-2020

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkka: Palkkausryhmä III (4389,29 e/kk).

Lisäksi maksetaan säädetyt ulkomaankorvaukset. Korvauksista voi lukea lisää: Laki ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060596 ja Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101048. Ajantasaiset asetuksen säädösmuutokset löytyvät osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101048.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Titta Maja
Yksikönpäällikkö
+358 50 358 7247
titta.maja@formin.fi

Pekka Kosonen
Edustuston päällikkö
+93 730 749 353
pekka.kosonen@formin.fi

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.