Työpaikat

Kehityspolitiikan erityisasiantuntija

Ilmoittaja
Paikkakunta
Ramallah
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Kehityspolitiikan erityisasiantuntija, Ramallah

Ulkoministeriö (UM) hakee kehityspolitiikan erityisasiantuntijaa Suomen Ramallahin yhteystoimistoon. Kehityspolitiikan erityisasiantuntijan virka täytetään 1.9.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan kolmen vuoden määräajaksi.

Tehtävät

Suomen miehitettyä Palestiinalaisaluetta koskevan maaohjelman mukaisesti kehitysyhteistyön painopisteitä ovat opetus ja hauraat alueet (Itä-Jerusalem, C-alue ja Gaza). Erityisasiantuntija osallistuu Suomen ja Palestiinalaishallinnon kahdenvälisen kehitysyhteistyön suunnitteluun, toimeenpanoon, hallinnointiin ja seurantaan. Hän on Ramallahin edustuston päällikön alainen. Vaikuttamistyö on keskeinen osa tehtävänhoitoa.

Kehityspolitiikan erityisasiantuntijan tehtävässä korostuvat tällä hetkellä:

 • kehitysyhteistyön kokonaissuunnittelu-, ohjaus- ja raportointivastuu yhdessä UM:n alueosaston maatiimin kanssa
 • Ramallahin yhteystoimiston kehitysyhteistyötiimin vetovastuu ml. tiimin jäsenten työnohjaus
 • opetussektorin yhteisrahoittajien koordinaatioroolin hoitaminen
 • kehitysyhteistyön tuloksellisuuden seuranta ja arviointi Suomen Palestiina-maaohjelman pohjalta
 • osallistuminen EU-yhteistyöhön ja paikalliseen avunantajakoordinaatioon sekä Suomen kehitysyhteistyön kannalta olennaisten työryhmien työskentelyyn
 • miehitetyn Palestiinalaisalueen kehityspoliittisen toimintaympäristön seuranta ja siitä raportointi
 • osallistuminen Suomen ja Palestiinan suhteiden edistämiseen
 • muut edustuston päällikön määräämät tehtävät

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Viranhoitamiseen tarvitaan lisäksi erittäin hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen
Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

 • soveltuvaa vähintään noin viiden vuoden työkokemusta, josta osa on hankittu hauraassa valtiossa/kehitysmaassa
 • kokemusta kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnoinnista ja eri kehitysyhteistyöinstrumenteista
 • kansainvälisen kehityspolitiikan sekä Suomen kehityspolitiikan ja sen toimintatapojen hyvää tuntemusta
 • joustavuutta ja sopeutumiskykyä, kykyä ja taitoa työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä sekä valmiutta työskennellä/matkustaa korkeauhkaisessa toimintaympäristössä
 • analyyttisyyttä, hyviä yhteistyö-, neuvottelu- ja kommunikaatiotaitoja sekä verkottumistaitoja
 • kykyä työskennellä tiimissä ja itsenäisesti
 • hyvää paineensietokykyä.

Tehtävien hyvää hoitamista edesauttaa:

 • Kokemus sektoriohjelmien suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta.
 • Perehtyneisyys opetussektorin kehittämiseen
 • Aikaisempi kokemus avunantajien välisestä yhteistyöstä ja koordinaatiosta sekä kehitysyhteistyöhön liittyvästä politiikkadialogista
 • Lähi-idän ja miehitetyn Palestiinalaisalueen poliittisen kontekstin tuntemus
 • Aiempi kokemus korkeauhkaisessa toimintaympäristössä työskentelystä/matkustamisesta
 • Valtiohallinnon, erityisesti ulkoministeriön, tuntemus

Kysymyksessä on korkean olosuhdehaitan asemapaikka. Edellytyksenä on UM:n työterveyslääkärin suorittama terveystarkastus ennen virkaan nimittämistä.

Työssä tarvittava kielitaito

Viranhoitamiseen tarvitaan erittäin hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.9.2020 Aloitus 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 31.8.2023

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 24.2.2020 23:59

ID:   24-33-2020

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkka: Palkkausryhmä I-III (EUR 4389,29 - 5045,46).

Lisäksi maksetaan säädetyt ulkomaankorvaukset. Korvauksista voi lukea lisää: Laki ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060596 ja Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101048. Ajantasaiset asetuksen säädösmuutokset löytyvät osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101048.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Anna-Kaisa Heikkinen
Suurlähettiläs
+972 54 464 9975
anna-kaisa.heikkinen@formin.fi

Jussi Soini Tiiminvetäjä
+358 295 350 580
jussi.soini@formin.fi

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.
 

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.