Kehityspolitiikan erityisasiantuntija | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Kehityspolitiikan erityisasiantuntija

Ilmoittaja

Ulkoministeriö

Paikkakunta

Lusaka

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen

Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee kehityspolitiikan erityisasiantuntijaa Suomen Lusakan suurlähetystöön. Määräaikainen virka täytetään 1.8.2023 tai sopimuksen mukaan 31.7.2026 asti.

Tehtäviin kuuluvat:

 • Edustuston päällikön sijaisena toimiminen ml. hallinnollisiin, valmius- ja turvallisuuskysymyksiin liittyvät tehtävät
 • Kehityspolitiikan vastuuvirkamiehenä toimiminen, ml. Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden toimeenpano, kehitysyhteistyöhallintoon liittyvät tehtävät, avunantajayhteistyö
 • Team Finland -tavoitteiden edistäminen ml. Suomen rahoittaman yksityissektorituen synergioiden hyödyntäminen
 • Muut kahdenvälisten suhteiden edistämiseen liittyvät tehtävät
 • Yhteydet viranomaisin, järjestöihin, yksityissektoriin ja korkeakouluihin
 • Muut edustuston päällikön määräämät tehtävä
 • Tehtävässä toimitaan Suomen Lusakan-suurlähetystön päällikön alaisuudessa edustuston päällikön sijaisena sekä kehitysyhteistyön vastuuvirkamiehenä ja osana ulkoministeriön Eteläisen Afrikan-tiimiä.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena erityisasiantuntijan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

Kotimaisten kielten osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävä menestyksekkäälle hoitamiselle antaa:

 • Soveltuva työkokemus ja kehitysmaaolosuhteiden tuntemus
 • perehtyneisyys kehityspoliittisiin kysymyksiin ml. kehitysyhteistyön instrumentit sekä kehitysyhteistyöhallinto
 • perehtyneisyys kauppaan ja investointeihin kehittyvillä markkinoilla liittyviin kysymyksiin
 • Käytännössä osoitetut yhteistyö-, viestintä-, vaikuttamis- ja verkostoitumistaidot
 • Joustavuus, analyyttisyys, paineensietokyky, kyky työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä sekä tiimissä ja
 • itsenäisesti, matkustusvalmius

Eduksi luemme:

 • Kokemus kehitystyöohjelmien toteutuksesta ja hallinnoinnista
 • Eteläisen Afrikan / Afrikan poliittisen ja taloudellisen kontekstin tuntemus
 • Valtiohallinnon, erityisesti ulkoministeriön, tuntemus

Muu kielitaito

Muu kuin kelpoisuussvaatimuksissa mainittu kielitaito luetaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.8.2023 tai sopimuksen mukaan

Määräaikainen, päättyy: 31.7.2026

Viran luonne

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   6.2.2023 16.15

ID:   24-16-2023

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkausryhmä II (4 945,98 e/kk)

Lisäksi maksetaan säädetyt ulkomaankorvaukset.

Korvauksista voi lukea lisää:
Laki ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060596
ja Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101048.
Ajantasaiset asetuksen säädösmuutokset löytyvät osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101048.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Saana Halinen
Edustuston päällikkö
+260 211 251 988
saana.halinen@formin.fi

Hanna-Leena Lampi
Lähetystöneuvos
+358 295 351 863
Hanna-Leena.Lampi@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.
Ulkomailla suoritetusta ylemmästä korkeakoulututkinnosta tulee olla esittää Opetushallituksen hyväksymä rinnastustodistus hakuajan päättymiseen mennessä.

Kysymyksessä on korkean olosuhdehaitan asemapaikka. Edellytyksenä on UM:n työterveyslääkärin suorittama terveystarkastus ennen virkaan nimittämistä.

Hae paikkaa alkuperäisen ilmoitussivun kautta