Kehityspolitiikan erityisasiantuntija | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Kehityspolitiikan erityisasiantuntija

Ilmoittaja

Ulkoministeriö

Paikkakunta

Kathmandu

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen

Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee kehityspolitiikan erityisasiantuntijaa Suomen suurlähetystöön Kathmanduun. Virka täytetään 1.5.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan määräajaksi 31.7.2026 asti.

Nepal on Suomen kehitysyhteistyön keskeinen kumppanimaa. Suomen kehitysyhteistyön maaohjelman 2021-2024 mukaisesti yhteistyö keskittyy inklusiivisen opetusjärjestelmän tukemiseen sekä ilmastokestävyyden ja terveyden parantamiseen kestävän vesihuollon, sanitaation ja hygienian kautta. Kehitysyhteistyöllä tuetaan sukupuolten tasa-arvon ja sosiaalisen osallisuuden toteutumista. Suomen tavoitteena on monipuoliset suhteet Nepalin kanssa ja kaupallistaloudellisia suhteita pyritään lisäämään. Erityisasiantuntijan tehtävänä on edustuston kehitysyhteistyön tiiminvetäjänä kehitysyhteistyön strateginen kokonaissuunnittelu ja raportointivastuu. Erityisasiantuntija toimii myös osana ulkoministeriön Nepal-tiimiä suurlähettilään alaisuudessa. Tehtävässä korostuu vaikuttamistyö.

Kehityspolitiikan erityisasiantuntijan tehtävissä korostuvat:

 • Kathmandun edustuston kehitysyhteistyötiimin vetovastuu tiiminvetäjänä (Head of Cooperation);
 • Suomen kehitysyhteistyön strateginen kokonaissuunnittelu Nepalissa, ohjausvastuu ja raportointi;
 • Nepalin LDC-transition/graduaation seuranta sekä sen vaikutusten analysointi ja Nepalin yhteiskuntakehityksestä raportointi
 • Suomen suhteiden monipuolistamisen edistäminen, maaohjelman ja yksityissektorin kehitysyhteistyöinstrumenttien sekä Team Finland-työn linkkien vahvistaminen
 • Osallistuminen ja vaikuttaminen EU-yhteistyöhön, ja paikalliseen avunantajakoordinaatioon sekä Team Europe -koordinaatio
 • Erikseen sovittavat hankehallinnolliset vastuut maaohjelman toimeenpanosta
 • Kansalaisyhteiskunnan toimintatilan seuranta, yhteydenpito Nepalissa toimiviin suomalaisiin kansalaisjärjestöihin
 • Suurlähetystön kehityspoliittisen viestinnän suunnittelu, kehittäminen ja koordinointi
 • Muut edustuston päällikön määräämät tehtävät

Tehtävät saattavat muuttua maan tilanteen tai edustuston ja ulkoministeriön tarpeiden mukaan.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

Kielitaidon osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava kielitaito. Viran hoitamiseen tarvitaan englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa:

 • Vankka ja laaja-alainen perehtyneisyys Suomen kehityspolitiikkaan, osana Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.
 • monipuolinen kokemus kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnoinnista ja eri kehitysyhteistyöinstrumenteista;
 • Aikaisempi kokemus kehitysyhteistyön ohjelmoinnista, seurannasta ja raportoinnista;
 • Joustavuus ja sopeutumiskyky, kyky ja taito työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä sekä valmius, työskennellä/matkustaa kehitysmaassa;
 • Neuvottelu-, viestintä- ja verkostoitumistaidot, kyky työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä ja paineensietokyky.

Eduksi katsomme:

 • Suomen ulkoministeriön toimintatapojen tunteminen;
 • Aikaisempi kokemus erityisesti EUn kehitysyhteistyöstä;
 • Aikaisempi kokemus Nepalin maakontekstista;
 • Kehitysmaassa hankittu työkokemus
 • Aikaisempi kokemus avunantajien välisestä yhteistyöstä ja koordinaatiosta sekä kehitysyhteistyöhön liittyvästä politiikkadialogista

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.5.2023 tai sopimuksen mukaan

Määräaikainen, päättyy: 31.7.2026 viran luonne

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 8.2.2023 16.15

ID:   24-21-2023

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkausryhmä II (4 945,98 e/kk)

Lisäksi maksetaan säädetyt ulkomaankorvaukset. Korvauksista voi lukea lisää: Laki ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060596

Ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101048.

Ajantasaiset asetuksen säädösmuutokset löytyvät osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101048.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Riina-Riikka Heikka
Edustuston päällikkö, Suomen suurlähetystö, Kathmandu
Yhteys ja soittoajan sopiminen sähköpostitse riina-riikka.heikka@formin.fi

Marianne Rönkä
Tarkastaja, Eteläisen Aasian yksikkö, Ulkoministeriö
p. +358 295 350 573, soittoajat ma–pe klo 10–12
marianne.ronka@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävä sijoittuu korkean olosuhdehaitan asemapaikalle, ja tästä johtuen edellytyksenä on UM:n työterveyslääkärin suorittama terveystarkastus ennen virkaan nimittämistä.

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Ulkomailla suoritetusta ylemmästä korkeakoulututkinnosta tulee olla esittää Opetushallituksen hyväksymä rinnastustodistus hakuajan päättymiseen mennessä.

Hae paikkaa alkuperäisen ilmoitussivun kautta