Työpaikat

Kehityspolitiikan erityisasiantuntija

Ilmoittaja
Paikkakunta
Yangon
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoasiainministeriö hakee kehityspolitiikan erityisasiantuntijaa Suomen Yangonin suurlähetystöön. Kehityspolitiikan erityisasiantuntijan virka täytetään 1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan kolmeksi vuodeksi. Virkaan nimitystä voidaan jatkaa enintään kahdella vuodella.

Erityisasiantuntija työskentelee osana ulkoministeriön Myanmar-tiimiä Suomen Yangonin suurlähetystön kehityspolitiikan erityisasiantuntijana edustuston päällikön alaisena. Kysymyksessä on korkean olosuhdehaitan asemapaikka.

Erityisasiantuntijan tehtäviin kuuluu:

  • Ulkoasianministeriön kehityspoliittisen toimenpideohjelman ja Suomen Myanmarin kehitysyhteistyön maaohjelman (20162019) toimeenpano erityisesti opetussektorilla
  • Suomen Myanmarin seuraavan maaohjelman valmistelu sekä maaohjelman toimeenpano sen määrittämillä sektoreilla sekä hankkeiden hallinnointi, seuranta ja raportointi
  • Yhteydenpito viranomaisiin, kansalaisyhteiskunnan edustajiin ja muihin kehitystoimijoihin
  • Kehitysyhteistyöhön liittyvään politiikkavaikuttamiseen osallistuminen ja siitä raportointi
  • Myanmarin poliittisten ja kehityskysymystenseuraaminen ja niistä raportointi
  • Osallistuminen avunantajien keskinäiseen koordinaatioon
  • Osallistuminen edustuston toimintaan osana Team Finland-kokonaisuutta (vierailut, palvelut)
  • Muut edustuston päällikön määräämät tehtävät

Tehtävänkuva saattaa muuttua maan tilanteen, maaohjelman sisällön tai lähetystön ja ulkoministeriön tarpeiden mukaan.
Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta kelpoisuusehtona on erinomainen suomen kielen ja vähintään tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi tehtävän hoitamisessa tarvitaan hyvää englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa. Valitun henkilön tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen, kirjallinen, ymmärtäminen): erinomainen
Ruotsi (suullinen, kirjallinen, ymmärtäminen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa perehtyneisyyttä Suomen kehityspolitiikkaan ja kehitysyhteistyöhön sekä yleisiin kehityskysymyksiin. Tehtävä edellyttää vähintään 7 vuoden työkokemusta kehitysyhteistyötehtävissä sekä työkokemusta maatason kehitysyhteistyöstä. Tehtävässä tarvitaan vankkaa kokemusta kehitysyhteistyöohjelmien suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta sekä kokemusta tulosohjauksesta ja tulosperustaisesta kehitysrahoituksesta.

Tehtävän menestykselliseen hoitamisessa tarvitaan kykyä tiiviiseen analyyttiseen raportointiin suomen ja englannin kielellä. Erinomaiset neuvottelu-, viestintä-, verkostoitumistaidot, kyky työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä, taito työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä ja paineensietokyky ovat tärkeitä.

Tehtävän hoitaminen edellyttää valmiutta työskennellä vaativissa kehitysmaaolosuhteissa sekä matkustamista maan sisällä. Kysymyksessä on korkean olosuhdehaitan asemapaikka. Edellytyksenä on UM:n työterveyslääkärin suorittama terveystarkastus ennen virkaan nimittämistä.

Tehtävän hoitamisessa on eduksi kokemus ihmisoikeusperustaisesta kehitysyhteistyöstä, sekä ymmärrys kehitysyhteistyön roolista konfliktiympäristössä. Lisäksi tehtävän hoitamisessa on eduksi perehtyneisyys opetussektorin kehitysyhteistyöhön sekä Suomen Myanmarin maaohjelman muiden sektoreiden kehityskysymyksiin, sekä ymmärrys tasa-arvokysymyksistä ja tasa-arvoa tukevasta kehitysyhteistyöstä. Kokemus YK-järjestöjen kehitysyhteistyöstä sekä Suomen ulkoministeriön toimintatapojen sekä kehitysyhteistyön hallintomenetelmien tuntemus katsotaan myös eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.8.2019 Tehtävä alkaa 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 31.7.2022 Viran luonne

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 23.5.2019 16:15

ID:  24-192-2019

Sähköiset hakemukset: Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkka: palkkausryhmä III (EUR 4309,56 e/kk).

Lisäksi maksetaan säädetyt ulkomaankorvaukset. Korvauksista voi lukea lisää: Laki ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060596 ja Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101048. Ajantasaiset asetuksen säädösmuutokset löytyvät osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101048.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1
Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Eeva Lehtinen
tarkastaja
+358 295 350 152

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.