Työpaikat

Kehityspolitiikan asiantuntija

Ilmoittaja
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

HAUS kehittämiskeskus Oy (HAUS) on valtion täysin omistama osakeyhtiö, jonka päätoimialueena on valtionhallinnon koulutus ja kehittäminen. In-house –toimijana HAUS osallistuu aktiivisesti valtionhallinnon kehittämishankkeisiin. HAUSin toimintaan kuuluu myös laaja kansainvälinen liiketoiminta, joka koostuu erityisesti Euroopan unionin rahoittamista Twinning-hankkeista ja ulkoministeriön kumppanuushankkeista.

Haemme palvelukseemme kehityspolitiikan asiantuntijaa valmistelemaan Afganistan apukonferenssia ulkoministeriön konferenssitiimiin.

Afganistanin vakauttaminen on kansainvälisen yhteisön ensisijainen tavoite. Tätä tavoitetta tukeakseen Suomi järjestää YK:n ja Afganistanin hallituksen kanssa vuoden 2020 ministeritason Afganistan-apukonferenssin Genevessä, jossa sitoutetaan kansainvälinen yhteisö ja Afganistanin hallitus yhteisiin tavoitteisiin kehitysyhteistyön koordinoimiseksi Afganistanissa vuosien 2021–2024 aikana. Konferenssi järjestetään säännöllisesti neljän vuoden välein. Käynnissä olevat rauhantunnustelut vaikuttavat konferenssin muotoon.

Konferenssin alustavaksi ajankohdaksi on kaavailtu marraskuuta 2020 ja tätä edeltää yksi tai kaksi suppeampaa valmistelukokousta. Konferenssiin odotetaan noin 400–500:aa osallistujaa.

Konferenssia varten rekrytoidaan erillinen konferenssitiimi, jonka osana kehityspolitiikan asiantuntija toimii, ajalle 15.4.–31.12.2020.

Toimenkuva:

Työ tähtää asiakirjojen ja prosessien ajantasaiseen valmisteluun yhdessä Kabulissa toimivien tiiminjäsenten kanssa Genevessä pidettävää konferenssia varten. Tehtävässä tuetaan Helsingissä toimivan konferenssitiimin johtajan neuvottelutyötä ja tuotetaan ratkaisuesityksiä kehitysyhteistyöasiakirjojen ja kehityspoliittisten julistusten teksteiksi.

Toimenkuvaan kuuluu:

  • Aktiivinen kontribuointi konferenssiasiakirjojen- ja istuntojen valmisteluun ja koordinaatioon. Konferenssiasiakirjojen ja itse konferenssin muoto tarkentuu seuraavien kuukausien aikana.
  • Konferenssiasiakirjojen valmistelu- ja neuvotteluprosesseihin osallistuminen. Ratkaisuesitysten tuottaminen Kabulin neuvottelutiimille ja Helsingin konferenssitiimin johtajalle.
  • Yhteydenpito avaintoimijoihin ja sidosryhmiin konferenssin sisältöön ja järjestelyihin liittyen.
  • Raportointi.

Tehtävä on erittäin mielenkiintoinen, monipuolinen ja ajankohtainen ja tarjoaa kosketuspinnan laajaan joukkoon kansainvälisiä toimijoita. Valmistautuminen edellyttää koordinointia niin avunantajamaiden- ja tahojen kuin Afganistanin hallituksen kanssa. Konferenssitiimi yhdessä niin Helsingissä kuin Kabulissa suunnittelevat konferenssin ohjelman, sivutapahtumat ja järjestelyt sekä viestinnän kokonaisuutena, yhteistyössä ulkoministeriön osastojen ja johdon kanssa sekä YK:n ja Afganistanin hallituksen kanssa. Kehityspolitiikkatyöntekijät toimivat työnjohdollisesti konferenssitiimin johtajan alaisuudessa ja läheisessä yhteistyössä ministeriön ja Kabulissa olevien tiiminjäsenten kanssa.

Hakijalta odotetaan rautaista kokemusta kansainvälisistä kehitysprosesseista, ml. SDG-kehikosta, avunantajakoordinaatiosta ja käytännössä osoitettua erinomaista neuvottelu- ja tekstinluonnostelukykyä, sekä vähintään perusymmärrystä Afganistanista ja YK:sta. Hakijalla tulee olla vahvat näytöt ongelmanratkaisukyvyistä, ylempi korkeakoulututkinto sekä todistettu ja kehityskontekstissa hankittu erinomainen englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävässä korostuu systemaattinen ja tarkka työote, joustavuus ja erinomaiset sosiaaliset taidot. Kansainvälisten kokousten järjestelykokemuksesta on tehtävässä hyötyä. Tehtävä edellyttää matkustamista.

Tehtävän kiinteä palkka on 6 000 euroa kuukaudessa.

Tehtävän kesto: aloitus mahdollisimman pian sopimuksen mukaan ja kesto arviolta vuoden 2020 loppuun asti.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV viimeistään 27.3.2020 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: heidi.lempinen@haus.fi, johtaja, HAUS International.

Lisätiedot: Titta Maja, Eteläisen Aasian yksikön päällikkö, titta.maja@formin.fi

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.