Työpaikat

Kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteeri

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriön yhteydessä toimii Kehityspoliittinen toimikunta (KPT), jonka tarkoituksena on kehityspolitiikan
vaikuttavuuden vahvistaminen ja kehityspoliittisen vuoropuhelun edistäminen. Toimikunta on parlamentaarisesti ja
yhteiskunnallisesti edustava kehityspolitiikan neuvoa-antava elin. Kehityspoliittisen toimikunnan tehtävistä on säädetty
valtioneuvoston asetuksessa Kehityspoliittisesta toimikunnasta ja sen mukaan toimikunnan tehtävänä on:

1) muodostaa puolueiden ja sidosryhmien yhteistä näkemystä kehityspolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä;
2) seurata ja analysoida Suomen kehityspoliittisten linjausten ja Suomen kansainvälisten sitoumusten toteutumista;
3) edistää kestävää kehitystä tukevaa päätöksentekoa kehitysmaiden tilanteeseen vaikuttavilla politiikkalohkoilla;
4) tehdä suosituksia valtioneuvostolle kehityspolitiikan suunnittelusta ja toimeenpanosta;
5) tehdä tunnetuksi kehityspolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä.

Pääsihteeri edistää yhdessä puheenjohtajiston ja jäsenten kanssa toimikunnan tehtäviä hallituskausittain määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

Pääsihteeri vastaa toimikunnan täysistuntojen, muiden kokousten ja seminaarien suunnittelusta, valmistelusta ja toteutuksesta. Lisäksi pääsihteerin tehtävänkuvaan kuuluu toimikunnan raporttien, lausuntojen ja muun vaikuttamistyön suunnittelu, valmistelu ja toteutus yhteistyössä puheenjohtajiston ja jäsenten kanssa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen
Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä

Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä laaja-alaista perehtyneisyyttä globaaleihin kehityskysymyksiin ja Suomen kehityspolitiikkaan.

Tehtävässä edellytetään sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisua, esiintymisvalmiutta, analyysi- ja organisointikykyä, erittäin hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia sekä tiimissä että itsenäisesti. Tehtävän hoitaminen edellyttää vähintään viiden vuoden työkokemusta kehityspolitiikasta ja yhteistyöstä. Pääsihteerin tulee seurata aktiivisesti kansallista ja kansainvälistä kehityspoliittista keskustelua. Kehitysmaakokemus ja kokemus sidosryhmien vaikuttamistyöstä katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Työssä tarvittava kielitaito

Kielitaidon osalta edellytetään suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa sekä erinomaista englannin kielen taitoa. Muu kielitaito luetaan eduksi. Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.1.2020

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 5.12.2019 16:15

ID:   24-487-2019

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkka 4 654 euroa kuukaudessa.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Katja Ahlfors
yksikönpäällikkö
+358 295 350 191
katja.ahlfors@formin.fi

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.