Kansainvälisten vesiasioiden koordinaattori | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Kansainvälisten vesiasioiden koordinaattori

Ilmoittaja

Ulkoministeriö

Paikkakunta

Helsinki

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen

Viimeinen hakupäivä

Ulkoministeriö hakee kansainvälisten vesiasioiden koordinaattoria määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2022 lukien tai sopimuksen mukaan ulkoministeriön Poliittiselle osastolle Rauhanvälityskeskukseen (POL-60) 3 vuodeksi.

Ulkoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö yhteisrahoittavat määräaikaisen korkea tason tehtävän vahvistamaan Suomen vesialan kansainvälistä profiilia sekä tuomaan yhteen ministeriöiden kansainväliset toimet vesialaan liittyen. Uusi tehtävä tukee Suomen vesialan kansainvälistä strategiaa vahvistaen valtionhallinnon politiikkajohdonmukaisuutta ja yhteistyötä.

Tehtävät

  • Koordinoida Suomen vesialan kansainvälisen strategian toimeenpano yhteistyössä ministeriöiden kanssa vahvistaen Suomen kansainvälisen vesipolitiikan johdonmukaisuus;
  • Johtaa puhetta vesivirkamiestyöryhmän kokouksissa;
  • Seurata vesialan kansainvälisen kentän kehitystä, taustoittaa päätöksiä ja tunnistaa mahdollisuuksia strategian mukaisille toimille vaikuttavuuden ja näkyvyyden parantamiseksi;
  • Edistää aktiivista sidosryhmäkeskustelua;
  • Tukea ministeriöitä vesialan kansainvälisessä toiminnassa ja toimia tarvittaessa ministeriöiden puolesta korkean tason edustajana kansainvälisissä tilaisuuksissa ja yhteyksissä;
  • Viedä eteenpäin vesidiplomatiaa yhteistyössä ministeriöiden kanssa;
  • Muut ministeriöiden yhdessä sopimat tehtävät.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Parhaat edellytykset tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle antaa soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään 10 vuoden työkokemus kansainvälisestä yhteistyöstä vesikysymysten parissa. Tehtävän hoitaminen edellyttää Suomen valtionhallinnon erinomaista tuntemista. Kokemus Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimeenpanosta ja monenvälisestä yhteistyöstä katsotaan hakijalle eduksi. Muu kuin kelpoisuusvaatimuksissa säädetty kielitaito katsotaan hakijalle eduksi.

Virkaan kuuluvien tehtävien menestyksellisen hoitamisen kannalta on tärkeää, että valittavalla on erinomaiset neuvottelu-, viestintä-, verkostoitumistaidot ja kyky työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä. Tehtävä sijoittuu nopeatempoiseen työympäristöön, joten eduksi luetaan joustavuus ja hyvä paineensietokyky. Tehtävä edellyttää matkustusvalmiutta myös konfliktialueille.

Muu kielitaito

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito, ja hyvä kirjallinen ja suullinen englanninkielen taito.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.8.2022 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy:   31.7.2025. Määräaikaisuuden syy: Suomen vesialan kansainvälisen strategian toimeenpanon koordinointi.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   23.6.2022 16:15

ID:   24-368-2022

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 11B (4 330,61 e/kk) mukaisesti. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Lisätietoja tehtävästä

Katja Ahlfors
yksikönpäällikkö
+358 295 350 191
katja.ahlfors@formin.fi