Kansainvälisen liiketoiminnan erityisasiantuntija, Ottawa | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Kansainvälisen liiketoiminnan erityisasiantuntija, Ottawa

Ilmoittaja

Ulkoministeriö

Paikkakunta

Ottawa

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen

Viimeinen hakupäivä

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee kansainvälisen liiketoiminnan erityisasiantuntijaa Suomen suurlähetystöön Ottawaan. Virka täytetään 1.1.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan 31.7.2026 asti. Erityisasiantuntija toimii Team Finland -maajohtajana toimivan edustuston päällikön alaisuudessa lähetettynä erityisasiantuntijana.

Kansainvälisen liiketoiminnan erityisasiantuntija keskittyy kaupallistaloudellisiin kysymyksiin kohdemaassa. Erityisasiantuntijan keskeisenä tehtävänä on Team Finland palvelujen tarjoaminen suomalaisten yritysten liiketoiminnan edistämiseksi ja edustuston muuhun Team Finland -toimintaan osallistuminen yhteistyössä Team Finland -verkoston ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

Tehtävissään erityisasiantuntija osallistuu myös vierailuohjelmien sekä vientitapahtumien valmisteluun ja toteutukseen, hoitaa kaupallistaloudellisiin kysymyksiin liittyvää raportointia ja tiedotusta, valmistelee taustamateriaaleja sekä verkostoituu keskeisten paikallisten ja suomalaisten liike-elämän toimijoiden kanssa. Myös investointien hankinta Suomeen sekä innovaatioyhteistyö kuuluvat toimenkuvaan.

Ottawaan sijoittuvassa tehtävässä erityisasiantuntija keskittyy työssään suomalaisyritysten vienninedistämistyön ja kansainvälistymisen tukemiseen Kanadan kehittyvillä markkinoilla osana edustuston tekemää Team Finland -työtä ja yhteistyössä muiden Team Finland -toimijoiden (erityisesti Business Finland) kanssa.

Työn painopistealueina ovat mm. arktisen ja pohjoisen osaamisen klusteri, cleanteach-sektori, biotalous, kaivosala, meriteollisuus ja terveysteknologia. Erityisasiantuntija seuraa aktiivisesti näitä sektoreita painottuen valittavan henkilön aikaisempaan kokemukseen. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu investointien hankkiminen Suomeen em. sektoreilla sekä yritystoimintaa tukevan innovaatioyhteistyön kehittäminen.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena erityisasiantuntijan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

Kotimaisten kielten osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle antaa vahva kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta. Tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta on tärkeää, että valittavalla on Suomen ja Kanadan liiketoimintaympäristöjen ja toimintakulttuurin hyvä tuntemus sekä kokemusta näistä.

Tehtävien menestyksellisen hoitamisen kannalta on tärkeää, että valittavalla on vahvat verkostoitumis- ja vuorovaikutustaidot, joustavuutta, kykyä tiimityöskentelyyn sekä hyvät myynti-, markkinointi-, esiintymis- ja viestintätaidot. Hakijalle eduksi katsotaan aikaisempi kokemus vastaavanlaisista tehtävistä ja ymmärrys Team Finland toiminnasta/toimijoista.

Tehtävä sijoittuu nopeatempoiseen kansainväliseen työympäristöön, joten eduksi luetaan hyvä paineensietokyky.

Muu kielitaito

Ranskan kielen osaaminen tai muu kuin kelpoisuusvaatimuksissa mainittu kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.1.2023 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 31.7.2026. Määräaikaisuuden syy on viran luonne.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   31.5.2022 16:15

ID:   24-283-2022

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä sijoittuu palkkausryhmään I (5201,94 e/kk).

Lisäksi maksetaan säädetyt ulkomaankorvaukset. Korvauksista voi lukea lisää: Laki ulkomaanedustuksen korvauksista ja Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista. Ajantasaiset asetuksen säädösmuutokset löytyvät osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101048.

Lisätietoja tehtävästä

Roy Eriksson
Edustuston päällikkö
+1 (613) 288 22 32 (-7h vrt. Suomi)
Roy.Eriksson@formin.fi