Hallintouran virkamiehiä ulkoministeriöön (Halku) | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Hallintouran virkamiehiä ulkoministeriöön (Halku)

Ilmoittaja

Ulkoministeriö

Paikkakunta

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen

Viimeinen hakupäivä

Ulkoministeriö järjestää hallintouralle tähtäävän koulutusohjelman (Halku), jonka tavoitteena on valmentaa tuleviin tehtäviin ulkoministeriössä sekä Suomen ulkomaan edustustoissa. Koulutusohjelma sisältää ulkoministeriön hallinto- ja konsuli- ja maahantulolupa-asioihin valmentavaa koulutusta sekä työskentelyä ulkoministeriössä ja Suomen ulkomaanedustustoissa. Ohjelmaan on tarkoitus valita arviolta 25 henkilöä, jotka nimitetään määräaikaiseen avustavan toimistosihteerin virkasuhteeseen ajalle 13.3.2023 - 12.9.2024. Tavoitteena on nimittää koulutusohjelman hyväksytysti suorittaneet henkilöt vakinaiseen toimistosihteerin virkaan.

Virka kuuluu ulkoministeriön hallintouraan, joka perustuu tehtäväkiertoon. Hallintouran tehtäviin kuuluvat mm. assistenttitehtävät, maahantulo- ja konsulipalvelutehtävät sekä talous-, tieto-, henkilöstö- ja kiinteistöhallintotehtävät. Tehtävänimikkeitä voivat olla esim. johdon assistentti, hallintovastaava, tiedotusavustaja, tiedottaja, konsulipalveluvastaava, avustus- ja kriisiasioiden vastuuvirkamies, henkilöstösuunnittelija, turvallisuusasiantuntija tai talous- ja tietohallintovastaava.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Hakijoilta edellytetään:

1. Suomen kansalaisuutta

2. säädettyä kotimaisten kielten taitoa (suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito, asetus 1053/2003, 6§)

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Etsimme palveluhenkisiä ja monipuolisia osaajia, joilla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ja kiinnostusta työskentelyyn ministeriössä ja Suomen ulkomaan edustustoissa ympäri maailman, erityisesti nousevissa talouksissa ja kehitysmaissa. Tehtävissä tarvitaan kykyä sopeutua helposti muutokseen ja uusiin, vaihtuviin työtehtäviin sekä asemapaikkoihin, toisaalta pitkäjänteisyyttä ja rutiininsietokykyä. Työskentely erityyppisissä tehtävissä edellyttää valmiutta ja halua itsensä kehittämiseen ja uuden omaksumiseen. Tätä ministeriö tukee kouluttamalla henkilöstöään läpi koko työuran.

Arvostamme työ- tai harjoittelukokemusta ulkoministeriössä tai Suomen ulkomaan edustustoissa tai ulkomailta hankittua muuta työ- tai opiskelukokemusta sekä hyviä tietoteknisiä ja viestinnällisiä valmiuksia. Hyvät työyhteisötaidot ja joustavuus ovat tärkeitä ominaisuuksia uralla, jossa tehtävät ja toimintaympäristö vaihtuvat usein. Koulutus- ja työkokemustaustan perusteella parhaiksi edellytyksiksi menestyä monipuolisissa ja vaihtuvissa tehtävissä pitkän uran aikana katsotaan esim. kokemus maahantulotehtävistä tai assistenttityön, taloushallinnon, viestinnän tai tietotekniikan koulutus tai työkokemus tai projektiosaaminen. Näiden lisäksi huomioidaan monipuolinen kielitaito.

Hakijalta toivotaan lisäksi:

  • tehtävään soveltuvaa koulutusta (esim. soveltuva AMK-tutkintoa
  • sellaista taitoa ja kykyä, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Kaikki hakemuksessa mainitut kokemukset ja taidot on pystyttävä todentamaan. Ulkomaisista tutkinnoista tulee olla Opetushallituksen myöntämä rinnastustodistus.

Muu kielitaito

Hakijoilta toivotaan lisäksi hyvää suullista ja kirjallista taitoa englannin kielessä sekä vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa esim. yhdessä seuraavista kielistä: pohjoismaiset kielet, ranska, espanja, saksa, portugali.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   13.3.2023

Määräaikainen, päättyy: 12.9.2024. Tavoitteena on nimittää koulutusohjelman hyväksytysti suorittaneet henkilöt vakinaiseen toimistosihteerin virkaan.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   23.6.2022 16:15

ID:   24-343-2022

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Liitä ainoastaan hakukirje ja CV

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Avustavan toimistosihteerin palkka on noin 2 639 €/kk. Toimistosihteeriksi nimittämisen jälkeen virkamiehet siirtyvät ministeriön palkkausjärjestelmään, jossa palkka määräytyy työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaan.

Edut

Lisäksi ulkomaan edustustossa palvellessa maksetaan säädetyt ulkomaankorvaukset. Korvauksista voi lukea lisää: Laki ulkomaanedustuksen korvauksista ja ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista.

Ajantasaiset asetuksen säädösmuutokset löytyvät osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101048.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   25

Lisätietoja tehtävästä

halkurekry@formin.fi