Työpaikat

Hallintouran virkamiehiä (HALKU)

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö järjestää hallintouralle tähtäävän koulutusohjelman (HALKU), johon sisältyy ulkoministeriön hallinto- ja erityisesti maahantulolupa-asioihin valmentavaa koulutusta sekä harjoittelua ulkoministeriössä ja Suomen ulkomaanedustustoissa.

Ohjelmaan on tarkoitus valita arviolta 25 henkilöä, jotka nimitetään määräaikaiseen avustavan toimistosihteerin virkasuhteeseen ajalle 18.5.2020–31.10.2021. Tavoitteena on nimittää koulutusohjelman hyväksytysti suorittaneet henkilöt vakinaiseen toimistosihteerin virkaan.

Virka kuuluu ulkoministeriön hallintouraan, joka perustuu tehtäväkiertoon. Hallintouran tehtäviin kuuluvat mm. assistenttitehtävät, maahantulo- ja konsulipalvelutehtävät sekä talous-, tieto-, henkilöstö- ja kiinteistöhallintotehtävät. Tehtävänimikkeitä voivat olla esim. johdon assistentti, hallintovastaava, tiedotusavustaja, tiedottaja, konsulipalveluvirkailija, avustus- ja kriisiasioiden vastuuvirkamies, henkilöstösuunnittelija, turvallisuusasiantuntija tai talous- ja tietohallintovastaava.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Hakijoilta edellytetään: 1. Suomen kansalaisuutta 2. säädettyä kotimaisten kielten taitoa (suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito, asetus 1053/2003, 6§)

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): hyvä
Suomi (kirjallinen): hyvä
Suomi (ymmärtäminen): hyvä

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä
Suomi (kirjallinen): tyydyttävä
Suomi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Hakijalta odotamme

Etsimme palveluhenkisiä ja monipuolisia osaajia, joilla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ja kiinnostusta työskentelyyn ulkomaan edustustoissa ympäri maailman, erityisesti nousevissa talouksissa ja kehitysmaissa.

Tehtävissä tarvitaan kykyä sopeutua helposti muutokseen ja uusiin, vaihtuviin työtehtäviin sekä asemapaikkoihin, toisaalta pitkäjänteisyyttä ja rutiininsietokykyä. Työskentely erityyppisissä tehtävissä edellyttää valmiutta ja halua itsensä kehittämiseen ja uuden omaksumiseen. Tätä ministeriö tukee kouluttamalla henkilöstöään läpi koko uran. Arvostamme ulkomailta hankittua työ- tai opiskelukokemusta sekä hyviä tietoteknisiä ja viestinnällisiä valmiuksia.

Hakijalta odotetaan lisäksi:

3. tehtävään soveltuvaa koulutusta (esim. AMK-tutkinto)
4. hyvää suullista ja kirjallista taitoa yhdessä seuraavista kielistä: englanti, pohjoismaiset kielet, espanja, ranska, saksa, portugali, venäjä, kiina, arabia, japani, italia (muu kielitaito eduksi)
5. sellaista taitoa ja kykyä, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Kaikki hakemuksessa mainitut kokemukset ja taidot on pystyttävä todentamaan.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 18.5.2020

Määräaikainen, päättyy: 31.10.2021 Tavoitteena on nimittää koulutusohjelman hyväksytysti suorittaneet henkilöt vakinaiseen toimistosihteerin virkaan.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 25.11.2019 16:15

ID:   24-466-2019

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Liitä ainoastaan hakukirje ja CV

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 Avustavan toimistosihteerin palkka on noin 2 514 €/kk. Toimistosihteeriksi nimittämisen jälkeen virkamiehet siirtyvät ministeriön palkkausjärjestelmään, jossa palkka määräytyy työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaan.

Edut

Lisäksi ulkomaan edustustossa palvellessa maksetaan säädetyt ulkomaankorvaukset. Korvauksista voi lukea lisää: Laki ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060596 ja ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101048 .

Ajantasaiset asetuksen säädösmuutokset löytyvät osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101048.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 25

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

halkurekry +358504631867 halkurekry@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

 

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.