Erityisasiantuntija (talous-, finanssi- ja veropolitiikka), Pariisi | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Erityisasiantuntija (talous-, finanssi- ja veropolitiikka), Pariisi

Ilmoittaja

Ulkoministeriö

Paikkakunta

Pariisi

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen

Viimeinen hakupäivä

Ulkoministeriö hakee erityisasiantuntijaa (talous-, finanssi- ja veropolitiikka) Suomen OECD-edustustoon Pariisiin. Virka täytetään 1.8.2022 lukien tai sopimuksen mukaan kolmen vuoden määräajaksi.

Erityisasiantuntijan tehtävissä korostuvat tällä hetkellä seuraavat osa-alueet:

  • Talous-, finanssi- ja rakennepoliittisten kysymysten sekä veropolitiikan OECD-asioiden seuranta ja analysointi,
  • Suomen edustaminen talous- ja kehityskatsauskomiteassa sekä sen työstä raportoiminen,
  • hallinnon kehittämisen ja tilastoinnin seuranta ja analysointi,
  • edellä mainittuja asioita koskevien selvitysten laatiminen valtionvarainministeriön, ulkoministeriön sekä muiden kotimaan viranomaisten käyttöön,
  • osallistuminen pysyvän edustuston poikkihallinnolliseen ja horisontaaliseen työhön, ml. ilmastotalouteen ja vihreään siirtymään liittyvät asiat,
  • yhteydenpito OECD-sihteeristöön, jäsenmaiden pysyviin edustustoihin sekä kotimaan viranomaisiin omaa erityisalaa koskevissa asioissa.

Tehtävään sisältyy myös muita mahdollisia edustuston päällikön määräämiä tehtäviä.

Erityisasiantuntija on ulkoasiainhallinnon virkamies ja toimii Pariisissa olevan Suomen pysyvän edustuston päällikön johdon ja valvonnan alaisena.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena erityisasiantuntijan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava kielitaito. Viran hoitamiseen tarvitaan hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat valmiudet tehtävän hoitamiselle antavat EU:n päätöksentekomenettelyn ja lainsäädäntöprosessin tuntemus sekä aikaisempi kokemus työskentelystä valtionhallinnossa. Tehtävässä tarvitaan yleisekonomistin ja kansainvälisen talouden asiantuntemusta. Hakijoilta toivotaan laajoja opintoja taloustieteestä. Tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta tärkeitä ominaisuuksia ovat kyky hahmottaa keskeisiä asioita laajoista asiakokonaisuuksista, omaksua nopeasti uusia työkokonaisuuksia, oma-aloitteisuus, analyyttisyys, hyvät yhteistyötaidot sekä sujuva kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito. Talous- ja rakennepolitiikan hyvä tuntemus sekä OECD:n toiminnan tuntemus katsotaan hakijalle eduksi. Kokemus muusta toimialaan liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä sekä työskentely kansainvälisissä tehtävissä luetaan eduksi.

Tehtävä sijoittuu nopeatempoiseen kansainväliseen työympäristöön, joten eduksi luetaan myös hyvä paineensietokyky.

Muu kielitaito

Muu kuin kelpoisuusvaatimuksissa mainittu kielitaito, erityisesti ranskan kielen taito, katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.8.2022 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 31.7.2025. Määräaikaisuuden syy on viran luonne.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   18.5.2022 16:15

ID:   24-267-2022

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkausryhmä I (5 201,94 e/kk). Lisäksi maksetaan säädetyt ulkomaankorvaukset. Korvauksista voi lukea lisää: Laki ulkomaanedustuksen korvauksista ja Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista. Ajantasaiset asetuksen säädösmuutokset löytyvät osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101048.

Lisätietoja tehtävästä

Seppo Orjasniemi
Finanssineuvos, yksikönpäällikkö (VM)
0295 530 343