Työpaikat

Erityisasiantuntija (metsä/luonnonvarat ja osaamisen kehittäminen)

Ilmoittaja
Paikkakunta
Dar es Salaam
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee erityisasiantuntijaa (metsä/luonnonvarat ja osaamisen kehittäminen) määräaikaiseen kolmen vuoden virkasuhteeseen Suomen Dar Es Salaamissa olevaan suurlähetystöön 1.7.2020 lukien tai sopimuksen mukaan.

Erityisasiantuntija työskentelee osana ulkoministeriön Tansania-tiimiä Suomen Dar Es Salaamin edustuston päällikön alaisuudessa.

Erityisasiantuntijan vastuulla on:

 • Tansanian kehityksen seuranta ja analysointi kestävän kehityksen näkökulmasta
 • Osallistuminen Tansanian maa-strategian toimeenpanoon sekä Tansanian kehitysyhteistyön maaohjelman toimeenpanoon, suunnitteluun, seurantaan ja raportointiin
 • Metsäsektorin ohjelmien ja osaamisen sekä innovaatioiden kehittämiseen liittyvän, suunnitteilla olevan yhteistyön puitteissa aktiivinen yhteydenpito, koordinaatio ja yhteistyön edistäminen Tansanian ja Suomen viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, yksityissektorin, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen sekä muiden avunantajien kanssa
 • Osallistuminen Suomen ja Tansanian yhteistyön yleiseen suunnitteluun sekä yhteistyön ja sen edellytysten arviointiin ja seurantaan, sekä muuhun kehitysyhteistyön toimeenpanoon ja hallintoon
 • Aihealueeseen liittyvä viestintä ja/tai sisällöntuottaminen
 • Osallistuminen edustuston toimintaan osana Team Finland-kokonaisuutta (vierailut, palvelut)
 • Muut edustuston päällikön erikseen määräämät virkatehtävät.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen
Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Kielitaidon osalta edellytetään suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Hakijan tulee olla Suomen kansalainen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vähintään 10 vuotta tehtävään soveltuvaa työkokemusta, josta osa on hankittu kehitysmaissa. Tehtävässä tarvitaan hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kykyä tiiviiseen analyyttiseen raportointiin suomen ja englannin kielillä.

Hakijalta katsotaan eduksi

 • Perehtyneisyyttä yleisiin kehityspolitiikan keskeisiin kysymyksiin sekä Suomen kehityspoliittiseen ohjelmaan ja sen toteutukseen ml. läpileikkaavien tavoitteiden ja hyvän hallinnon edistäminen
 • Viimeaikainen kokemus kehitysyhteistyön hallinnosta ja eri instrumenteista kehitysmaissa
 • Käytännössä osoitettuja hyviä yhteistyö-, neuvottelu-, viestintä-, vaikuttamis- ja verkostoitumistaitoja
 • Kokemus metsätaloudesta ja luonnonvarasektorista ja metsäsektorin arvoketjujen edistämisestä kehitysmaissa
 • Kokemus ammatillisen osaamisen kehittämisestä.
 • Kokemus innovaatiotoiminnasta kehitysmaakontekstissa
 • Perehtyneisyyttä kysymyksiin, jotka liittyvät kauppaan ja investointeihin kehittyvillä markkinoilla
 • Perehtyneisyyttä ilmastonmuutokseen hillintään ja sopeutumiseen erityisesti kehitysmaakontekstissa
 • Ulkoasianministeriön noudattamien kehitysyhteistyön hallintomenetelmien tuntemusta
 • Aikaisempi kokemus avunantajien välisestä yhteistyöstä ja apukoordinaatiosta
 • Yhteydet suomalaiseen toimijakenttään ja toimijoihin
 • Taito työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä, paineensietokykyä ja kykyä toimia sekä tiimissä että itsenäisesti, swahilin kielen taito katsotaan myös eduksi

Tehtävän hoitaminen edellyttää valmiutta työskennellä kehitysmaaolosuhteissa sekä matkustamista alueella. Hakijan tulee olla joustava ja sopeutumiskykyinen. Kysymyksessä on korkean olosuhdehaitan asemapaikka. Edellytyksenä on ministeriön työterveyslääkärin suorittama terveystarkastus ennen virkaan nimittämistä.

Hakemukseen toivotaan kaksi suosittelijaa viimeisimmistä työpaikoista.

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Swahilin kielen taito katsotaan myös eduksi

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.7.2020 Aloitus 1.7.2020 tai sopimuksen mukaan

Määräaikainen, päättyy:   30.6.2023

Tehtävän luonne

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   2.3.2020 23:59

ID:   24-30-2020

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkka: Palkkausryhmä II (EUR 4 703,14).

Lisäksi maksetaan säädetyt ulkomaankorvaukset. Korvauksista voi lukea lisää: Laki ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060596 ja Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101048. Ajantasaiset asetuksen säädösmuutokset löytyvät osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101048.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Riitta Swan Suurlähettiläs +255 7 544 000 41 riitta.swan@formin.fi

Kari Leppänen Erityisasiantuntija +255 754 400 046 kari.leppanen@formin.fi

Vuokko Jutila Lähetystöneuvos +358 400 433426 vuokko.jutila@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.