Työpaikat

Erityisasiantuntija (kehityspolitiikka)

Ilmoittaja
Paikkakunta
Beirut
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoasiainministeriö hakee kehityspolitiikan erityisasiantuntijaa Suomen Beirutin suurlähetystöön. Kehityspolitiikan erityisasiantuntijan virka täytetään viimeistään 1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan kolmeksi vuodeksi. Virkaan nimitystä voidaan jatkaa enintään kahdella vuodella. Erityisasiantuntija työskentelee Suomen Beirutin edustuston päällikön alaisena osana ulkoministeriön Libanonista, Syyriasta ja Jordaniasta vastaavaa tiimiä.

Erityisasiantuntijan tehtäviin kuuluu tällä hetkellä:

  • Suomen Syyrian alueellisen apustrategian suunnittelu, toimeenpano, seuranta ja raportointi.
  • Hankkeiden suunnittelu ja hallinnointi, ml. seuranta ja raportointi.
  • Osallistuminen avunantajien keskinäiseen koordinaatioon.
  • Osallistuminen edustuston toimintaan osana Team Finland -kokonaisuutta (vierailut, palvelut), erityisenä vastuualueena kriisiliiketoiminta.
  • Alueen kehityspoliittisen ja humanitaarisen toimintaympäristön seuraaminen ja siitä raportointi.
  • Ulkoministeriön kehityspolitiikkavaikuttamiseen osallistuminen.
  • Yhteydenpito ja yhteistyön edistäminen viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, yksityissektorin edustajien, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen sekä muiden avunantajien kanssa työnkuvaan liittyvissä kysymyksissä.
  • Suomen aluetta koskevien linjausten ja kantojen valmisteluun sekä muistioiden ja puheiden laadintaan osallistuminen työnkuvaan liittyvissä kysymyksissä.
  • Muut edustuston päällikön määräämät tehtävät

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta kelpoisuusehtona on erinomainen suomen kielen ja vähintään tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävän hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää englannin suullista ja kirjallista taitoa. Valitun henkilön tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen
Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (ymmärtäminen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Ulkoministeriö laatii paraikaa uusia kehitysyhteistyötä ohjaavia maa- ja aluestrategioita vuosille 202124. Tällä hetkellä Suomen tuessa alueelle korostuvat rauhanrakentaminen, tasa-arvon edistäminen sekä haavoittuvien ryhmien oikeuksien edistäminen. Vaikuttamistyö on keskeinen osa tehtävänhoitoa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä Suomen ulkopolitiikkaan, yleisiin kehityskysymyksiin sekä hauraissa valtioissa toteutettavaan kehitysyhteistyöhön. Edellytyksenä on myös soveltuva, vähintään 7 vuoden työkokemus, josta osa on hankittu hauraassa valtiossa/kehitysmaassa. Lisäksi tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen tarvitaan kokemusta kehitysyhteistyöohjelmien suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta sekä ulkoministeriön noudattamien kehitysyhteistyön hallintomenetelmien tuntemusta. Toimialueen tuntemus ja kokemus Team Finland -työstä katsotaan eduksi.

Tehtävän hoitamisessa on eduksi kokemus ihmisoikeusperustaisesta kehitysyhteistyöstä, sekä tasa-arvokysymyksiä ja haavoittuvien ryhmien oikeuksia edistävästä yhteistyöstä. Kokemus kansainvälisten järjestöjen toteuttamasta kehitysyhteistyöstä katsotaan myös eduksi.

Tehtävän menestykselliseen hoitamiseen tarvitaan kykyä tiiviiseen, analyyttiseen raportointiin. Hyvät neuvottelu-, viestintä-, ja verkostoitumistaidot ovat tärkeitä. Myös taito työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä ja paineensietokyky katsotaan eduiksi.

Tehtävän hoitaminen edellyttää valmiutta jatkuvaan matkustamiseen toimialueella. Kysymyksessä on korkean olosuhdehaittaluokan asemapaikka. Lisäksi työ sisältää matkustamista sotatoimialueella. Edellytyksenä virkaan nimittämiselle on ulkoministeriön työterveyslääkärin suorittama terveystarkastus ennen virkaan nimittämistä.

Työssä tarvittava kielitaito

Aiemmin mainittujen kielitaitoa koskevien kelpoisuusvaatimusten lisäksi tehtävän hoitamisessa vaaditaan erinomaista englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi arabian ja ranskan kielten taidosta on hyötyä tehtävien hoitamisessa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.8.2020 Viimeistään 1.8.2020 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 31.7.2023 Tehtävän luonne

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 20.3.2020 16:15

ID: 24-60-2020

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkausryhmä II (4 703,14 euroa/kk). Lisäksi maksetaan säädetyt ulkomaankorvaukset. Korvauksista voi lukea lisää: Laki ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060596 ja ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101048. Ajantasaiset asetuksen säädösmuutokset löytyvät osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101048.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1
Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Tarja Fernandez
suurlähettiläs
+254 203 750 721 (vaihde)
tarja.fernandez@formin.fi

Jussi Soini
Tiiminvetäjä
+358 295 350 580
jussi.soini@formin.fi

 

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.