Työpaikat

Erityisasiantuntija (hyvä hallinto)

Ilmoittaja
Paikkakunta
Maputo
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Organisaation esittely

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee henkilöä kehityspolitiikan erityisasiantuntijan (hyvä hallinto) määräaikaiseen kolmen vuoden virkasuhteeseen Suomen Maputossa olevaan suurlähetystöön 1.8.2020 lukien tai sopimuksen mukaan.

Erityisasiantuntija työskentelee osana ulkoministeriön Mosambik-tiimiä Suomen Maputon edustuston päällikön alaisuudessa.

Tehtävässä painottuvat nykyisellään hyvän hallinnon kysymykset, jotka liittyvät luonnonvarojen hallintaan ja niistä saatavien tulojen käyttöön, verotukseen ja julkiseen taloushallintoon (PFM) sekä demokratiakehitykseen.

Tehtävään valittavan henkilön vastuulla on:

  • Suomen maaohjelman hyvän hallinnon tulosalueen suunnittelu, seuranta ja hallinnointi. Tällä hetkellä tulosalueeseen kuuluvat seuraavat hankkeet: kehitystaloustieteellisen ja muun yhteiskunnallisen tutkimuksen hyödyntäminen päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa, parlamentin vahvistaminen luonnonvarahallinnossa, verotuksen ja julkisen taloushallinnon kehittäminen, vaaliprosessien tuki.
  • Osallistuminen tulosalueen kannalta keskeiseen avunantajien koordinaatioon. Tällä hetkellä mm. julkisen taloushallinnon (PFM) ja kaivannaistulojen avoimuusaloite EITIn työryhmät.
  • Mosambikin hyvän hallinnon kehityksen seuranta, erityisesti demokratiakehityksen, luonnonvarojen (etenkin kaivannaisteollisuus) ja Pohjois-Mosambikin konfliktin osalta ja siitä raportointi
  • Aktiivinen yhteydenpito, koordinaatio ja yhteistyön edistäminen Mosambikin ja Suomen viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, yksityissektorin, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja muiden avunantajien kanssa
  • Toimiminen edustuston kansalaisyhteiskunta -yhdyshenkilönä
  • Aihealueeseen liittyvä viestintä ja/tai sisällöntuottaminen
  • Muut edustuston päällikön määräämät tehtävät

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta kelpoisuusehtona on erinomainen suomen kielen ja vähintään tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Valitun henkilön tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suomi (suullinen): erinomainen
Suomi (kirjallinen): erinomainen
Suomi (ymmärtäminen): erinomainen

Ruotsi (suullinen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä
Ruotsi (kirjallinen): tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä yleisiin kehityskysymyksiin sekä kokemusta kehitysyhteistyöohjelmien suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta, erityisesti hyvän hallinnon kysymyksissä. Edellytyksenä on myös soveltuva, vähintään 7 vuoden työkokemus, josta osa on hankittu kehitysmaassa. Valittavalla on oltava englannin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä portugalin kielen vähintään tyydyttävä tai espanjan kielen hyvä taito portugalin kielen nopean omaksumisen pohjaksi.

Tehtävän hoitamisessa on eduksi kokemus ihmisoikeus- ja tulosperustaisesta kehitysyhteistyöstä sekä Saharan eteläpuoleisesta Afrikasta. Kokemus ulkoasiainhallinnon ja/tai kansainvälisten järjestöjen toteuttamasta kehitysyhteistyöstä katsotaan myös eduksi.

Tehtävän menestykselliseen hoitamiseen tarvitaan kykyä tiiviiseen ja analyyttiseen raportointiin. Hyvät neuvottelu-, viestintä-, ja verkostoitumistaidot ovat tärkeitä. Myös taito työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä katsotaan eduiksi.

Maputon ollessa korkean olosuhdehaitan asemapaikka, tehtävän hoitaminen edellyttää todettua soveltuvuutta työskennellä vaativissa kehitysmaaolosuhteissa. Tehtävän hoitaminen edellyttää valmiutta matkustamiseen alueella, paineensietokykyä ja sopeutumiskykyä, sekä kykyä työskennellä itsenäisesti ja tiimissä.

Työssä tarvittava kielitaito

Valittavalla on oltava englannin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä portugalin kielen vähintään tyydyttävä tai espanjan kielen hyvä taito portugalin kielen nopean omaksumisen pohjaksi

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.8.2020 Tehtävän aloitus on 1.8.2020 lukien tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 31.7.2023 Tehtävän luonne

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 29.5.2020 23:59

ID:   24-264-2020

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkka: Palkkausryhmä II (EUR 4 703,14).

Lisäksi maksetaan säädetyt ulkomaankorvaukset.

Korvauksista voi lukea lisää: Laki ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060596 ja
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101048.
Ajantasaiset asetuksen säädösmuutokset löytyvät osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101048

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Laura Torvinen
Suurlähettiläs
+258823030040
etunimi.sukunimi@formin.fi

Milma Kettunen
Tiiminvetäjä
0504065533
etunimi.sukunimi@formin.fi

Toimipiste

Ulkoministeriö
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä voidaan soveltaa koeaikaa

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.