Erikoistutkija | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Erikoistutkija

Ilmoittaja

Ulkoministeriö

Paikkakunta

Helsinki

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen

Viimeinen hakupäivä

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoministeriö ja sen alainen edustustoverkko ulkomailla palvelevat suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, valtion johtoa sekä eduskuntaa.

Suomen edustustot palveluineen ovat koko suomalaisen yhteiskunnan ja kaikkien suomalaisten käytettävissä. Eri maissa sijaitsevien suurlähetystöjen, konsulaattien ja muiden toimipisteiden lisäksi Suomella on edustustoja kansainvälisissä järjestöissä, esimerkiksi YK:ssa. Työn kirjo ulottuu valtioiden välisten suhteiden hoidosta yksittäisten kansalaisten avustamiseen.

Tehtävän kuvaus

Ulkoministeriö hakee erikoistutkijaa suunnittelu- ja tutkimusyksikköön (STU-00) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2022 lukien tai sopimuksen mukaan 28.2.2023 saakka. Määräaikaisuuden syy on sijaisuus.

Erikoistutkija osallistuu ministeriön strategiseen suunnitteluun ja tukee ministeriön johtoa ja soveltuvin osin osastoja pääasiassa analyysin, taustoituksen, ideoinnin, ennakointi- ja skenaariotyön ja muun kirjallisen toiminnan (ml. puheet) kautta.

Erikoistutkija tekee ulkopoliittista sekä laajemmin maailmanpoliittista analyysia (ml. trendit), suunnittelee sekä ohjaa politiikkarelevantteja tutkimushankkeita ja vastaa niiden toteutumisesta (projektinhallinta) ja hyödyntämisestä.

Lisäksi erikoistutkija osallistuu aktiivisesti ulkopoliittiseen keskusteluun ministeriön sisällä ja sen ulkopuolella, myös mediassa. Tehtävään kuuluu myös ulkoasiainhallinnon sisäistä kouluttamista.

Tällä hetkellä tehtävässä korostuvat seuraavat kokonaisuudet:

  • Ulko- ja maailmanpolitiikkaan liittyvä ennakointi- ja tulevaisuustyö, ml. sisäinen koulutus ja tuki, valtioneuvostotason yhteistyö ja -kordinaatio yhdessä ja tiiminä toisen erikoistutkijan kanssa.
  • Tutkimushallinto ja -ohjaus sekä tutkimustiedon hyödyntämisen kehittäminen ulkopolitiikan suunnittelun osana.
  • Toivottuja erityisosaamisalueita mm. teknologian ja ulkopolitiikan rajapinnat, EU, globaalikysymykset.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena erikoistutkijan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta kelpoisuusvaatimuksina ovat erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Vieraiden kielten osalta kelpoisuusvaatimuksena on viran hoitamiseen tarvittava kielitaito. Määräaikaisen virkasuhteen hoitamiseen tarvitaan erinomaista englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa laaja-alaisuus (monipuolinen ja aktiivinen tapahtumien ja ilmiöiden seuranta), analyyttisyys sekä erityisosaaminen (ml. tutkijakoulutus ja tutkimuskentän tuntemus). Ennakointiosaaminen, ml. metodologiat yhdistettynä kansainvälisen politiikan ja suhteiden osaamiseen on keskeistä tehtävän hoitamisessa.

Hakijalle eduksi katsotaan monipuolinen ja aktiivinen tapahtumien ja ilmiöiden seuranta sekä kokemus akateemisiin konferensseihin ja keskusteluihin osallistumisesta. Lisäksi hakijalle eduksi luetaan laaja-alainen tutkimuskentän tuntemus sekä akateemiset, tutkimus- ja ajatushautomoverkostot niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Muu kielitaito

Muu kuin kelpoisuusvaatimuksissa mainittu kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.8.2022 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 28.2.2023. Määräaikaisuuden syy on sijaisuus.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 20.5.2022 16:15

ID:   24-268-2022

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 11B (4 330,61 €/kk) mukaisesti. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Lisätietoja tehtävästä

Sini Paukkunen-Mykkänen
Yksikönpäällikkö
0295 351759
sini.paukkunen-mykkanen@formin.fi