Diplomaattiuran virkamiehiä ulkoministeriöön (Kavaku) | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Diplomaattiuran virkamiehiä ulkoministeriöön (Kavaku)

Ilmoittaja

Ulkoministeriö

Paikkakunta

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen

Viimeinen hakupäivä

Ulkoministeriö järjestää uransa alkuvaiheessa oleville diplomaattiuralle tähtääville kansainvälisten asioiden koulutusohjelman, Kavakun, joka kouluttaa ministeriön virkamiestehtäviin. Koulutusohjelma sisältää koulutusta ulkoministeriön koko toimialalle sekä harjoittelua ulkoministeriössä ja Suomen ulkomaanedustustoissa.

Ohjelmaan on tarkoitus valita arviolta 20 henkilöä, jotka nimitetään määräaikaiseen avustajan virkasuhteeseen ajalle 13.3.2023 - 31.1.2025.

Tavoitteena on nimittää 13.3.2023 alkavan ohjelman hyväksytysti suorittaneet avustajat vakinaiseen virkaan ulkoasiainsihteereiksi noin puolentoista vuoden palveluksen jälkeen. Ulkoasiainsihteerin virka kuuluu ulkoministeriön diplomaattiuraan, joka perustuu tehtäväkiertoon. Siirtymisvelvollisuudesta määrätään ulkoasiainhallintolain (204/2000) 17 §:ssä.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Diplomaattiuran muodolliset kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa ulkoasiainhallinnosta (256/2000). Kavakulle päästäkseen hakijan on täytettävä seuraavat ehdot:

  • Suomen kansalaisuus
  • ylempi korkeakoulututkinto
  • erinomainen suomen kielen taito
  • vähintään tyydyttävä ruotsin kielen taito
  • hyvä kielitaito yhdessä ja vähintään tyydyttävä taito toisessa seuraavista kielistä: arabia (standardi), englanti, espanja, japani, kiina (mandariini), portugali, ranska, saksa, venäjä.

Tullakseen nimitetyksi vakinaiseen virkaan ulkoasiainsihteeriksi, avustajan tulee tarvittaessa korottaa toisen kielen tyydyttävä kielitaito tasolle hyvä.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Ulkoministeriön diplomaattiuralla sitoudutaan palvelemaan vaihtuvissa virkamiestehtävissä ministeriön eri osastoilla Helsingissä sekä ympäri maailmanlaajuista edustustoverkkoa. Suomen ulkomaanedustustoista monet ovat EU-maiden ulkopuolella, nousevissa talouksissa ja kehitysmaissa.

Menestyksellisellä hakijalla on sekä ammatilliset että henkilökohtaiset valmiudet ja vahva motivaatio toimia ministeriön eri tehtävissä ja Suomen edustajana maailmalla. Etsimme sopeutumiskykyisiä joukkuepelaajia, joilla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteisötaidot sekä uralla tarvittavaa resilienssiä. Diplomaattiura on luonteeltaan yleisura ja koulutusohjelmaan haetaan eri koulutustaustaisia ja monipuolisesti eri aloista kiinnostuneita henkilöitä.

Arvostamme työ- tai harjoittelukokemusta /ulkoministeriöstä tai ulkomaan edustustoista tai ulkomailta hankittua muuta työ- tai opiskelukokemusta, monipuolista kielitaitoa sekä hyviä viestinnällisiä valmiuksia. Lisäksi huomioimme ulko- ja turvallisuuspolitiikan erityisosaamisen. Hyvät työyhteisötaidot ja joustavuus ovat tärkeitä ominaisuuksia uralla, jossa tehtävät ja toimintaympäristö vaihtuvat usein.

Muu kielitaito

Muodollisista kielitaitovaatimuksista tarkemmin yllä.

Kotimaisten sekä ulkomaisten kielten osalta kielitodistukset pyydetään ainoastaan haun toiseen vaiheeseen päässeiltä. Kielitodistuksista annetaan lisäohjeistus haun toiseen vaiheeseen pääseville. Ulkomaisten kielten osalta kielitaito testataan myöhemmässä vaiheessa järjestettävässä kielikokeessa, joka suoritetaan kahdessa kielessä.

Hakijan ei tule toimittaa kielitodistuksia hakemuksen liitteenä.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 13.3.2023

Määräaikainen, päättyy: 31.1.2025. Valitut nimitetään määräaikaiseen avustajan virkasuhteeseen ajalle 13.3.2023-31.1.2025. Tavoitteena on nimittää 13.3.2023 alkavan ohjelman hyväksytysti suorittaneet avustajat vakinaiseen virkaan ulkoasiainsihteereiksi noin puolentoista vuoden palveluksen jälkeen.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   23.6.2022 16:15

ID:   24-342-2022

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Avustajan palkka on noin 3750 €/kk. Ulkoasiainsihteereiksi nimittämisen jälkeen virkamiehet siirtyvät ministeriön palkkausjärjestelmään, jossa palkka määräytyy työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaan.

Edut

Lisäksi ulkomaan edustustossa palvellessa maksetaan säädetyt ulkomaankorvaukset. Korvauksista voi lukea lisää: Laki ulkomaanedustuksen korvauksista ja ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista.

Ajantasaiset asetuksen säädösmuutokset löytyvät osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101048.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   20

Lisätietoja tehtävästä

Mahdolliset yhteydenotot sähköpostilla: kavakurekry@formin.fi