Asiantuntija (kaksikäyttötuotteiden lupakäsittely) | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Asiantuntija (kaksikäyttötuotteiden lupakäsittely)

Ilmoittaja

Ulkoministeriö

Paikkakunta

Helsinki

Työsuhdetyyppi

Kokoaikainen

Viimeinen hakupäivä

Ulkoministeriö hakee kaksikäyttötuotteiden lupakäsittelyn asiantuntijaa (kansainvälisen kaupan osasto, vientivalvontayksikkö) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.7.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan 31.12.2023 asti.

Vientivalvontayksikkö on kaksikäyttötuotteiden vientilupaviranomainen Suomessa. Asiakkaat ovat korkean teknologian tuotteita vievät yritykset tai muut toimijat. Vientilupaviranomaisen tehtävien hoito edellyttää tiivistä yhteistyötä teollisuuden järjestöjen, Tullin, teknisten asiantuntijoiden ja muiden vientivalvontatahojen kanssa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Yksikkö vastaa Suomen edustamisesta vientivalvonta-alan kokouksissa ja neuvotteluissa Euroopan unionissa sekä kansainvälisissä vientivalvontajärjestelyissä.

Tehtäväkokonaisuus liittyy vientivalvonnan kansalliseen toteutukseen sekä Suomen EU:n jäsenmaana ja kansainvälisten vientivalvontajärjestelyjen jäsenenä tekemien velvoitteiden ja sitoumusten neuvotteluun ja toimeenpanoon. Vientivalvonta-asioiden kehittäminen ja koordinointi ministeriössä ja valtion hallinnossa ovat osa tehtäväkokonaisuutta.

Tehtävässä korostuvat valvonnanalaisuustiedustelujen ja vientilupapäätösten valmistelu, osallistuminen kansainvälisten vientivalvontajärjestelyjen asiantuntijatyöryhmien työskentelyyn sekä yrityksille ja muille viejille suunnattu neuvonta ja tiedottaminen. Tehtävä pitää sisällään uusimpaan teknologiaan liittyvien kysymysten arviointia useilla eri teknologian osa-alueilla, mukaan lukien

 • Sähkötekniikka ja elektroniikka
 • Tietoliikennetekniikka
 • Meritekniikka
 • Konetekniikka
 • Bioteknologia
 • Kemian tekniikka
 • Ydintekniikka
 • Tietojenkäsittelytiede
 • Ilmailu- ja avaruustekniikka
 • Materiaalitekniikka
 • Optiikka
 • Robotiikka
 • Prosessiautomaatio

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Virkaan valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle antaa ylempi korkeakoulututkinto tai tohtorin tutkinto tai muu soveltuva tutkinto sekä laaja perehtyneisyys ja kiinnostus teknologiaan, sen kehitykseen, sen rooliin yhteiskunnassa sekä alan lainsäädäntöön. Lisäksi tehtävän hoitamisessa eduksi luetaan hyvä yhteistyö- ja verkostoitumiskyky, kyky toimia kansainvälisissä neuvottelutilanteissa, hyvät esiintymis- sekä ilmaisutaidot, kiinnostus ja kyky jatkuvaan ja nopeaan uuden oppimiseen, sekä esimerkiksi työ- tai tutkimuskokemuksen myötä syntynyt suomalaisen teknologiateollisuuden ja valvonnanalaisen teknologian tuntemus.

Muu kielitaito

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito sekä hyvä englannin kielen taito.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.7.2022 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy:   31.12.2023. Määräaikaisuuden syy on määräaikaiset vientivalvontatehtävät.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   23.6.2022 16:15

ID:   24-354-2022

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Ulkoministeriö / Henkilöstöyksikkö
PL 176
00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 10B
(3 850,71 euroa/kk) mukaisesti. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Lisätietoja tehtävästä

Henri Loukusa
asiantuntija
0295 350 530
henri.loukusa@formin.fi