Analyst/Researcher, OSCE | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Analyst/Researcher, OSCE

Ilmoittaja

Kriisinhallintakeskus – CMC Finland

Paikkakunta

Työsuhdetyyppi

Viimeinen hakupäivä

Kriisinhallintakeskus hakee ehdokkaita Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön sihteeristössä avoinna olevaan siviilikriisinhallintatehtävään:

Analyst/Researcher – palkkaluokka 5a

Tehtävän palkkaluokka ja sen aikana maksettava olosuhdekorvaus perustuvat sisäministeriön asetukseen (1388/2018). Hakuhetkellä voimassa olevat palkkaluokat ja olosuhdekorvaukset ovat listattu asetusmuutokseen (814/2023). Tässä ilmoituksessa esitetty palkkaluokka on alustava arvio, joka voi vielä muuttua tarkemmassa määrittelyssä. Palkkaluokka vahvistetaan viimeistään siinä vaiheessa, kun tehtävä on otettava vastaan. Haettavana oleva tehtävä on laissa siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan (1287/2004) määritelty sihteeristötehtäväksi, joten tehtävässä toimiva asiantuntija on oikeutettu hakemaan edellä mainitun sisäministeriön asetuksen 6-8 pykälien mukaisia asunto-, koulutus- ja päivähoitokorvauksia.

Tehtävän sijoituspaikka on Wien, Itävalta.

Hakijoiden tulee täyttää englanninkielinen hakemus sekä vapaamuotoinen hakemuksen saatekirjeja ja liittää ne hakemusta täydentävälle www-lomakkeelle viimeistään määräpäivänä 20.09.2023 klo 8.00. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta ehdokasasettelussa huomioon. Lisätietoa tehtäviin hakeutumisen yleisistä edellytyksistä ja tarkemmat hakuohjeet verkkosivujemme hakumenettelyosiossa.

Toimittamalla hakemuksensa Kriisinhallintakeskukselle hakija antaa suostumuksensa hakemuksensa välittämiseen Etyjille sekä mahdollisen ehdokkaaksi asettamisen jälkeen nimensä ja hakemansa tehtävien tietojen antamiseen sihteeristön suomalaiselle yhteyshenkilölle.

Kriisinhallintakeskus voi pyytää lausuntoa valtion palvelussuhteessa olevista tai olleista ehdolle asettavista henkilöistä näiden nuhteettomuuden arvioimiseksi ja varmistuakseen, että tehtävään mahdollisesti nimitettävillä on edellytykset hoitaa tehtävää luotettavasti. Siviilikriisinhallintatehtävään valitusta henkilöstä tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Linkki ilmoitukseen