Vuoden 2013 pakolaisnainen haussa | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Vuoden 2013 pakolaisnainen haussa

Suomen Pakolaisapu pyytää esityksiä Vuoden 2013 pakolaisnainen -kannustuspalkinnon ehdokkaista 6. helmikuuta mennessä.

Suomen Pakolaisapu on vuodesta 1998 lähtien myöntänyt Vuoden pakolaisnainen -kannustuspalkinnon Suomessa asuvalle pakolaisnaiselle. Palkinnon tavoitteena on tukea pakolaisnaista omien tavoitteiden ja unelmien toteuttamisessa uudessa kotimaassa sekä tarjota kannustava esimerkki muille pakolaisille ja turvapaikanhakijoille.

Viime vuonna tehtävään valittiin afganistanilaissyntyinen Malalai Rahim, joka työskentelee lääkärinä Seinäjoen keskussairaalassa. Hänen seuraajansa valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti aktiivisuuteen kulttuuriin liittyvissä asioissa ja/tai työhön lasten ja nuorten parissa.

Onko sinulla tuttavapiirissäsi vahvaa ja päämäärätietoista pakolaisnaista, jonka työ kulttuurin ja/tai lasten ja nuorten parissa on tehnyt myönteisen vaikutuksen lähiympäristöön? Vuoden pakolaisnainen voi olla kulttuurin ammattilainen, olla aktiivinen kulttuurijärjestössä tai toimia työssään tai yhdistystoiminnassa lasten ja nuorten hyväksi. Kulttuurin sekä lapsi- ja nuorisotyön teemoilla Suomen Pakolaisapu haluaa nostaa esille pakolaistaustaisten ihmisten aktiivista työtä yhteiskunnan hyväksi.

Valittavan henkilön toivotaan olevan sanavalmis ja ulospäin suuntautunut.  Lisäksi hänellä toivotaan olevan valmiutta toimia tiedotusvälineiden kanssa yhteistyössä ja osallistuvan aktiivisesti yleisötapahtumiin pakolaisuuden ja maahanmuuton tiimoilta. Hakijalla toivotaan olevan vähintään kaksi suosittelevaa tahoa.

Suomen Pakolaisavun hallitus haluaa kannustuspalkinnolla tukea ja edistää pakolaisnaisten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Palkinnon suuruus on 1000 euroa.

Perustellut ehdotukset vuoden 2013 pakolaisnaiseksi tulee toimittaa Pakolaisapuun keskiviikkoon 6. helmikuuta 2013 mennessä osoitteeseen Kaisa Väkiparta, Suomen Pakolaisapu, Kaikukatu 3, 00530 Helsinki. Kuoreen merkintä: Vuoden pakolaisnainen. Hakemuksessa tulee olla ehdokkaan allekirjoitus suostumuksen merkiksi.

Lisätietoja hausta antaa 23.1. asti tiedottaja Anna-Reetta Korhonen, 0451333801 tai anna-reetta.korhonen@pakolaisapu.fi ja 24.1. jälkeen tiedotuspäällikkö Kaisa Väkiparta, 040 560 0772 tai kaisa.vakiparta@pakolaisapu.fi.

Säännöt 2013

 1. Vuonna 2013 valinnassa painotetaan aktiivisuutta kulttuuriin liittyvissä asioissa ja/tai työtä lasten ja nuorten parissa.
 2. Kannustuspalkinnon saajan tulee olla Suomessa asuva 18 vuotta täyttänyt pakolaisnainen.
 3. Ehdokkaalla tulee olla kaksi suosittelijaa, joiden nimi- ja yhteystiedot ilmoitetaan ehdotuksessa.
 4. Ehdotuksen tulee sisältää perustelut, jotka tukevat ehdokkaan valitsemista.
 5. Ehdotuksen voi tehdä suomen- tai ruotsinkielellä.
 6. Hakemuksessa tulee olla ehdokkaan allekirjoitus suostumuksen merkiksi.
 7. Ehdotusten tulee olla perillä Suomen Pakolaisavussa helmikuun 6. päivänä 2013.
 8. Palkinto jaetaan Suomen Pakolaisavun naistenpäivän tilaisuudessa maaliskuun 8. päivänä.
 9. Vuonna 2013 palkinnon suuruus on 1000 euroa.
 10. Palkinnon saajan päättää Suomen Pakolaisavun hallitus.
 11. Ehdokasasettelua eri puolilta Suomea rohkaistaan.
 12. Ehdotusten tekeminen on kaikille avointa. Erityisesti maassamme toimivia pakolais- ja maahanmuuttajajärjestöjä rohkaistaan asettamaan ehdokkaansa.
 13. Kannustuspalkinnon saajan toivotaan osallistuvan palkintovuotensa aikana Suomen Pakolaisavun työhön pakolaisasian tunnetuksi tekemiseksi.
 14. Ehdokas ei voi olla Pakolaisavun nykyinen työntekijä.
 15. Palkintoa voi hakea uudelleen.

Suomen Pakolaisapu ry:n hallitus

Lisää uusi kommentti