Tyttöjen päivä lähestyy | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Tyttöjen päivä lähestyy

Kansainvälinen tyttöjen päivä 11.10. muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt kohtaavat kaikkialla maailmassa ikänsä ja sukupuolensa takia. Toisaalta se on juhlapäivä, joka nostaa esiin tyttöjen voiman ja mahdollisuudet.

Kansainvälinen tyttöjen päivä 11.10. muistuttaa syrjinnästä, jota tytöt kohtaavat kaikkialla maailmassa ikänsä ja sukupuolensa takia. Toisaalta se on juhlapäivä, joka nostaa esiin tyttöjen voiman ja mahdollisuudet. Poistetaan esteet tyttöjen tieltä ja luodaan tasa-arvoisempi maailma!

Tyttöjen päivä 2016: Tyttöjen puolella lapsiäitiyttä vastaan

Tyttöjen päivän alla 2016 kampanjoimme tyttöjen puolella lapsiäitiyttä vastaan. Kaikilla maailman tytöillä on oikeus päättää omasta tulevaisuudestaan: koulutuksestaan, parisuhteestaan ja äitiydestään. Lapsiäitien kohdalla tämä ei kuitenkaan toteudu – ja tähän haluamme muutoksen.

Joka vuosi arviolta kaksi miljoonaa alle 15-vuotiasta tyttöä tulee äidiksi. Se tarkoittaa 5 500 tyttöä päivässä.

Suurin osa lapsiäideistä on joutunut lapsiavioliittoon. Heillä on huonot mahdollisuudet päättää omasta kehostaan ja saada tietoa terveydestä, ehkäisystä ja raskaudesta. Moni alle 15-vuotiaista tytöistä tulee raskaaksi hyväksikäytön ja väkivallan seurauksena. Konfliktit ja katastrofit lisäävät tyttöjen riskiä tulla raskaaksi, koska turvattomat olot lisäävät lapsiavioliittoja, väkivaltaa ja raiskauksia.

Alle 15-vuotiaat odottajat ovat suurimmassa riskissä kärsiä raskauden ja synnytyksen aikaisista komplikaatioista ja kuolla niihin. Myös vauvan selviytyminen on uhattuna.

Vaikka lapsiäidit ja vauvat selviäisivät synnytyksestä, nuoret synnyttäjät kärsivät usein vakavista terveysongelmista, kuten repeämistä. Samalla he menettävät lapsuutensa ja jäävät usein vaille koulutusta ja valinnanvaraa tulevaisuutensa suhteen.

Ehkäisemme lapsiäitiyttä ja autamme nuoria äitejä

  • Edistämme lainsäädäntöä, joka kieltää lapsiavioliitot ja lasten hyväksikäytön ja takaa ehkäisyn alaikäisille tytöille.
  • Tuotamme tietoa lapsiäitien tilanteesta ja tarpeista.
  • Tarjoamme tytöille, pojille, vanhemmille sekä kasvatus- ja terveysviranomaisille tietoa mm. ehkäisystä ja lasten oikeuksista ja tuemme opettajia ja terveysviranomaisia levittämään tarpeellista tietoa.
  • Työskentelemme pitkäjänteisesti yhteisöjen kanssa haitallisten käytäntöjen, kuten lapsiavioliittojen ja seksuaalisen hyväksikäytön, kitkemiseksi.
  • Ehkäisemme tyttöjen seksuaalista hyväksikäyttöä muun muassa rakentamalla kouluihin ja yhteisöihin turvallisia vessoja ja katuvaloja.
  • Edistämme tyttöjen suojelua kriiseissä ja katastrofeissa ja edistämme sitä, että tyttöjen erityistarpeet tunnistetaan ja huomioidaan humanitaarisessa työssä.
  • Edistämme tyttöjen pääsyä terveysklinikoille, neuvolapalveluihin ja perhesuunnitteluun.
  • Tuemme lapsiäitejä palaamaan kouluun tai saamaan ammattikoulutusta ja löytämään toimeentuloa. Tarjoamme tukea vanhemmuuteen.
  • Tarjoamme vauvoille ja pikkulapsille laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta: terveydenhoitoa, ravintoa, virikkeitä ja huolenpitoa.
  • Autamme nuoria tyttöjä ja poikia tuntemaan oikeutensa ja vaatimaan niiden toteutumista.

Tule mukaan

Osallistumalla kampanjaamme tuet työtämme lapsiäitiyttä vastaan.

Lisää uusi kommentti