Taksvärkki etsii Maailmankansalaisen kouluja | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Taksvärkki etsii Maailmankansalaisen kouluja

Taksvärkki ry valitsee viisi suomalaista oppilaitosta Maailmankansalaisen kouluiksi lukuvuosiksi 2015–2017.

Taksvärkki ry valitsee viisi suomalaista oppilaitosta Maailmankansalaisen kouluiksi lukuvuosiksi 2015–2017. Taksvärkki tuo Maailmankansalaisen koulun nuoret yhteen kehitysmaiden nuorten kanssa. Mukaan toivotaan nuorten oikeuksista ja osallisuudesta innostuneita kouluja eri puolilta Suomea. Pyrimme valitsemaan mukaan monipuolisesti erilaisia oppilaitoksia. Hakekaa mukaan!

Taksvärkki ry on kansalaisjärjestö, jonka kehitysyhteistyöhankkeet edistävät kehitysmaiden lasten ja nuorten elinoloja ja ihmisoikeuksia. Kampanjoillaan Taksvärkki kannustaa suomalaisia nuoria globaaliin yhteisvastuuseen.

Tarjoamme:

 • mahdollisuuden suoraan vuorovaikutukseen ja yhteisiin projekteihin kehitysmaiden nuorten kanssa
 • yhteyden ajatusten ja mielipiteiden vaihtoon nuorten välillä
 • menetelmiä ja materiaalia ihmisoikeus- ja kehityskasvatukseen (audiovisuaalinen materiaali, toiminnalliset oppituntitehtävät)
 • tilaisuuksia harjoitella vastuullista maailmankansalaisuutta ja oikeudenmukaisuuden edistämistä niin paikallisesti kuin globaalisti
 • oppilaskunnan hallituksen aktiivisen kansalaisuuden tukemista
 • käytännön ratkaisuja uusien opetussuunnitelmien toteuttamiseen
 • mahdollisuuden osallistua vuosittain vaihtuvaan Taksvärkki-kampanjaan, jossa nuoret tukevat ikätovereitaan kehitysmaissa.

Toivomme, että:

 • koulunne on yläkoulu, lukio tai ammatillinen oppilaitos.
 • teillä on kiinnostusta kehittää ja tukea aktiivista maailmankansalaisuutta.
 • sekä koulun henkilökunta että oppilaat sitoutuvat pitkäjänteiseen työskentelyyn kahdeksi lukuvuodeksi (2015–2017).

Hakuaika päättyy perjantaina 20.2.2015. Avoimet hakemukset pyydetään toimittamaan sähköisesti osoitteeseen virve.turunen(at)taksvarkki.fi.

Hakemuksessa toivomme teidän vastaavan seuraaviin kysymyksiin:

 • Koulun nimi ja yhteystiedot
 • Yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa
 • Miksi haluatte mukaan Maailmankansalaisen kouluksi?
 • Millä tavalla globaalin vastuun teemoja on käsitelty koulussanne?
 • Mitä odotatte yhteistyöltä?

Tiedusteluihin vastaa Taksvärkki ry:n kouluyhteistyön koordinaattori: Virve Turunen, 09 5845 5504, virve.turunen(at)taksvarkki.fi

Lisää uusi kommentti