Punaisen Ristin asema puolueettomana avunantajana on turvattava | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Punaisen Ristin asema puolueettomana avunantajana on turvattava

Järjestö vetoaa, ettei avun ketjua entisestään heikennettäisi leikkaamalla humanitaarista apua.

Kehitysyhteistyön rajuista leikkauksista huolimatta Suomen Punainen Risti jatkaa heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamista siellä, missä avun tarve on suurin. Järjestö vetoaa, ettei avun ketjua entisestään heikennettäisi leikkaamalla humanitaarista apua.

Yli 80 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa tarvitsee humanitaarista apua. Määrä on nyt suurempi kuin koskaan. Samaan aikaan humanitaarista apua annetaan yhä enemmän. Esimerkiksi Punaisen Ristin kansainvälisen komitean vuosibudjetti on jo kasvanut neljänneksellä tämän vuoden aikana ja on nyt suurempi kuin koskaan. Tämä ei kuitenkaan riitä kattamaan avun tarvetta.

"Punaisen Ristin ainutlaatuinen asema puolueettomana avunantajana on turvattava. Kansalliset yhdistykset 189 maassa varmistavat avun nopean ja tehokkaan perillepääsyn. Tietyissä tilanteissa olemme ainoa humanitaarinen järjestö, joka pystyy auttamaan", sanoo Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula.

Suomen Punainen Risti on merkittävin humanitaarista apua antava kansalaisjärjestö Suomessa. Järjestön kansainvälinen valmius on maailmankin mittapuussa huippuluokkaa. Suomen Punainen Risti on eniten avustustyöntekijöitä konflikti- ja katastrofialueille lähettävä kansallinen Punainen Risti.

Suomen hallitus päättää tulevien vuosien humanitaarisen avun määrästä lähiaikoina.

"Suomen Punainen Risti on rakentanut valmiuttaan vuosikymmenien ajan, ja ulkoministeriön taloudellinen tuki kriisi- ja katastrofitilanteissa on tärkeää sen ylläpitämiseksi. Kansainvälinen valmius parantaa Suomen kykyä reagoida myös kotimaan ja lähialueiden kriiseihin", muistuttaa Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Andreas von Weissenberg.

Kehitysyhteistyön leikkaukset heikentävät katastrofivalmiutta

Suomen Punainen Risti on noussut maamme tärkeimpien kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen joukkoon. Hallituksen jo päättämät kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaukset vähentävät Suomen Punaisen Ristin ohjelmatukea noin 38 prosentilla eli useilla miljoonilla euroilla ensi vuoden alusta alkaen.

Toimintaa 15 maassa joudutaan nyt arvioimaan uudelleen tiukassa aikataulussa.

Kehitysyhteistyön painopisteet pysyvät kuitenkin samoina. Terveyden edistäminen ja ihmisten kyky auttaa itseään ja yhteisöään kriisin tai katastrofin sattuessa on Punaisen Ristin toiminnan ytimessä sekä kehitysmaissa että Suomessa.

"Punainen Risti on riippumaton toimija. Leikkauksista huolimatta noudatamme laissa säädettyä mandaattiamme suojella elämää ja terveyttä sekä auttaa heikoimmassa asemassa olevia", Suomen Punaisen Ristin kansainvälisten ohjelmien päällikkö Maria Suoheimo toteaa.

Kehitys on kestävää ja humanitaarinen apu tehokkainta, kun siihen liittyy pitkäjänteinen kehitysyhteistyö. Kehitysyhteistyön leikkaukset heikentävät yhteisöjen valmiutta kohdata katastrofeja, jolloin humanitaarisen avun merkitys korostuu entisestään.

Suomi on sitoutunut edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita sekä muita kansainvälisiä sitoumuksia, ja katastrofivalmius liittyy tiiviisti Suomen kehityspolitiikan painopisteisiin.

Ulkoministeriön tuoreen tutkimuksen mukaan humanitaarisella avulla ja kehitysyhteistyöllä on suomalaisten vahva tuki.

"Emme pystyisi toimimaan ilman suomalaisten apua. Jokainen voi osoittaa tukeaan arjen teoilla, kuten ryhtymällä katastrofirahaston kuukausilahjoittajaksi tai vapaaehtoiseksi Nälkäpäivä-kerääjäksi", Suoheimo kannustaa.

Lisää uusi kommentti