Planin suurtutkimus: Verkossa leviävät valheet saavat tytöt pelkäämään turvallisuutensa puolesta | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Planin suurtutkimus: Verkossa leviävät valheet saavat tytöt pelkäämään turvallisuutensa puolesta

Verkossa leviävä valheellinen informaatio uhkaa tyttöjen ja nuorten naisten turvallisuutta ja terveyttä ja heikentää heidän mielenterveyttään, tuore maailmanlaajuinen tutkimus paljastaa.

Verkossa leviävä valheellinen informaatio uhkaa tyttöjen ja nuorten naisten turvallisuutta ja terveyttä ja heikentää heidän mielenterveyttään, tuore maailmanlaajuinen tutkimus paljastaa. Mis- ja disinformaatio vaikuttavat voimakkaasti myös suomalaisten tyttöjen hyvinvointiin.

Lastenoikeusjärjestö Plan International selvitti internetissä leviävän misinformaation ja disinformaation vaikutuksia tyttöjen elämään yhteensä 33 maassa. 26 maassa yli 26 000 iältään 15–24-vuotiasta tyttöä ja nuorta naista vastasi kyselytutkimukseen, ja 18 maassa järjestö teki syvähaastatteluja. Kyselytutkimukseen vastanneista tytöistä ja nuorista naisista tuhat oli suomalaisia.

Kyselytutkimuksen vastaajista yhdeksän kymmenestä (87 %) arvioi, että verkossa leviävällä väärällä informaatiolla on haitallisia vaikutuksia heidän elämäänsä. Joka viides (20 %) kokee itsensä fyysisesti uhatuksi väärän informaation takia. Esimerkiksi feikkiprofiilit ja valetapahtumat sosiaalisessa mediassa sekä epäluotettavat terveysvinkit ovat merkittäviä turvallisuus- ja terveysuhkia.

Maailmanlaajuisesti 35 % vastaajista on kokenut stressiä, huolta tai ahdistusta ja 28 % surua tai masentuneisuutta internetin misinformaation ja/tai disinformaation takia.

Suomalaisvastaajista 73 % kokee, että verkon mis- ja disinformaatiolla on heihin negatiivisia vaikutuksia. Stressiä, huolta tai ahdistusta on kokenut 35 % ja surua tai masentuneisuutta 21 %. Suomalaistytöistä 8 % tuntee itsensä fyysisesti uhatuksi väärän informaation takia.

“Internet muokkaa tyttöjen näkemyksiä itsestään, heille tärkeistä asioista ja maailmasta heidän ympärillään. Tutkimuksemme osoittaa, että internetissä leviävällä väärällä informaatiolla on vakavia seurauksia tosielämässä. Se on vaarallista ja heikentää tyttöjen oikeuksia”, sanoo Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen.

Maailmanlaajuisesti viidennes vastaajista (19 %) on alkanut epäillä vaalituloksia valheellisen informaation yleisyyden vuoksi. Joka viides (18 %) on lopettanut poliittiseen tai yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisen verkossa leviävän dis- ja misinformaation vuoksi. Suomessa vaalituloksia epäilee 6 % ja yhteiskunnallisen keskustelun on lopettanut 9 % vastaajista.

Globaalisti seitsemän kymmenestä kyselyyn vastanneesta ei ole koskaan saanut opetusta väärän informaation tunnistamisesta. Raportti nostaa Suomen esimerkiksi maasta, jossa digitaalista ja medialukutaitoa opetetaan tehokkaasti kaikilla oppiasteilla. Silti lähes puolet (44 %) suomalaisvastaajistakin kertoo, etteivät he ole saaneet opetusta mis- ja disinformaation tunnistamisesta.

Suomalaisvastaajista 87 % kertoo kohdanneensa misinformaatiota ja/tai disinformaatiota verkossa. Useimmin havaittuja mis- ja disinformaation aiheita ovat koronapandemia (64 %), ilmastonmuutos (47 %) sekä tasa-arvo ja feminismi (38 %).

96 % suomalaisvastaajista on huolestuneita internetin mis- ja disinformaatiosta, 28 % hyvin tai äärimmäisen huolestuneita. Maailmanlaajuisesti huolissaan on 91 % ja hyvin tai äärimmäisen huolissaan 40 % vastaajista.
Plan International vaatii yhdessä tyttöjen kanssa, että hallitukset kaikkialla maailmassa sitoutuvat tarjoamaan lapsille ja nuorille digitaalisen ja medialukutaidon opetusta. Heidän on saatava välineet valheellisen informaation tunnistamiseen ja verkon turvalliseen käyttöön.

“Oikea tieto on välttämätöntä, jotta tytöt voivat tehdä valistuneita ratkaisuja ja päättää omasta elämästään. Nyt tytöt eivät tiedä, mihin voivat uskoa ja luottaa. Meidän täytyy tukea tyttöjä ja kaikkia lapsia selviytymään maailmassa, joka muuttuu koko ajan digitaalisemmaksi”, Plan International Suomen viestintäjohtaja Anna Könönen sanoo.

”Vaikka media- ja digilukutaito on Suomessa maailman huippua, täälläkin riittää vielä tehtävää internetin turvallisuuden ja tasa-arvoisuuden parantamiseksi.”

Lisää uusi kommentti