Opettajista kestävän tulevaisuuden tekijöitä – täydennyskoulutuksen kärkiteemoina ilmasto, biodiversiteetti ja kiertotalous | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Opettajista kestävän tulevaisuuden tekijöitä – täydennyskoulutuksen kärkiteemoina ilmasto, biodiversiteetti ja kiertotalous

Suomen YK-liitto järjestää lukuvuoden 2020–2021 aikana täydennyskoulutuksen peruskoulun ja toisen asteen opettajille ja rehtoreille. Opettajat kestävän tulevaisuuden tekijöinä -koulutuksen kärkiteemoja ovat ilmasto, biodiversiteetti ja kiertotalous. Luvassa on muun muassa uusia avauksia nuorilta ilmastonmuutoksen uutisraivaajilta ja Villi vyöhykkeen biodiversiteetin rikastuttajilta.

Tulevan lukuvuoden 2020-2021 aikana opettajat pääsevät perehtymään kestävään kehitykseen ja syventymään erityisesti ilmastonmuutokseen, biodiversiteettiin ja kiertotalouteen osana kestävän kehityksen opetusta.

Opettajat kestävän tulevaisuuden tekijöinä -täydennyskoulutus on suunnattu peruskoulun, lukion, ammatillisen opetuksen sekä vapaan sivistystyön opettajille. Koulutus on ilmainen. Kurssin lopputehtävän suorittaneet saavat kurssitodistuksen ja digimerkin.

Ilmoittautua voit tästä.

Koulutuksen toteutus:

  • alku- ja loppuseminaari ja niihin sisältyvät teematyöpajat jokaisesta kärkiteemasta
  • teemawebinaarit jokaisesta kärkiteemasta
  • kolmen opintopisteen laajuinen kestävän kehityksen verkkokurssi

Koulutuksen ensimmäisessä seminaarissa 10.10. alustaa Suomen kestävyyspaneelin puheenjohtaja Eeva Furman, joka on yksi YK:n raportin 15 kirjoittajasta. Osallistujat valitsevat ilmoittautumisen yhteydessä minkä kärkiteeman työpajaan (ilmasto, biodiversiteetti ja kiertotalous) he haluavat osallistua.

Webinaarit kaikille osallistujille: ilmastonmuutos 23.11.2020 kello 17-19, kiertotalous 18.1.2021 kello 17-19 ja luonnon monimuotoisuus 15.3.2021 kello 17-19.

Yhteinen loppuseminaari on 24.4.2021 kello 10-15. Seminaarin vetää HT Eveliina Asikainen, kestävän koulutuksen ja opettajuuden lehtori TAMK:n pedagogisten ratkaisujen yksiköstä.

Itsenäisesti suoritettavan verkkokurssin tekstiosuuksia täydentävät suomalaisten asiantuntijoiden videot ja podcastit sekä opettajille suunnitellut tehtävät. Kestävän kehityksen asiantuntijoina kurssilla puhuvat muun muassa presidentti Tarja Halonen, WWF Suomen pääsihteeri, kauppatieteiden tohtori (kestävä kehitys) Liisa Rohweder ja Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas.

Käsittelyssä nuorten ilmastohuoli, monimuotoisuutta lisäävät kouluniityt ja kiertotalouden kiinnostavimmat käytännön ratkaisut

Täydennyskoulutuksen kärkiteemat ovat ilmasto, biodiversiteetti ja kiertotalous. Aiheita käsitellään konkreettisilla ja innovatiivisilla tavoilla, joita on helppo soveltaa eri ikäryhmien opetuksessa ja eri oppiaineissa. Koulutuksen sisällössä kytketään monialaiset kestävän elämäntavan teemat laajoihin globaaleihin vaikutussuhteisiin.

YK-liiton yhteistyökumppaneina lähijaksojen kouluttajina ovat Rare, Villi vyöhyke ja Cireco oy.

Rare tuottaa uudenlaista journalistista sisältöä kestävän kehityksen teemoista nuorilta nuorille. Raren nuoret ammattilaiset voittivat HS:n Uutisraivaaja-kilpailun vuonna 2019. Nuorten ilmastohuoleen vastaaminen on Raren erikoisalaa.

Villi vyöhykkeen tavoitteena on yhdistää luonnon monimuotoisuuden rikastuttaminen yhteisöjen ja organisaatioiden arkeen. Yhdistys käyttää innovatiivisia menetelmiä, kuten kokeellisia ratkaisuja ekologisessa kompensaatiossa sekä kouluniittyjä ja lähimetsiä opetuksessa.

Cireco oy on kiertotalouden kokonaisratkaisuihin erikoistunut yritys, joka myös opettaa siihen liittyviä kokonaisuuksia eri oppilaitoksissa. Cirecolla on kokemusta erityisesti ammatillisesta opetuksesta monista eri oppiaineista, kuten sosiaali- ja terveysalalta, ravintola- ja cateringalalta, rakennusalalta ja logistiikasta.

Suomen YK-liitto kouluttaa opettajia, kasvattajia ja opiskelijoita muun muassa opettajankoulutuslaitoksissa, opettajien täydennyskoulutushankkeissa, VESO-päivillä ja seminaareissa. Järjestö ylläpitää suosittua globalis.fi -tietokantaa maailman maista, tilastoista ja konflikteista ja tuottaa painettuja ja verkkopohjaisia oppimateriaaleja ja -aineistoja.

Koulutus toteutetaan Opetushallituksen myöntämällä tuella.

Kurssille otetaan 90 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä kärkiteemojen välinen tasapaino huomioiden. Jokaisen kärkiteeman työpajaan mahtuu 30 osallistujaa. Mukaan voi ilmoittautua syyskuun alkuun asti.

Kurssi on osallistujille ilmainen. Osallistujat vastaavat itse ruokailu- ja matkakuluista.

Tarkemman kurssikuvauksen löydät tästä.

Kurssin käytyään osallistujalla on:

  • ymmärrys YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ja niiden toimeenpanosta sekä Suomessa että kansainvälisesti.
  • edellytykset käsitellä oman kärkiteeman aiheita sekä niiden linkittymistä muihin kärkiteemoihin opetuksessa.
  • käytännöllisiä vertaisoppijoiden kanssa testattuja menetelmiä omaan opetuksen ja oppilaitoksen kehittämiseksi.

Ilmoittaudu koulutukseen!

Lisää uusi kommentti