Tiedotteet

Muutostarinoita ja hyviä käytäntöjä – Taksvärkin kehitysyhteistyön arviointi kertoo tuloksellisuudesta

Taksvärkki ry teetti ulkopuolisella taholla arvioinnin omasta kehitysyhteistyöohjelmastaan 2018–2021. Arvioinnin tulokset kertovat kehitysyhteistyön tuloksellisuudesta.

Arvioinnissa tarkastelun kohteena oli koko Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelma, erityisesti sosiaalisen osallisuuden näkökulmasta. Tarkemmin perehdyttiin Malawin ja Sambian hankkeisiin työpajojen ja arviointia varten kerätyn kenttäaineiston kautta, muita hankkeita tarkasteltiin olemassa olevien dokumenttien perusteella.

Arvioinnissa painotettiin tulosten käytettävyyttä työn sisältöjen ja työtapojen kehittämiseen, erityisesti tulevien vuosien suunnittelussa. Lisäksi korostettiin paikallisten sidosryhmien osallistamista ohjelmassa aikaan saadun muutoksen analysoinnissa.

Korona muutti suunnitelmat

Poikkeuksellinen toimintavuosi 2020 vaati myös poikkeuksellisen lähestymistavan arvioinnin toteuttamiseen. Taksvärkin kehitysyhteistyön arviointi toteutui ensimmäistä kertaa etäfasilitoituna prosessina, jonka kenttäosuudet toteutettiin paikallisten voimin. Arvioinnista vastasivat ulkopuoliset konsultit ruotsalaisesta Learning Loopista.

“Etänä toteutettu prosessi jakautui normaalia pidemmälle ajanjaksolle, mikä mahdollisti arvioinnin tekijöille tavallista syvemmän suhteen Taksvärkin paikallisten kumppaneiden kanssa”, kertoo Taksvärkin kehitysyhteistyön ohjelmasuunnittelija Veera Blomster. “Prosessi kehitti kumppanijärjestöjen tulosajattelua ja opitut asiat tulevat näkymään varmasti myös käytännön hanketoteutuksessa.”

Koko kehitysyhteistyön arviointiprosessi dokumentoitiin blogiin. Julkaisuissa kerrotaan kuinka arviointi, tietojenkeruu ja yhteiset pohdinnat etenivät. Tekstien lisäksi blogia värittävät valokuvat, piirrokset ja ruutukaappaukset.

Arvioinnin tarkoitus on auttaa kehittämään ohjelmaa

Uusi arviointi auttaa tarkentamaan Taksvärkin työn tulevia tavoitteita ja toimintamalleja. Prosessin myötä nostettiin esiin hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohtia sekä hankkeiden että koko ohjelman tasolla.

Erityisesti Malawissa hankkeen järjestelmällinen yhteistyö paikallisyhteisöjen ja kylien johtajien kanssa sai kiitosta. Sambiassa puolestaan nuoret vaikuttivat päättäjiin ja saivat aikaan tarkempaa valvontaa paikallisten baarien aukioloaikoihin ja ikärajojen noudattamiseen.

“Taksvärkin ohjelman todettiin olevan hyvin johdonmukainen. Arvioinnin tuloksissa merkittävinä ja kestävinä nähtiin vaikuttavat muutokset nuorissa yksilötasolla. Ryhmä- ja yhteisötasolla päästiin paikoin laajempiin sosiaalisten rakenteiden muutoksiin”, kertoo Taksvärkin kehitysyhteistyön ohjelmasuunnittelija Jaakko Lavonius.

“Esimerkiksi Malawissa yhteisöissä nuorten initiaatioperinteisiin päästiin vaikuttamaan muokaten initiaatioleirien ohjelmaa tasa-arvoisemmaksi. Syvälle juurtuneita kulttuurisia perinteitä ei ole helppo muuttaa, mutta yhteisöissä nuorten vahvistuneen aseman sekä kumppanimme ja perinteisten johtajien välisten hyvien suhteiden sekä rakentavan dialogin kautta se on kuitenkin ollut mahdollista.”

Taksvärkki ry

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.