Lukutaitoa tuhansille Madagaskarilla | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Lukutaitoa tuhansille Madagaskarilla

Taksvärkki ry:n kampanja madagaskarilaisten lasten ja nuorten koulunkäynnin tukemiseksi päättyi vuoden vaihteessa kannustavin tuloksin.

Suomalaiset koululaiset keräsivät lukuvuoden 2008–2009 Taksvärkki-kampanjassa varoja madagaskarilaisten lasten ja nuorten koulunkäynnin tukemiseen. Koululaisten ja ulkoministeriön tuella rahoitettu viisivuotinen hanke päättyi vuoden vaihteessa kannustavin tuloksin.

Taksvärkki ry:n viisivuotinen kehitysyhteistyöhanke Madagaskarilla päättyi vuoden 2013 lopussa. Hankkeen tavoitteena oli kouluttaa virallisen koulujärjestelmän ulkopuolelle jääneitä lapsia ja nuoria lukemaan ja kirjoittamaan toiminnallisella, arkielämään sovelletulla teho-opetuksella. Hanke toteutettiin yhteistyössä madagaskarilaisen kansalaisjärjestön Malagasy Mahombyn kanssa, joka edistää kaikkien madagaskarilaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia koulutuksen saamiseen. Hanketta edelsi Taksvärkki ry:n oppilaitoksille suunnattu Connect Madagaskar -kampanja lukuvuonna 2008–2009.

Madagaskar kuuluu maailman vähiten kehittyneisiin maihin. Asukkaita maassa on noin 22 miljoonaa. Heistä 75 % elää köyhyysrajan alapuolella. Madagaskarin 15–45-vuotiaasta väestöstä 39,5 % on lukutaidottomia. Vaikka 90 % lapsista aloittaa koulunkäynnin, vain 57 % käy ala-asteen loppuun. Vuoden 2009 vallankaappaus valtion johdossa toi maan kehitykseen omat haasteensa, joiden kanssa kamppaillaan edelleen.

Taksvärkki ry:n hankkeessa tarjottiin kouluja käymättömille tai koulun keskeyttäneille lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus peruskoulutukseen erityisiä opetusmetodeja käyttäen. Hanke toteutettiin pääkaupunki Antananarivon ympäristössä sekä kolmella muulla alueella, joilla Madagaskarin opetusministeriö katsoo lukutaitotilanteen olevan erityisen huolestuttava. Hankkeen hyödynsaajat ovat köyhiä ja asuvat syrjäisellä maaseudulla tai kaupungin slummeissa.

ASAMA-opetuksessa lapsille ja nuorille tiivistettiin 10 kuukauteen koko ala-asteen opetusohjelman kokonaissisältö ja annettiin mahdollisuus osallistua ala-asteen loppukokeeseen. Aakkosten planeetta-opetuksessa 11–17-vuotiaita lapsia ja nuoria opetettiin kolmen kuukauden ajan leikinomaisin keinoin lukemaan ja kirjoittamaan malagassin kielellä. Arkielämään sovelletun AFI-D-opetuksen avulla nuorille ja aikuisille annettiin tehostetusti luku- ja kirjoitustaito-opetusta sekä teknistä ja ammatillista koulutusta.

Viiden vuoden aikana yli 15 000 lasta, nuorta ja aikuista on osllistunut johonkin kolmesta eri opetuskokonaisuudesta. Lisäksi on perustettu paikallisia resurssikeskuksia, joista saa koulutusta ja tietoa muun muassa ympäristönsuojelusta, viljelymenetelmistä ja yhteiskunnallisista asioista.

ASAMA-oppilaista yli 50 prosenttia on läpäissyt peruskoulun päättökokeen. Metodi on osoittautunut tehokkaammaksi kuin ennakoitiin. ASAMA-oppilaat ovat saaneet yleisesti parempia tuloksia peruskoulun loppukokeesta kuin oppilaat tavallisesta viisi vuotta kestävästä peruskoulusta. Suurin osa opetukseen osallistuneista lapsista jatkaa opintietään virallisen koulujärjestelmän piirissä.

Lisää uusi kommentti