Liman laitamilla nuoret luovat uutta virettä | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Liman laitamilla nuoret luovat uutta virettä

Suomen lasten ja nuorten säätiö toteuttaa Perussa yhdessä perulaisen kansalaisjärjestö CEDRO:n kanssa vuosina 2012–2014 kahta nuorten aktiivista osallistumista, elämäntaitoja ja yrittäjyyttä edistävää hanketta.

Suomen lasten ja nuorten säätiö toteuttaa Perussa yhdessä perulaisen kansalaisjärjestö CEDRO:n kanssa vuosina 2012–2014 kahta nuorten aktiivista osallistumista, elämäntaitoja ja yrittäjyyttä edistävää hanketta. Toinen hankkeista toimii Liman kaupunkialueella La Victorian ja Rímacin kaupunginosissa ja toinen maaseudulla San Martinin ja VRAEM:n alueella. Artikkeli kertoo hankkeiden nuorten toteuttamasta vapaaehtoistyöstä. Tämä teksti on julkaistu ensimmäisen kerran Suomen Liman suurlähetystön sivuilla.

Kello on yhdeksän lauantaiaamuna Rímacissa, yhdessä Liman köyhimmistä kaupunginosista. Joukko nuoria nousee ylös jyrkkää mäkeä. Nuorilla on mukanaan pelejä ja leluja. Osa paukuttaa rumpua ja laulaa. Nuoret ovat nuorten vapaaehtoisryhmä Habla Baterían jäseniä. 15–20 -vuotiaista koostuva ryhmä on osa perulaisen kansalaisjärjestö CEDRO:n ja Suomen lasten ja nuorten säätiön yhdessä toteutettavaa kehitysyhteistyöhanketta Nuorten työllistymisen tukeminen ja elämäntaitojen vahvistaminen.

Nuorten vapaaehtoisten ryhmä kipuaa kohti Flor de Amancaesta, yhtä Rímacin laitamilla sijaitsevista kukkuloista. Kukkuloille kaupungin liepeillä syntyy kovaa vauhtia uusia epävirallisia asuinalueita, kun ihmiset sisämaasta muuttavat paremman elämän toivossa pääkaupunkiin. Epävirallisilla asuinkeskittymillä on usein huono maine: köyhää, likaista, ahdasta ja erityisesti vaarallista. Tavallisen mielikuvan rinnalla todellisuus näyttää värikkäämmältä – ilmassa on laulua, värejä, naurua ja energiaa. Innokkaat nuoret toteuttavat erilaisia aktiviteetteja yhdessä slummin lasten kanssa: toisinaan järjestetään leikkimielisiä turnauksia, joskus nuoret järjestävät ympäristöasioista kertovan teatteriesityksen.

Nuorten toteuttama vapaaehtoistyö on paitsi hauskaa, myös ainutlaatuista: Liman köyhimmillä kaupunkialueilla lasten ja nuorten vapaa-ajan aktiviteetit ovat rajalliset. Nuorten työttömyys ja epävirallisella sektorilla alipalkattuna työskentely on erittäin yleistä. Positiivisten roolimallien puuttuessa lasten ja nuorten sosiaaliset taidot jäävät vähäisiksi ja taipumus riskikäyttäytymiseen on suurempi. Heikot koulutusmahdollisuudet, näköalattomuus ja turhautuneisuus aiheuttavat rikollisuutta ja väkivaltaa ja johtavat helposti jengiytymiseen ja huumekauppaan. Nuorten ryhmässä mukana oleville Rímacin ja La Victorian nuorille, heidän oma vapaaehtoisryhmänsä tarjoaa tilan olla yhdessä, oppia uutta ja välittää oppimaansa eteenpäin. Samalla nuorten aktiivisuuteen kannustava ryhmä tarjoaa myönteisiä roolimalleja muille alueen lapsille ja nuorille.

Yhteisöprojekteja ja pienyrittämistä

Toisaalla Perussa, Picharissa, pienessä maaseutukaupungissa toinen nuorten ryhmä tanssii ja soittaa kylän keskusaukiolla. Ihmiset ovat kerääntyneet katsomaan ryhmän esitystä. Ryhmä on yksi 65:stä Suomen lasten ja nuorten säätiön yhdessä perulaisen CEDRO:n kanssa sademetsäalueella toteuttaman Nuorten johtajuus, yrittäjyys ja taloudellisesti kestävä kehitys -hankkeen ryhmistä.

Apurímac-, Ene- ja Mantaro-jokien rajaamalla niin kutsutulla VRAEM-alueella asuvien nuorten mahdollisuudet edetä työelämässä tai saavuttaa opiskelupaikka ovat hyvin rajalliset, sillä pitkään jatkuneen epävakaan tilanteen vuoksi kouluja tai työpaikkoja ei juuri ole. Alue on tunnettu yhtenä maailman suurimmista kokan viljely- ja kokaiinintuotantoalueita. Köyhyys on nuorten keskuudessa laaja ongelma. Sen vuoksi moni nuori päätyy laittoman huumekaupan tai -tuotannon piiriin, ja ongelma toistaa itseään.Koulutusmahdollisuuksien ollessa rajalliset nuorten ryhmät tarjoavat maaseudun nuorille arvokkaan mahdollisuuden toimia järjestäytyneesti ja toteuttaa hankkeita omien yhteisöjensä hyväksi. Esimerkiksi Picharissa, yhdessä hankkeen kohdekaupungeista, nuoret ovat toteuttaneet erilaisia yhteisöhankkeita: he ovat siivonneet puistoja ja katuja talkoovoimin, istuttaneet puita ja leikittäneet lapsia. Osa ryhmistä on toteuttanut pienyritysprojekteja: he ovat valmistaneet ja myyneet hedelmämarmeladeja ja mehuja alueen tuoreista raaka-aineista.

Voimaannuttavaa vapaaehtoistoimintaa

Niin maaseudulla kuin kaupungissa vapaaehtoisaktiviteetit kannustavat nuoria oma-aloitteiseen toimintaan ja vaikuttamiseen. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa oivallisen tilaisuuden harjoitella arkisia, mutta elämän kannalta tärkeitä taitoja: aloitekykyä, toimimista yhdessä, suunnittelua ja organisointia, vaikuttamistaitoja ja johtajuutta. Ryhmissä nuoret eivät kuitenkaan ole vain oppijan roolissa, vaan he myös välittävät oppimaansa eteenpäin vapaaehtoistoiminnan kautta.

"Olen oppinut ryhmän myötä paljon" Habla Batería -ryhmässä aktiivisesti pari kuukautta mukana ollut Jackie sanoo, ja jatkaa: "Ennen olin vähän ujo enkä tiennyt mitä tehdä vapaa-ajallani. Ryhmässä olen kuitenkin alkanut nähdä, että me nuoret voimme tehdä paljon asioita ihan itse. Voimme leikkiä lasten kanssa ja opettaa heille miten toimitaan yhdessä. Olen nykyään paljon täsmällisempi ja järjestelmällisempi kuin ennen. Osaan suunnitella asioita ja toteutan ne. Tunnen itseni varmemmaksi."

Monet ryhmiin osallistuvista nuorista kuvailevat, että ryhmien kautta he ovat saaneet eväitä oman elämänsä suunnitteluun. Omien vahvuuksien löytäminen ja itsetuntemuksen kasvaminen on merkittävä kokemus nuorille. Ryhmissä nuoret voivat itse esittää ideoita, toteuttaa niitä ja paitsi kokea onnistumisia, myös erehtyä ja oppia virheistä. Ryhmien luomat verkostot tarjoavat tukea, jota nuoret tarvitsevat kehittääkseen vuorovaikutustaitoja. Henkilökohtaisten kykyjen ohella ryhmät vaikuttavat myös koko yhteisön hyvinvointiin vapaaehtoistoiminnan kautta. Nuorten kokemasta voimaantumisesta tulee myös yhteisöä muuttava voima.

Monille ryhmien nuorista erilaisten vapaaehtoisaktiviteettien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä on avartava kokemus. Tunne siitä, että omalla toiminnallaan voi auttaa ja välittää oppimaansa eteenpäin on monista nuorista palkitseva. Se onkin suurin motivaation lähde, joka saa nuoret toimimaan.

Habla Bateríassa jo useamman vuoden mukana ollut Thalía kiteyttää ryhmänsa periaatteen: "Riippuu meistä itsestämme, muuttuuko yhteisömme, muuttuvatko olemassa olevat ongelmat. Ongelmat voivat olla lähtöisin meistä itsestämme tai yhteisöstämme. Voimme auttaa muita nuoria välttämään huumeita ja rikollisuutta. On hienoa ajatella, että voin auttaa muita tai että olemme tehneet tästä asuinalueesta paremaan. Olen ylpeä, kun voin sanoa, että Habla Batería on tehnyt tämän."

Lisää uusi kommentti