Tiedotteet

Kirkon Ulkomaanavun väkivaltaisen radikalisaation vastainen työ laajenee Suomessa

Kirkon Ulkomaanapu alkaa tukea eri uskonnollisten yhteisöjen ruohonjuuritason työtä ennakkoluulojen ja vihapuheen vähentämiseksi.
Kirkon Ulkomaanapu alkaa tukea eri uskonnollisten yhteisöjen ruohonjuuritason työtä ennakkoluulojen ja vihapuheen vähentämiseksi. Lisäksi Ulkomaanapu ryhtyy kehittämään mallia, jonka avulla vierastaistelijoina olleita nuoria, radikalisoitumisvaarassa olevia sekä heidän perheitään voidaan tukea.

Tavoite on lisätä viranomaisten, uskonnollisten yhteisöjen ja järjestöjen välistä yhteistyötä radikalisaation ehkäisemiseksi pitkällä aikavälillä.

Kirkon Ulkomaanapu on jo pitkään tehnyt sovittelutyötä sota- ja konfliktialueilla sekä toiminut väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisemiseksi muun muassa Somaliassa, Keniassa ja Kongossa. Ulkomaanavulla on paljon kokemusta uskonnollisten johtajien ja yhteisöjen tukemisesta sekä yhteisöjen ja viranomaisten välisen yhteistyön vahvistamisesta.

Suomessa Ulkomaanapu käynnisti väkivaltaisen radikalisaation vastaisen työn vuonna 2014. Ulkomaanavun roolina on ollut rakentaa siltoja eri toimijoiden välillä ja tuoda työhön kansainvälistä kokemusta.

Nyt tavoite on levittää tietoa ilmiöstä ja saada yhteistyöhön mukaan yhä useampia ihmisiä ympäri Suomen.

Ulkomaanapu kutsuu seurakuntia mukaan työhön ennakkoluulojen vähentämiseksi. Se on syksyllä aloittanut Shoulder to Shoulder -työn, jossa tuetaan uskonnollisten yhteisöjen ruohonjuuritason yhteistyötä Suomessa.

"Yhteiskunnan polarisoituminen on johtanut Suomessakin äänenpainojen kärjistymiseen. On herätty siihen, että ennakkoluulot johtavat vihapuheeseen ja pahimmillaan jopa väkivaltaan. Tällä yhteistyöllä etsitään yhteyttä ihmisten välille, puretaan ennakkoluuloja ja edistetään yhteiskuntarauhaa", kertoo Shoulder to Shoulder -hankkeen projektikoordinaattori Stiven Naatus.

Esimerkkejä uskonnollisten yhteisöjen yhteistyöstä ovat yhteiset kouluvierailut, yhteiset leirit, retket ja liikuntatapahtumat.

Joulun alla seurakunnille ja hiippakunnille tarjotaan järjestettäväksi monikulttuurista tai moniuskontoista jouluateriaa. Seurakunta tarjoaa sen vieraanvaraisuuden eleenä ja kutsuu mukaan muiden uskontojen edustajia.

Hanketta rahoittaa Helsingin Seurakuntayhtymä.

Tukea perheillem joita väkivaltainen radikalisaatio on koskettanut

Suomesta on lähtenyt viranomaisten virallisten arvioiden mukaan noin 70 henkilöä osallistumaan Syyrian ja Irakin konfliktiin. Määrä on väestömäärään suhteutettuna suuri. Samalla yksilön väkivaltainen radikalisoituminen koskettaa Suomessa kymmeniä perheitä ja satoja sukulaisia ja yhteisöjä.

Perheellä ja lähipiirillä on suuri rooli nuoren tukemisessa silloin, kun nuori miettii liittymistä tai pyrkii irrottautumaan ääriliikkeestä.

"Jos nuori lähtee esimerkiksi sota-alueelle, tämä on kriisin paikka perheessä. Voi olla että nuoresta on oltu huolissaan jo pidemmän aikaa mutta ei ole tiedetty, millaista apua olisi tarjolla tai tunnistettu avun tarvetta ajoissa. Näistä asioista voi olla vaikea puhua ulkopuolisille", sanoo Reach Out -hankkeen projektikoordinaattori Habiba Ali.

Tavoite on laatia valtakunnalliseen käyttöön sopiva toimintamalli perheiden tukemiseksi ja entisten vierastaistelijoiden integroimiseksi yhteiskuntaan. Integrointi on erittäin tärkeää, sillä entiset vierastaistelijat voivat toimia muun muassa ääriliikkeiden rekrytoijina. Tuen mallia kehitetään laajassa yhteistyössä eri viranomaisten, uskonnollisten yhteisöjen ja järjestöjen kanssa.

"Ilmiön vaikutuksia yhteiskuntaan pitää ymmärtää ja käsitellä kokonaisvaltaisesti. Monessa Euroopan maassa perheiden tuen tarjoaminen on tärkeä osa väkivaltaisen ekstremismin vastaista työtä ja on hienoa päästä kehittämään toimintamallia Suomessa.", Habiba Ali sanoo.

Ulkomaanapu toimii YK:n yhteydessä toimivan kansainvälisen Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkoston sihteeristönä. Ulkomaanapu ja rauhanvälitysverkosto tekevät työtä ja tutkimusta useissa maissa, joissa väkivaltaiset ääriliikkeet vaikuttavat.

"Kansainvälinen kokemus osoittaa että väkivaltainen ekstremismi koskettaa koko yhteiskuntaa ja sen kitkemiseksi on löydettävä syyt ilmiön takana. Suomessa on paljon ennaltaehkäisyä tukevaa osaamista. Haasteena on se, että ilmiötä käsitellään irrallisena ja osaamista ei tunnisteta ja osata hyödyntää", huomauttaa Reach Out -hankkeen toinen projektikoordinaattori Milla Perukangas.

Reach Out -hanke toteutetaan Euroopan Unionin Sisäisen turvallisuuden ISF-rahaston tuella. Yhteistyössä ovat lisäksi mukana muun muassa sisäministeriö, Helsingin väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisyn paikallisverkosto, RadiNet-hanke ja Luona Oy.

Kampanjat Kirkon Ulkomaanapu

Lue myös

Punainen logo, jossa kädet ylhäällä oleva ihmishahmo.

Lapsiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ vakavasti alirahoitettu

Uusi raportti osoittaa, että vain pieni murto-osa virallisesta kehitysavusta ohjataan lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseen.
Logo, jossa keltainen nuolikuvio ja teksti Taksvärkki ry, Dagsverket rf.

Nuoret eivät enää epäile kykyjään

Sambialaiset nuoret oppivat vaikuttamiskeinoja ja esiintymistaitoja Taksvärkki ry:n hankkeessa, jossa syrjäytymisvaarassa olevista nuorista kasvaa roolimalleja.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.