Tiedotteet

Kirkon Ulkomaanapu tunnustettu yhdeksi maailman johtavista koulutussektorin toimijoista

Kirkon Ulkomaanapu on valittu opetusalan kansainvälisen asiantuntijaverkosto INEE:n (Inter-Agency Network for Education in Emergencies) ohjausryhmään. Toiminnanjohtaja Jouni Hemberg edustaa Kirkon Ulkomaanapua ohjausryhmässä huhtikuusta 2017 alkaen.
Koulutus katastrofitilanteissa on tänä päivänä yhä tärkeämpää. Luonnonkatastrofit, Syyrian sota tai esimerkiksi pitkittyneet konfliktit Etelä-Sudanissa ja Keski-Afrikan tasavallassa ovat pakottaneet ihmiset jättämään kotinsa. Kouluja on suljettu tai tuhoutunut. Seurauksena miljoonat lapset ja nuoret konfliktialueilla eivät pääse kouluun.

"Koulujen nopealla käynnistämisellä on ensiarvoisen tärkeä merkitys lasten ja nuorten turvallisuuden sekä traumaattisista tilanteista palautumisen kannalta. On todettu, että koulut ja niissä annettava psykososiaalinen tuki auttavat lapsia ja nuoria saavuttamaan tunteen normaalista arjesta. Koulunkäynti luo myös toivoa paremmasta tulevaisuudesta", sanoo Jouni Hemberg.

"Ulkomaanapu on työssään erikoistunut erityisesti nuoriin. Moni järjestö keskittyy lapsiin, mutta järjestöjä, jotka toimivat nimenomaan nuorten kanssa ei ole kovin montaa. Myös ammatillisen koulutuksen kysyntä on kovassa kasvussa. Näillä alueilla Ulkomaanavun asiantuntemus voi tuoda lisäarvoa INEE:n johtoryhmään ja järjestön työhön."

Johtoryhmä koostuu YK-järjestöistä (UNESCO, UNHCR, UNICEF), jotka ovat pysyviä jäseniä. Lisäksi 10-jäsenisessä johtoryhmässä on edustettuna kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä ja rahoittajia, joiden kausi kestää neljä vuotta. Johtoryhmän jäsenet sitoutuvat vaikuttamistyöhön koulutuksen tukemiseksi katastrofeissa ja jälleenrakennusvaiheessa. Heillä on myös rooli INEE:n rahoituksen hankkimisessa.

"Kirkon Ulkomaanavulle INEE:n jäsenyys antaa mahdollisuuden vaikuttaa koulutuksen kehittämiseen globaalista näkökulmasta katsoen", Hemberg toteaa.

Ulkomaanapu on osallistunut INEE:n työryhmien työskentelyyn ja vaikuttamistyöhön vuodesta 2015 alkaen. Se on ollut mukana kehittämässä käytännöllisiä työkaluja ja ohjeistusta katastrofeissa koulutuksen parissa työskenteleville järjestöille.

Tällä hetkellä Ulkomaanapu on mukana kehittämässä globaalia ohjeistusta psykososiaalisen tuen integroimisesta koulutustyöhön kriisitilanteissa. Työ saadaan valmiiksi toukokuussa.

"Aikaisemmin ei juuri ole ollut ohjeistusta psykososiaalisen tuen sisällyttämisestä koulutyöhön. Kuitenkin juuri opettajan rooli on olennainen oppilaiden hyvinvoinnin parantamisessa ja tilanteeseen sopeutumisessa. Myös opettajat ovat kriisitilanteessa haavoittuvaisia ja tarvitsevat tukea lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa", sanoo opetusalan asiantuntija Minna Peltola Kirkon Ulkomaanavusta.

INEE on koulutusalan verkosto, johon kuuluu yli 12 000 henkilöjäsentä ja 130 järjestöä 170 maassa. INEE palvelee jäseniään rakentamalla toimijoiden yhteisöä, tekemällä vaikuttamistyötä ja tarjoamalla jäsenilleen tukea ja resursseja koulutussektorin työhön katastrofitilanteissa.

Kampanjat Kirkon Ulkomaanapu

Lue myös

Punainen logo, jossa kädet ylhäällä oleva ihmishahmo.

Lapsiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ vakavasti alirahoitettu

Uusi raportti osoittaa, että vain pieni murto-osa virallisesta kehitysavusta ohjataan lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseen.
Logo, jossa keltainen nuolikuvio ja teksti Taksvärkki ry, Dagsverket rf.

Nuoret eivät enää epäile kykyjään

Sambialaiset nuoret oppivat vaikuttamiskeinoja ja esiintymistaitoja Taksvärkki ry:n hankkeessa, jossa syrjäytymisvaarassa olevista nuorista kasvaa roolimalleja.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.