Humanitaarisia järjestöjä tarvitaan torjumaan ilmastokriisiä | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Humanitaarisia järjestöjä tarvitaan torjumaan ilmastokriisiä

Humanitaariset avustusjärjestöt voivat vahvistaa ilmastonäkökulman huomioimista toiminnassaan allekirjoittamalla Punaisen Ristin laatiman ilmastoperuskirjan.

Avustusjärjestöillä on vastuu toimia yhdessä ilmastokriisin vaikutusten lieventämiseksi. Peruskirja tarjoaa eri puolilla maailmaa toimiville järjestöille mahdollisuuden kehittää omaa toimintaansa ja vaikuttaa yhdessä ilmastoviisaampien päätösten aikaansaamiseksi.

Ilmastokriisi vaikuttaa meistä jokaiseen, mutta eniten se koskettaa jo valmiiksi haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä. Avustusjärjestöt ovat erityisen huolissaan katastrofien lisääntymisestä ja kansainvälisen yhteisön kyvystä vastata kasvaviin humanitaarisiin tarpeisiin. On toimittava ja tehtävä oikeita valintoja nyt, jotta nykyiset ja tulevat sukupolvet voivat elää terveinä ja turvassa.

Suomessa toimivista järjestöistä peruskirjan ovat tähän mennessä allekirjoittaneet Kirkon Ulkomaanapu, Plan International Suomi, Suomen Punainen Risti ja Suomen UNICEF.

Järjestöjen yhteistyöverkosto

Allekirjoittaneet järjestöt ovat käynnistäneet yhteistyöverkoston, jonka tavoitteena on edistää yhdessä peruskirjan tavoitteiden saavuttamista, jakaa hyviä käytäntöjä sekä koordinoida ilmastovaikuttamista ja -viestintää.

Lisäksi lista allekirjoittaneista järjestöistä julkaistaan ennen lokakuun lopussa alkavaa COP26-ilmastohuippukokousta. Jos järjestö haluaa mukaan tälle listalle, sen tulee allekirjoittaa peruskirja syyskuun aikana.

Allekirjoittaneet järjestöt sitoutuvat muun muassa:

  •  vastaamaan entistä tehokkaammin kasvaviin humanitaarisiin tarpeisiin ja tukemaan ihmisiä, joihin ilmasto- ja ympäristökriisit eniten vaikuttavat.  
  •  maksimoimaan oman työnsä ympäristökestävyyden ja vähentämään nopealla aikataululla kasvihuonekaasupäästöjään.
  • siihen, että toimintaa ohjaavat paikallisten toimijoiden ja yhteisöjen johtajuus ja kokemukset.  
  •  parantamaan kykyään ymmärtää ilmasto- ja ympäristöriskejä sekä kehittää näyttöön perustuvia ratkaisuja.
  •  työskentelemään yhdessä sekä humanitaaristen avustustoimijoiden että muiden kumppaneiden kanssa ilmasto- ja ympäristötoimien vahvistamiseksi.
  • vaikuttamaan, jotta saamme edistettyä kiireellisiä ja kunnianhimoisempia toimia ilmaston ja ympäristön suojelemiseksi.
  • kehittämään tavoitteet ja mittaamaan edistymistä sitoumusten toteuttamisessa.  

Peruskirjaan voi tutustua ja sen voi allekirjoittaa osoitteessa: https://www.climate-charter.org/

Lisää uusi kommentti