Globaalikasvatuksen valinnaisaine sai oululaiset nuoret pohtimaan vaikuttamista | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Globaalikasvatuksen valinnaisaine sai oululaiset nuoret pohtimaan vaikuttamista

Oulussa kokeiltiin globaalikasvatusta valinnaisaineena. ”Oppilaiden loppupalautteissa muutama mainitsi, että on valinnaisaineen kautta ymmärtänyt yhä enemmän, että juuri minä voin vaikuttaa asioihin”, kertoo opettaja Liisa Lauri.

Oulun Steinerkoulussa saatiin idea kokeilla globaalikasvatusta valinnaisaineen muodossa. Koulu on toiminut Taksvärkki ry:n Maailmankansalaisen kouluna keväästä 2018 lähtien.

”Oli hienoa huomata, kuinka valinnaiskurssin myötä oppilaat laajensivat selvästi elinpiiriään ja ajatuksiaan: he selvästi pohtivat enemmän asioita muiden; kavereiden, luokan ja jopa globaalin elinpiirimme näkökulmasta. Osa oppilaista havahtui myös ajattelemaan, miten moni haaste on globaalisti monella tapaa yhtenevä”, kertoo opettaja Liisa Lauri Oulun Steinerkoulusta.

Uskoa omiin vaikuttamismahdollisuuksiin

Palautteen perusteella osa oppilaista on valinnaisaineen myötä herännyt ajattelemaan vaikuttamista ja globaaleja keskinäisriippuvaisuuksia.

Vastuuopettajana toimineen Liisa Laurin mielestä Maailmankansalaisen koulu -verkoston toimintana toteutettu globaalikasvatuksen valinnaisaine onnistui hyvin. Lauri koki saaneensa Taksvärkiltä tukea ja tsemppiä kokonaisuuden luomiseen ja jäsentämiseen.

”Oppilaiden loppupalautteissa muutama mainitsi, että on valinnaisaineen kautta ymmärtänyt yhä enemmän, että juuri minä voin vaikuttaa asioihin. Tämähän on tosi iso asia, kun osasta oppilaista selvästi tuntuu, että tilanne on toivoton ja mihinkään ei voi nuoret vaikuttaa.”

Globaalikasvatuksen valinnaisaineen keskiöksi muodostui Oulun Steinerkoulussa nuorten vaikuttaminen. Kurssi toteutettiin alusta asti yhteistyössä koulun ja Taksvärkin kesken. Valinnaiskurssille osallistui parikymmentä 7.–9.-luokan oppilasta, joille kurssi merkitsi yhtä vuosiviikkotuntia globaalikasvatusta lukuvuoden aikana.

Globaalikasvatus onnistuu myös etäopetuksessa

Syyskaudella nuoret pohtivat omia vaikuttamistottumuksiaan ja haasteellisiksi kokemiaan asioita omassa lähiympäristössään. Muutosta peräänkuulutettiin mm. Oulun pyöräilymahdollisuuksiin, eläinten oikeuksiin ja median politikoitumiseen.

Valinnaiskurssin kevään osuus toteutettiin täysin etänä koronaeristäytymisen vuoksi. Etätapaamiset innostivat osaa oppilaista osallistumaan jopa aktiivisemmin. Osalle itsenäisesti tehdyt pohdintatehtävät synnyttivät jopa syvällisempiä mietteitä kuin luokkahuoneessa.

“Eräällä tapaamiskerralla oppilaat pohtivat mm. tasa-arvoa ja sitä, miten sen osalta Suomikaan ei ole ehkä vielä valmis.”

Kevään kuuden tapaamiskerran aikana oppilaat pääsivät käsittelemään laajasti globaalikasvatuksen eri teemoja: tasa-arvoa, kriittistä medialukutaitoa, eurosentrismiä, syrjintää, lapsen oikeuksia, kestävää kehitystä ja Agenda 2030:a sekä aktiivista kansalaisuutta.

Liisa Lauri kokee, että yhteiset suunnittelut Taksvärkin asiantuntijoiden kanssa ovat antaneet hänen työlleen vahvan pohjan sekä tietoa ja tukea opetukseen. Järjestöyhteistyö on ollut antoisaa niin opettajalle, oppilaille kuin koko koululle.

Taksvärkki ry hakee uusia kouluja Maailmankansalaisen koulu -verkostoon. Koulut voivat hakea mukaan 1.6.2020 mennessä.

Lisää uusi kommentti