Eduskuntapuolueet tukemaan luonnonvarojen hallintoa Mosambikissa | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Eduskuntapuolueet tukemaan luonnonvarojen hallintoa Mosambikissa

Eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö Demo aloittaa uuden luonnonvarojen demokraattista hallintoa tukevan kolmivuotisen hankkeen Mosambikissa.

Eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö Demo aloittaa uuden luonnonvarojen demokraattista hallintoa tukevan kolmivuotisen hankkeen Mosambikissa.

Uudet luonnonvaraesiintymät tarjoavat Mosambikille tärkeän taloudellisen voimavaran. Luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvät erimielisyydet ovat kuitenkin yksi keskeisimpiä konfliktien syitä ja siksi niiden demokraattiseen hallintaan on tärkeää panostaa.

"Mosambik on luonnonvaroiltaan hyvin varakas. Maan parlamentti ja muu hallinto niin pääkaupungissa, kuin luonnonvaroiltaan rikkaissa provinsseissa tarvitsee osaamista ja teknistä tukea luonnonvarojen demokraattiseen hallintaan. On ensiarvoisen tärkeää, että luonnonvarojen tuomat hyödyt jakautuvat mahdollisimman tasaisesti kansalaisten kesken eivätkä valu pelkästään kapealle eliitille", sanoo Demon toiminnanjohtaja Anu Juvonen.

Demon työ perustuu siihen, että demokraattinen ja rakentavaan yhteistyöhön perustuva monipuoluepohjainen politiikka tarjoaa parhaat edellytykset kestävään kehitykseen. Mosambikin politiikka on kärjistynyt kahden pääpuolueen, Frelimon ja Renamon, välille.

"Vaarana on, että pitkän aikavälin kestävyys sekä ympäristöön ja paikallisväestöön kohdistuvat riskit sivuutetaan, kun tavoitellaan lyhyen aikavälin poliittisia ja taloudellisia hyötyjä", Juvonen jatkaa.

"Poliitikoilla on luonnonvarojen hallinnan suhteen erityinen vastuu niitä koskevia lakeja säätäessä ja niiden käyttöä valvottaessa. Suomalainen poliittinen ja hallinnollinen osaaminen kiinnostaa ulkomailla", kommentoi Demon puheenjohtaja Eva Biaudet.

Nyt alkava hanke on osa Suomen kahdenvälistä työtä Mosambikissa. Hankkeen budjetti on 1,5 miljoonaa euroa. Demo ja sen kumppaneina hankkeessa toimivat hollantilainen Netherlands Institute for Multiparty Democracy ja mosambikilainen Associacão Instituto para Democracia Multipartidária voittivat ulkoministeriön järjestämän tarjouskilpailun hankkeen toteuttamisesta. Demolla on kokemusta monipuoluedemokratian tukemisesta Nepalissa, Myanmarissa, Tansaniassa, Tunisiassa, Sambiassa ja Sri Lankassa.

"Olemme pystyneet toimimaan ennenkin poliittisesti hauraissa oloissa. Emme mene kertomaan, miten asioita pitää hoitaa, vaan yhteistyö lähtee paikallisista tarpeista. Kun mukana ovat kaikki puolueet, se antaa hyvän lähtökohdan", Juvonen arvioi.

Lisää uusi kommentti