Amnesty käynnistää konsultaation kannastaan prostituutioon | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Amnesty käynnistää konsultaation kannastaan prostituutioon

Amnesty käynnistää vuonna 2014 uuden kansainvälisen kampanjan seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien loukkauksia vastaan. 

Amnesty käynnistää vuonna 2014 uuden kansainvälisen kampanjan seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien loukkauksia vastaan. "My Body, My Rights" -kampanjassa vaadimme valtioita sitoutumaan seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien edistämiseen vuosina 2014-2015 käytävissä kansainvälisissä Kairo+20- ja Post2015 -neuvotteluissa.

Osana My Body, My Rights -kampanjaa muodostamme Amnestylle kantaa seksityöhön ja prostituutioon. Tällä hetkellä Amnestyllä ei ole aiheeseen kantaa. Amnesty on aloittanut laajan kansainvälisen konsultaatioprosessin. Suomessa konsultaatio alkaa helmikuussa järjestettävillä keskustelutilaisuuksilla. Osastojen kannat kootaan yhteen, minkä jälkeen asiasta keskustellaan Amnestyn kansainvälisessä osastojen johtajien ja puheenjohtajien kokouksessa kesällä.

Prostituutio on voimakkaasti mielipiteitä jakava aihe, sekä Amnestyn sisällä että yhteiskunnassa laajemmin. Yhteisymmärrystä ei myöskään vallitse siitä, miten seksuaalisessa hyväksikäyttötarkoituksessa tehtyä ihmiskauppaa voidaan tehokkaimmin ehkäistä. Amnesty International on pitkään vaatinut valtioita ehkäisemään ihmiskauppaa ja takaamaan ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutumisen. Amnestyn Suomen osasto on yhdessä kansallisen kolmannen sektorin ihmiskaupan vastaisen verkoston kanssa vaatinut Suomea kehittämään ihmiskaupan vastaista toimintaansa niin, että ihmiskaupan uhrien oikeus apuun ja suojeluun nostetaan ihmiskaupan vastaisen työn keskiöön.

Nyt käynnistyvä konsultaatioprosessi Amnestyn kannasta prostituutioon ja seksityöhön ei muuta Amnestyn kantaa ihmiskauppaan ja sen vastaiseen työhön. Amnestyn mielestä ihmiskauppaa koskevan lainsäädännön on tunnustettava ihmiskauppa rikokseksi ja ihmisoikeusloukkaukseksi. Ihmiskaupan vastaisen toiminnan on pystyttävä takaamaan ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen.

Amnesty on aloittanut kannanmuodostuksen seksityöhön ja prostituutioon siksi, että haluamme selvittää, millä tavoin Amnesty voi parhaiten toimia usein heikossa asemassa olevien seksuaalipalveluja myyvien ihmisten oikeuksien toteutumisen puolesta. Amnestyn kansainvälisen sihteeristön konsultaatiota varten valmistelemassa materiaalissa esitetään, että Amnesty useiden YK-järjestöjen tavoin asettuisi tukemaan dekriminalisaatiota. Amnestyn kannasta ei ole kuitenkaan vielä tehty päätöstä: nyt on vasta aloitettu laaja konsultaatioprosessi.

Amnesty on demokraattinen järjestö, jonka kannat muodostetaan usein laajassa, avoimessa keskustelussa asiantuntijoiden ja tukijoiden kanssa. Koska keskustelu on avointa järjestön sisällä ja yhteistyökumppaneiden kanssa, on luonnollista että näitä asioita käsitellään myös julkisuudessa.

Kommentit

Lähettänyt Lars (ei varmistettu) 4.2.2014 - 16:29

Tekstissä on kohta, jossa sanotaan:

...minkä jälkeen asiasta keskustellaan Amnestyn kansainvälisessä osastojen johtajien ja puheenjohtajien kokouksessa kesällä.

Eikö tuossa alleviivatussa kohdassa pitäisi lukea "kansallisten"?

L

 

Hei,

teksti on lainattu suoraan Amnestyn sivuilta, eli emme maailma.netin toimituksen puolesta vastaa sen sisällöstä.

Lisää uusi kommentti