Tapahtumat

Siviilikriisinhallinnan asiantuntijakoulutus (hae 15.10. mennessä)

Järjestäjä
Paikkakunta
Helsinki
Alkamisaika
Päättymisaika

Kriisinhallintakeskus pilotoi siviilikriisinhallinnan asiantuntijoille tarkoitetun koulutuksen Helsingissä, jonka lähiopetusjakso toteutetaan 11.–13.11.2020. Kurssi jatkuu etänä suoritettavalla osuudella kurssin jälkeisillä viikoilla 47 ja 48 (haastatteluharjoitus henkilökohtaisella palautteella).

Jos olet hakeutumassa operaatioon ja kaipaat päivitystä siviilikriisinhallintaan liittyviin tietoihisi sekä tukea operaatioon hakeutumisessa, tämä pilottikurssi on sinua varten. Tällä kurssilla haemme lisäksi uusia asiantuntijoita rosteriimme, joilla on jo siviilikriisinhallinnan kenttäkokemusta esim. operaation tukitehtävistä (kts. tarkempi kohderyhmäkuvaus alla). Jos sinulla ei kuitenkaan ole aikaisempaa siviilikriisinhallinnan kokemusta, mutta haluat hakeutua siviilikriisinhallintaoperaatioon, hae peruskurssille (Basic Course on Civilian Crisis Management), jonka hakuaika on 8.9.–1.11.2020.

Lue alla oleva kuvaus huolellisesti. Ennen kuin alat täyttämään hakulomaketta, täytä tässä linkissä liitteenä oleva lomake ikään kuin hakisit osaamistasi vastaavaa tehtävää siviilikriisinhallintaoperaatiossa. Lomaketta käytetään kurssivalinnoissa. Kurssin aikana osallistujat saavat henkilökohtaista palautetta lomakkeestaan.

Kohderyhmä

Koulutukseen valitaan hakijoita kahdessa kategoriassa:

1.    Suomen siviilikriisinhallintarosterissa olevia asiantuntijoita, eli henkilöitä jotka

a.  ovat suorittaneet siviilikriisinhallinnan peruskurssin ja/tai joiden siviilikriisinhallintaoperaatiosta on kulunut useita vuosia ja/tai  

b.  ovat toimineet sihteeristötehtävässä CMC:n lähettämänä (vain sihteeristötehtävissä CMC:n lähettämänä palvelleita suositellaan kuitenkin hakeutumaan peruskurssille)

2.    siviilikriisinhallintaoperaatiossa operatiivisella puolella tai tukitehtävissä muuten kuin CMC:n lähettämänä palvelleita asiantuntijoita, joilla on vaadittu siviilikriisinhallinnan perusosaaminen, kuten:

a.  YK:n DPA, DPKO ja DPO -kenttäoperaatioissa palvelleet

b.  YK:n järjestöissä toimialueilla palvelleet, kuten UNHCR, IOM, UNDP, UNODC, WFP
c.  EU:n ja Etyjin siviilikriisinhallintaoperaatioissa toimialueilla palvelleet

Kohderyhmän 1 kohdalla priorisoidaan henkilöitä, joilla on suurin tarve kerrata siviilikriisinhallinnan osaamistaan. Pääasiassa kurssille valitaan henkilöitä, joilla on peruskurssista tai edellisestä sekondeerauksesta yli viisi vuotta.

Kohderyhmässä 2:

 •  valittavien henkilöiden ei tarvitse tämän kurssin lisäksi suorittaa siviilikriisinhallinnan peruskurssia, koska valittavilla henkilöillä on jo siviilikriisinhallinnan perusosaaminen 
 • aktiivipalveluksessa olevien poliisihenkilöiden tulee kuitenkin hakeutua siviilikriisinhallinnan peruskurssille. Muut poliisihallinnossa työskentelevät asiantuntijat (esim. juristit, tieto-, henkilöstö- tai taloushallinon asiantuntijat) voivat hakeutua tälle kurssille, jos he vastaavat kohdeyleisökuvausta
 • priorisoidaan niitä erityisosaamisalueita, joita Suomi haluaa painottaa siviilikriisinhallinnan osallistumisessa – tulevina vuosina näihin kuuluvat myös operaatioiden sisäisen hallinnon/tuen tehtävät

Kaikkien hakijoiden kohdalla tarkastellaan hakijan rekrytoitavuutta siviilikriisinhallintatehtäviin ja konkreettista mahdollisuutta sitoutua operaatioon lähtöön 12 kuukauden sisällä. 

Henkilöiden, jotka eivät vastaa kurssin kohderyhmäkuvausta, tulee hakeutua peruskurssille (BCCCM, hakuaika 8.9.-1.11.2020).

Kurssille ei oteta sellaisia poliisihenkilöitä, jotka eivät vielä ole CMC:n asiantuntijarekisterissä, vaikka he olisivatkin työskennelleet suoralla sopimuksella siviilikriisinhallintatehtävässä. Heidän tulee hakeutua peruskurssille Wilman kautta. 

Sisältö

Koulutuksen tarkoitus on parantaa siviilikriisinhallinnan kenttätehtäviin hakeutuvien asiantuntijoiden hakuvalmiuksia sekä valita uusia, jo siviilikriisinhallinnan kokemusta omaavia henkilöitä kurssille, jonka jälkeen he voivat hakeutua CMC:n kautta siviilikriisinhallintatehtäviin.

Koulutuksen aikana tarkastellaan Suomen painopisteitä sekä vaikuttavuutta siviilikriisinhallinnassa. Kurssilla kerrataan kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osa-alueita, tarkastellaan siviilikriisinhallinnan erityispiirteitä ja paneudutaan tämän hetken operaatioiden mandaatteihin, niiden toimeenpanoon ja mahdollisiin haasteisiin. Noin puolet kurssista käytetään osallistujien hakeutumisvalmiuksien kehittämiseen. Kurssilaiset saavat henkilökohtaista palautetta täyttämästään lomakkeesta (linkki yllä) sekä tuetaan haastatteluvalmiutta käytännön harjoittein.

Kurssin suunnittelussa on huomioitu sekondeeratuilta asiantuntijoilta saatu palaute operaatioiden nykyisistä osaamistarpeista sekä hakeutumisprosessista. Liitteenä ohjelmaluonnos.

Kurssin läpäisy

Hakiessaan kurssille, asiantuntijat suostuvat siihen, että heitä arvioidaan kurssin aikana seuraavissa asioissa ja, että arvio tallennettaan asiantuntijarekisteriin:

 • englannin kielen taito
 • ryhmätyöskentelytaidot
 • motivaatio ja sitoutuminen
 • fyysinen kunto

Lisäksi kurssilaisten tulee läpäistä kurssin päätteeksi monivalintakoe (70% oikeita vastauksia).

Aiemmin siviilikriisinhallintaoperaatioissa työskennelleiden asiantuntijoiden tulee palauttaa CMC:lle myös aiemmista operaatioistaan saamansa henkilö-/loppuarviointiraportit (PER)

Valintaperusteet

Yleiset vähimmäisvaatimukset hakijoille ovat samat kuin peruskurssille hakeutuvilla:

 • asiantuntijatehtävissä vaadittava koulutus (useimmiten korkeakoulututkinto)
 • tarvittava relevantti työkokemus (vähintään kolme vuotta)
 • hyvä englannin kielen taito (YKI4 tai vastaavat tiedot, lisätietoja tästä)
 • hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto 
 • kyky toimia monikulttuurisessa työympäristössä
 • B-ajokortti (ilman rajoitusta 78; ajo sallittu vain automaattivaihteisella ajoneuvolla)

Lisäksi valinnan ja tehtävien kannalta eduksi on:

 • muiden kielten (esim. ranska, venäjä, arabia tai espanja) hyvä suullinen ja kirjallinen taito

Huomioitavaa on, että yllämainittujen kriteerien täyttyminen ei automaattisesti takaa kurssipaikkaa. Saman ammatillisen profiilin omaavia hakijoita voi olla useita, mutta kurssipaikkoja kullekin profiilille vain rajoitetusti.

Kustannukset

CMC korvaa maakuljetukset kotimaassa, mutta ei lentoja kotimaassa eikä ulkomailta. CMC huolehtii majoituksen järjestämisestä ja majoituskulujen kattamisesta. Koulutuksen ajalta ei makseta päivärahaa eikä mahdollisille operaatioissa suoralla sopimuksella työskenteleville korvata menetettyä olosuhdekorvausta.

Tarvittaessa lisätietoja ko. koulutuksesta antaa koulutusasiantuntija Sari Rautarinta, sari.rautarinta@cmcfinland.fi, +358 295 488 525 (tavoitettavissa puhelimitse vk 36 ja 37).

Täytä hakemus kurssille tästä linkistä. Hakuaika päättyy 15.10.2020 klo 23.59.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.