Suomen OneWorld-portaaliyhdistys

Suomen OneWorld-portaaliyhdistyksen tavoitteena on lisätä suomalaisten tietoa kestävään kehitykseen liittyvistä kysymyksistä ja ihmisoikeuksista. Tehtävää toteutetaan julkaisemalla Maailma.net-uutissivustoa. Jutuissamme pyritään avaamaan kehitykseen ja ihmisoikeuksiin liittyviä teemoja pintaa syvemmältä sekä käsittelemään aiheita, jotka eivät muissa medioissa pääse esille.

Maailma.net on Kultti ry:n (Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto) jäsen ja noudattaa sen kautta Journalistin ohjeita.

Yhdistys on perustettu vuonna 2000, ja se on osa vuonna 1995 perustettua kansainvälistä OneWorld-verkostoa. Yhdistys on aatteellisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton eikä sen tavoitteena ole tuottaa voittoa.

Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäsenenä on 36 kehitys- ja ihmisoikeustoimijaa, pääasiassa kansalaisjärjestöjä. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvän rekisteröidyn järjestön tai oikeuskelpoisen yhteisön. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä myös oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, joka on halukas tukemaan yhdistyksen toimintaa taloudellisesti. Jäsenmaksut määritellään joka vuosi vuosikokouksessa.

Maailma.netin jäsenenä:

  • Järjestö saa ilmoituksensa (mainosbannerit, työpaikka- ja tapahtumailmoitukset, kampanjatiedotteet) Maailma.netiin ja sen kanaviin maksutta
  • Järjestö tukee kestävään kehitykseen, kansalaisyhteiskuntaan ja ihmisoikeuksiin keskittyvää journalismia ja tiedon levittämistä näistä kysymyksistä
  • Järjestö on mukana kehittämässä suomalaista kehitys- ja ihmisoikeusjournalismia

Haluatko liittyä Maailma.netin jäseneksi tai kysyä lisää? Ota yhteyttä: teija.laakso(at)maailma.net

Hallitus

Suomen OneWorld-portaaliyhdistystä johtaa kahden vuoden välein valittava hallitus. Vuonna 2018 hallituksen jäseniä ovat:

Puheenjohtaja Perttu Iso-Markku (Kansainvälinen solidaarisuustyö ry)
Varapuheenjohtaja Eeva Reittilä (Suomen YK-liitto)
Minna Havunen (Suomen Lähetysseura)
Minna Elo (Kirkon Ulkomaanapu)
Max Holm (Pelastakaa Lapset ry)
Olli-Pekka Haavisto (Maan ystävät)
Tuuli Vuori (Suomen Rauhanliitto)
Ada Bergroth (Solidaarisuus)
Sonja Hyötylä (Kehys ry)

Yhdistyksen rahoitus

Yhdistyksen rahoitus koostuu jäsenmaksuista, ilmoitus- ja palvelumyynnistä sekä valtiontuista. Vuonna 2019 Maailma.net saa ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustukea yhteistyössä Viestintä ja kehitys -säätiön kanssa toteutettavaan Tulevaisuuden toimittajat – kestävän kehityksen opintokokonaisuus journalismin opiskelijoille -hankkeeseen, Fingon jakamaa Frame, Voice, Report! -EU-tukea Maahanmuuttajat globaalin etelän äänenä -hankkeeseen sekä Taiteiden edistämiskeskuksen kulttuurilehtitukea.