UFF

Kehityspolitiikalla EU ja sen jäsenvaltiot pyrkivät puuttumaan laittoman muuttolii kkeen perimmäisiin syihin ja esimerkiksi osaltaan vaikuttamaan muuttajien kestävään integroitu miseen vastaanottajamais sa ja vastaanotta jayh - teisöissä ja auttamaan lähtö- tai kauttakulkumaihin palaavien muuttajien sosioek onomisen integroitumisen varmistamisessa. Tällaisiin toimiin kuuluvat investointien, kaupan ja innovoinnin edistäminen kumppanimaissa kasvu- ja työllistymismahdol

U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf (UFF) on yksityinen yleishyödyllinen yhdistys, jonka pääasiallinen tarkoitus on kehitysyhteistyön tukeminen ja sitä kautta ihmisten elinolojen parantaminen kehitysmaissa. Yhdistys ei ole maailma.netiä julkaisevan Suomen OneWorld-portaaliyhdistyksen jäsen.

Tilaa aihepiirin UFF RSS-syöte