Attacilta suomalainen julkaisu velkakriisistä

Kehitysmaiden velkakriisistä on tullut normaali ilmiö ja köyhimmätkin kehitysmaat maksavat enemmän velanhoitokuluja kuin saavat kehitysapua. YK:n vuosituhattavoitteet luovat suotuisaa ilmapiiriä velkaongelman ratkaisulle. Esimerkiksi paljon esillä ollut G-8-maiden velka-aloite koskee vain 18 maata ja kolmen kehitysluottolaitoksen velkoja.

Helsinki-konferenssi pohtii globaalia demokratiaa

Vuonna 2003 Tansanian ja Suomen hallitusten aloitteesta käynnistynyt Helsinki-prosessi huipentuu 7.-9.9. pidettävään Helsinki-konferenssiin, jossa on mukana hallituksia, yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä. Konferenssin ohella järjestetään lukuisia oheistapahtumia. maailma.net on koonnut Helsinki-konferenssin ja sen oheistapahtumien uutisointia.

Aceh koettelee Indonesian uudistuslinjaa

Helsingissä käytävien Acehin rauhanneuvottelujen kolmannen kierroksen jälkeen rauhanprosessi näyttää etenevän vauhdilla. Indonesian hallituksen ja Vapaa Aceh -liikkeen neuvottelijat ovat hellittäneet asemistaan ja osoittaneet valmiutta keskustella avoimesti eri vaihtoehdoista. Konfliktin keskeisin ongelmakohta, turvallisuuskysymykset, on kuitenkin edelleen ratkaisematta.

Aceh – Test Case for Indonesian Reform

The third round of Aceh peace talks in Helsinki showed that the process is well on its way. Negotiators from both sides, the Indonesian government and the Free Aceh movement GAM, have been able to push aside hard-line positions, and to explore new solutions. However, the hardest stumbling block of the peace process, the security issues, has hardly been touched as yet.

Himanen: Media heijastaa pelon yhteiskunnan

Suomen Sosiaalifoorumissa puhuneen Pekka Himasen mukaan olemme siirtyneet riskiyhteiskunnasta pelon yhteiskuntaan, jossa riskit ovat jo toteutuneet ja hätätila on sumentanut ihmisten suhteellisuudentajun. Media reagoi kriisiin esittämällä lisää viihdettä ja vetämällä huomion verraten epäolennaisiin ongelmiin.

Viisi vuotta Seattlen jälkeen joukkoliikkeet myötätuulessa

Joukkoliikkeiden synty ei pysähtynytkään postmoderniin aatteettomuuden aikakauteen, kuten piti – sen todistivat miljoonat sodanvastaiseen mielenosoitukseen osallistuneet helmikuussa 2003. Hyökkäys Irakiin kohdensi uudelleen Seattlessa alkanutta globalisaatiokriittistä liikettä, jonka seuraava koitos on heinäkuun G8-kokous Skotlannissa.

Helsinki-prosessin tilinpäätös lähestyy

Globalisaation ongelmia ratkovan, Suomen ja Tansanian isännöimän Helsinki-prosessin yli kaksivuotinen taival huipentuu toiseen Helsinki-konferenssiin syyskuussa 2005. Prosessia seuranneet kansalaisyhteiskuntaa edustavat tahot ovat ymmällään siitä, mitä Helsinki-prosessi konkreettisesti tulee saamaan aikaan ja miten paljon järjestöjen kannattaa tuhlata siihen panoksiaan ylipäätään.

Köyhyyden poistamisen h-hetki

Kuluva vuosi on nostanut globaalin köyhyyden maailman tietoisuuteen monin tavoin: korkean tason johtajat ovat puhuneet velkahelpotuksista, avunantajien toiminta on ollut kriittisessä tarkastelussa ja turvallisuusongelmien yhteys köyhyyteen on tunnustettu. H-hetki koittaa syksyn YK-huippukokouksessa - sen tuloksista riippuu nyt paljon, kertoo Millenium-projektin Chandrika Bahadur maailma.netin haastattelussa.

Urheilu opettaa maailmankansalaisuuteen

Liikunnan ja urheilun suhde kehitysyhteistyöhön kantaa hedelmää monella tavalla: liikuntatunnit houkuttelevat lapsia kouluun, tarjoavat tytöille mahdollisuuden osallistua sosiaaliseen toimintaan kodin ulkopuolella ja opettavat yhteistyötä ja sääntöjen noudattamista. Aihe oli esillä YK:n urheilun ja liikuntakasvatuksen vuoden kunniaksi järjestetyssä seminaarissa keskiviikkona.

Telttaleiri elää viikon kahdella eurolla päivässä

Changemaker-verkoston nuoret elävät viikon ajan telttaleirissä Helsingissä kahdella eurolla päivässä - summalla, jolla säännöllisesti kituuttaa noin puolet maailman väestöstä. Kampanja ajoittuu samalle viikolle kuin hallituksen neuvottelut budjettikehyksistä, ja tavoitteena on kasvattaa painetta kehitysapumäärärahojen nostamiselle.

Lasten köyhyys lisääntynyt rikkaissa maissa

Huolimatta talouskasvusta on köyhyydessä elävien lasten osuus OECD-maissa viime vuosikymmenen aikana lisääntynyt, ilmenee Unicefin uudesta raportista. Ikääntyvän väestön yhteiskunnissa huoli terveydenhuollosta ja eläkkeistä on jättänyt varjoonsa kysymyksen lasten hyvinvoinnista. Suomi kuitenkin sijoittuu tutkimuksen kärkijoukkoon.

The G8 and Africa: A new hope or another false dawn?

The British Chancellor of the Exchequer, Gordon Brown, has unveiled a so-called "Marshall Plan for Africa", a high profile campaign to rid Africa of poverty, that will be put before leaders at the gathering of the G8 in July this year. But a meeting of finance ministers of the G7 countries over the weekend seemed to have pulled the rug under the feet of Brown and his Prime Minister Tony Blair.

Globalisaatiopeliä

Vaikuttaa siltä, että poliitikot sekoittavat tahallaan aidat ja aidanseipäät arvostellessaan presidentti Halosta hänen globalisaatio-lausunnoistaan. Asian ydin ei ole se, vastustetaanko vai kannatetaanko, vaan se, mitä globalisaatiolla tarkoitetaan. Hämärästä käsitteestä on löydetty oiva lyömäase haluttaessa korostaa edistyksellisyyttä vanhakantaisuuden sijaan, kirjoittaa maailma.netin toimittaja Eija Palosuo.

Jyväskylässä koulutetaan kehitysyhteistyön osaajia

Jyväskylän yliopistossa syksyllä aloitetun, englanninkielisen kehitysyhteistyön maisteriohjelman suosio on yllättänyt järjestäjät täysin. Uudenlaista ajattelua edustaa ohjelman monitieteisyys: "Kehitysmaatutkimuksen selitysmalli ei enää aina toimi muuttuvien maailmantilanteiden selittämisessä", toteaa kansainvälisen kehitystyön assistentti Sakari Taipale.

Suuri järjestöfoorumi suunnitteilla ASEM-kokouksen kylkeen

Syksyllä 2006 maailman katseet kohdistuvat Suomeen, joka tuolloin toimii EU:n puheenjohtajamaana ja saa Aasian ja Euroopan huippukokouksen yhteydessä arvokkaita vieraita. Kansalaisjärjestöjen työlistalla on ASEM-kokouksen varjokokous, josta odotetaan Suomen kaikkien aikojen suurinta kehityspoliittista tapahtumaa.

Kenelle oikeus internetin hallintaan?

Internetin yhteiskunnallinen merkitys sen alkuvaiheessa oli niin vähäinen, etteivät poliitikot juurikaan kiinnittäneet huomiota virtuaaliverkon omistukseen ja hallintaan. Tänä päivänä tilanne on toinen. Kysymys herättää kansainvälispoliittisia intohimoja ja tulee olemaan yksi merkittävimmistä aiheista syksyllä YK:n tietoyhteiskuntahuippukokouksessa. Aihetta pohdittiin kansalaisjärjestöjen seminaarissa 11. tammikuuta.

Aasian katastrofi

Joulukuun 26. päivä 2004 Kaakkois-Aasiassa Indonesian Sumatran saaren läheisyydessä tapahtui merenalainen maajäristys, jonka seurauksena valtavat hyökyaallot pyyhkivät alueen rantoja ja yli 150 000 ihmistä sai surmansa. Uutisia avustustöiden etenemisestä sekä tietoa hätäavun lahjoitusnumeroista ja -tileistä koottuna tämän linkin taakse.

Turkin mahdollinen EU-jäsenyys herättää toiveita kurdeissa

Perjantaina ratkeaa kysymys siitä, aloittaako EU jäsenyysneuvottelut Turkin kanssa. Päätöksellä on merkitystä myös oikeuksistaan kamppaileville kurdeille. "En usko, että EU lähtee ajamaan kurdien vaatimusta tunnustaa heidät kansana. Jos kurdit saisivat mahdollisten EU:n jäsenyysneuvottelujen myötä edes virallisen kielen aseman kurdinkielelle, jo se olisi hieno asia", arvioi maassa hiljattain vieraillut, Suomen Rauha kurdeille –foorumin jäsen Elina Järvenpää.

Suomi rajaa rooliaan kehitysmaiden tietoyhteiskuntahankkeissa

Ulkoministeriössä valmistellaan parhaillaan tietoyhteiskuntaa koskevaa kehityspoliittista linjausta määrittelemään, kuinka Suomen tulisi osallistua tietoyhteiskuntien rakentamiseen kehitysmaissa. Osaamisalueistamme keskustelivat keskiviikkona ministeriön, yritysmaailman, järjestöjen ja tiedeyhteisöjen edustajat Säätytalolla.

Katoamiset ja laittomat pidätykset ovat nykypäivää Länsi-Saharassa

Katoamiset ja laittomat pidätykset ovat ihmisoikeusrikkomus, jonka selvittely on lähes mahdotonta valtion viranomaisten kieltäessä osallisuutensa tapahtumiin, kertoo länsisaharalainen ihmisoikeusaktivisti Abdeslam Omar Lachen maailma.netin haastattelussa. Omaisten väsymätön taistelu on kuitenkin vihdoin johtanut katoamisten estämiseen tähtäävään kansainväliseen sopimusluonnokseen.
Tilaa aihepiirin maailma.net RSS-syöte