Näkökulma: REACH – jotta maailma olisi parempi paikka | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Näkökulma: REACH – jotta maailma olisi parempi paikka

EU:n REACH-asetus tuo tietoa kemikaaleista, mutta eläinten hyvinvoinnin kustannuksella.

(Kuva: Horia Varlan / cc 2.0)


Artikkeli on julkaistu aiemmin Animalia-lehden numerossa 3/2014.

Maailman luonnonsäätiö WWF:n selvityksen mukaan meillä on veressämme vähintään 18 kemikaalin cocktail. WWF analysoi vuonna 2005 kemikaaleja tavallisista arjen tuotteista, kuten tekstiileistä, rakennusmateriaaleista, sähkölaitteista sekä huonekaluista, ja niiden esiintymistä veressä 13 perheen osalta 12 maassa.

Maailmalla on laajassa käytössä noin 30 000 kemikaalia, joista suurimman osan terveysriskejä ei tunneta. Selvityksen mukaan meillä saattaa olla veressämme kemikaalia, jonka käyttö on kielletty jo ennen syntymäämme.

Ei siis olekaan ihme, että vuonna 2007 Euroopan unionin alueella astui voimaan REACH-asetus (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Asetus sitoo jäsenmaiden lainsäädäntöä suoraan ja velvoittaa rekisteröimään vuositasolla yli tonnin verran käytetyt kemikaalit. Sen tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa terveyden- ja ympäristönsuojelun korkea taso, tehostaa EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä sekä taata tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionin sisämarkkinoilla.

Yhteistä hyvää eläinten kustannuksella?

Komission ensimmäisessä ehdotuksessa ei esitetty mitään koe-eläinten käyttöön liittyviä rajoituksia. Eläinsuojelujärjestöt vastustivat asetusta jyrkästi sillä perusteella, että se lisäisi koe-eläinten käyttöä tuskallisissa myrkytyskokeissa ehkä kymmenillä miljoonilla, kun se EU:n vuositasolla on 10–12 miljoonan eläimen luokkaa.

Asetus astui kuitenkin voimaan siten muutettuna, että "eläinkokeet ovat viimeinen keino hankkia kemikaaleista lisää tietoa. Rekisteröijät saavat tehdä uusia kokeita vasta, kun kaikki muut keskeiset ja saatavilla olevat tietolähteet on käytetty", kuten Euroopan kemikaalivirasto sivustollaan tiedottaa. Lisäksi kemikaalin testausehdotukselle asetettiin 45 päivän aikaraja, jonka aikana kolmannet osapuolet, kuten eläinsuojelujärjestöt, saavat kommentoida ehdotusta ja pyrkiä osoittamaan eläinkokeen mahdollinen tarpeettomuus.

"REACH-kokeissa on kuluvan vuoden puoliväliin mennessä käytetty noin miljoona eläintä."

Animalian koe-eläintensuojelun kattojärjestö ECEAE (European Coalition to End Animal Experiments) tarttui mahdollisuuteen palkaten toksikologeja ja myöhemmin asianajajan perehtymään julkaistaviin testausehdotuksiin. Animalia osallistuu taloudellisesti toiminnan tukemiseen ja kampanjoi yhdessä ECEAE:n kanssa REACH-asetuksen kehittämisessä eläineettisemmäksi.

Eläimet kärsivät – pelastuuko maailma?

ECEAE:n epävirallinen arvio on, että REACH-kokeissa on kuluvan vuoden puoliväliin mennessä käytetty noin miljoona eläintä, joille REACH merkitsee eliniän mittaista kärsimystä ja kipua. Kemikaalien turvallisuutta arvioidaan esimerkiksi hengitysteitse vaikuttavan myrkyllisyyden, ihosyövytyksen, silmä-ärsytyksen, karsinogeenisuuden, hedelmällisyyttä vaarantavan tai elinkohtaisen myrkyllisyyden osalta. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta toteaa muun muassa seuraavaa:

"Aine on syövyttävä, jos se aiheuttaa orvaskeden läpi verinahkaan ulottuvan näkyvän kuolion ainakin yhdelle koe-eläimistä enintään neljä tuntia kestäneen testiaineen annostelun jälkeen. Tyypillisiä syöpymisreaktioita ovat haavaumat, verenvuoto, veriset ruvet sekä 14 päivän tarkkailujakson lopussa ihon vaalenemisen aiheuttama värinmuutos, kokonaan kaljuuntuneet alueet ja arvet."

Helsingissä sijaitsevan Euroopan kemikaaliviraston oman lausunnon mukaan REACH-asetus toimii, samoin kuin vaatimus eläinkokeiden välttämisestä ja eläinkokeettomien menetelmien kehittämisestä. Silti kemikaalivirasto on hylännyt vasta kuusi eläinkoetta ja kieltäytyy hylkäämästä ehdotusta, ellei siinä ole teknistä virhettä. Näistä ainakin kaksi on kielletty ECEAE:n toiminnan ansiosta. Todellisuudessa menestystä on ollut valtavasti enemmän, sillä kemikaaliyritykset ovat itse vetäneet ehdotuksiaan pois.

Toistaiseksi yhtään ainetta ei ole kielletty.

Sen sijaan rajoitukset kemikaalien käyttöön ja tiedot niiden turvallisuudesta ovat lisääntyneet. Toisaalta REACHin alla tehdään eläinkokeita sellaisillakin kemikaaleilla, jotka entuudestaan tiedetään erittäin vaarallisiksi, mutta joiden vaikutuksista ei ole luotettavaa tutkimustietoa.

Vuosien 2013 ja 2015 aikana odotetaan noin 300 testausehdotusta. Tällä hetkellä on käynnissä myös vaarallisiksi luokiteltujen kemikaalien autorisointi, eli lupamenettely. Sen jälkeen voidaan sanoa paremmin, muuttuuko mikään REACHia edeltäneeseen lainsäädäntöön verrattuna. Sitä ennen koe-eläinten määrät nousevat kuitenkin huippuunsa. Voit auttaa ECEAE:ta toksikilogien palkkaamisessa ja eläinkokeisiin puuttumisessa osallistumalla keräykseemme Jelpissä: https://jelpi.fi/kerayssivut/pelasta-koe-elain-lahjoituksella.

Lisätietoja: The Use of Alternatives to Testing on Animals for the REACH Regulation
http://echa.europa.eu/documents/10162/13639/alternatives_test_animals_2014_en.pdf

Lisää uusi kommentti