Kehityksen tavoitteet todeksi | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Kehityksen tavoitteet todeksi

Tarvitaan tiukka loppukiri ennen vuosituhattavoitteiden määräajan umpeutumista ensi vuoden lopussa, kirjoittaa Wu Hongbo.

(Kuva: UN Photo / cc 2.0)

(IPS) -- YK:n asettamien vuosituhannen kehitystavoitteiden pitäisi täyttyä vuoden 2015 loppuun mennessä. Se vaatii kovaa loppukiriä, sillä läheskään kaikkia kehitysmaille annettuja lupauksia ei ole pidetty eikä köyhyyttä ylläpitäviä esteitä poistettu.

Tavoitteisiin pääsy edellyttää, että kehitysmaat saavat lisää apua, velkahelpotuksia, lääkkeitä ja teknologiaa sekä paremmat kaupan ehdot. Niitä lupaa kahdeksasta tavoitteesta viimeinen, globaalin kumppanuuden luominen kehitysmaiden ja teollisuusmaiden välille.

Vuosituhannen kehitystavoitteista päätettiin vuonna 2000. Viimeisen tavoitteen on tarkoitus vahvistaa kehitysmaita niin, että ne pystyvät täyttämään seitsemän konkreettista tehtävää, jotka liittyvät asukkaiden ravintoon, koulutukseen ja terveyteen.

Ennätysmäärä apua

Kahdeksannen tavoitteen toteuttamisessa on edistytty. Maailman kehitysapu aleni kahtena aiempana vuonna, mutta viime vuonna se ylsi ennätykselliseen 105 miljardiin euroon.

Kehitysapua antavista 28 maasta 17 lisäsi tukeaan, ja 5 maata - Tanska, Norja, Ruotsi, Luxemburg ja Britannia - antoi vähintään 0,7 prosenttia bruttokansantulostaan, kuten YK edellyttää.

Rikkaiden maiden lupaaman ja antaman avun välissä ammottaa kuitenkin 140 miljardin euron kuilu. Lisäksi tuki keskittyy harvoille: 20 suurinta saajaa kahmii yli puolet kaikesta.

Vähiten kehittyneille 49 maalle annettu apu kasvoi viime vuonna 12 prosenttia, mutta kahdenvälinen apu Saharan eteläpuolisen Afrikan maille väheni 4 prosenttia vuodesta 2012.

Kauppaa ja teknologiaa

Pelkkä tullimaksujen alentaminen tai poistaminen ei riitä turvaamaan kehitysmaiden tasaveroista osallistumista maailmantalouteen. Kauppaa estävät myös teollisuusmaiden maksamat maatalouden vientituet, kotimaiset tukiaiset ja protektionismi.

Velkahelpotusohjelmaan hyväksytyistä 39 maasta 35 sai ohjelman päätökseen maaliskuussa, mikä merkitsi niiden lainataakan tuntuvaa kevenemistä. Moni on pystynyt lisäämään köyhyyden lievittämiseen tarkoitettuja määrärahojaan, mutta uusi velkaantuminen uhkaa osaa maista.

Välttämättömien ja edullisten lääkkeiden saanti kehitysmaihin on helpottunut, mutta varastot ovat yhä riittämättömiä ja hinnat paikoin liian korkeita.

Myös teknologia, varsinkin it-alan, on levinnyt kehitysmaihin, mutta pullonkauloja on yhä. Esimerkiksi laajakaista pysyy monien ulottumattomissa kalleutensa takia.

YK:ssa valmistellaan jo seuraavaa listaa, Kestävän kehityksen tavoitteita, joita aletaan toteuttaa 2016. Nyt on kiire kuroa umpeen kuilut, jotka estävät vuosituhattavoitteiden täyttymisen.

Wu Hongbo on YK:n talous- ja sosiaaliasioiden osastoa (Undesa) johtava alipääsihteeri.

Lisää uusi kommentti