Näkökulmat Veroparatiisit

Johtaako ministerin kiirastuli toimenpiteisiin verovälttelyn estämiseksi?

Verolainsäädäntö ei kohtele kansalaisia tällä hetkellä yhdenvertaisesti, kirjoittaa Henri Telkki.
(Kuva: Philip Taylor / cc 2.0)

Tämä artikkeli on alun perin julkaistu Finnwatchin kotisivuilla. Lue lisää täältä.

Yle uutisoi sosiaali- ja terveysministeri Laura Rädyn (kok.) verojärjestelyistä, joiden avulla hän sai muutettua Mehiläisen lääkärinä saamiaan tuloja verottomiksi osingoiksi ja kevyemmin verotetuiksi luontoiseduiksi. Median hampaissa ovat olleet aiemmin Mehiläisen lisäksi terveyspalveluja tuottavat yritykset Terveystalo ja Attendo, joiden omistajat maksavat kannattavasta liiketoiminnasta huolimatta vain vähän veroja toimintamaihinsa. Esimerkiksi Finnwatchin viime vuotinen selvitys paljasti Attendon toimineen Suomessa vahvasti velkarahalla, minkä vuoksi konsernin verotettavat voitot olivat valuneet velkojen maksuina ulkomaisiin veroparatiiseihin.

Verovälttelyyn syyllistyneet puolustautuvat usein kertomalla toimineensa lakien ja maantavan mukaisesti. Kysymys toiminnan oikeudenmukaisuudesta ja vastuullisuudesta yleensä sivuutetaan. Nyt linja näyttää kuitenkin muuttuneen. Tänään ministeri Räty totesi tiedotustilaisuudessaan, että hänen toimintansa ei ollut yhteiskunnallisesta näkökulmasta oikein ja että hän ei enää tekisi vastaavaa järjestelyä.

"Rädyn kiirastuli antaa odottaa muutoksia hallituksen politiikkaan. Verolainsäädäntö ei kohtele kansalaisia tällä hetkellä yhdenvertaisesti."

Aggressiivinen verosuunnittelu rapauttaa valtioiden veropohjia ja sotii ihmisten oikeustajua vastaan. Aggressiivisella verosuunnittelulla yritykset tai yksityishenkilöt pyrkivät minimoimaan säädettyjä verovelvoitteitaan lain hengen vastaisesti.

Verosuunnittelu asettaa veronmaksajat eriarvoiseen asemaan. Ongelmallista on, että keinotekoinenkin verovälttely voi olla edelleen lainmukaisia. Tästä kielii myös korkeimman hallinto-oikeuden kesällä antama ratkaisu niin sanotussa siirtohinnoitteluasiassa, jonka perusteella Fortum ja Nokian Renkaat tulevat todennäköisesti välttymään verottajan niille asettamilta mätkyiltä. Talouselämän uutisen mukaan joissakin yrityskonsernin sisäisissä lainoissa oli käytetty jopa 30 prosentin korkoja. Myös esimerkiksi lakimuutos, jonka mukaan työpanososinkoja verotetaan tätä nykyä palkkana tai työkorvauksena, on jäänyt osin torsoksi eikä lainmuutoksen jälkeistä vaikutusarviointia ole tehty.

Ministeri Rädyn julkinen kiirastuli verosuunnittelustaan antaa odottaa muutoksia hallituksen politiikkaan ja lainsäädäntöön. Verolainsäädäntömme ei kohtele kansalaisia tällä hetkellä yhdenvertaisesti. Rädyn sanoin tulee "pyrkiä rakentamaan yhteiskuntaa, jossa tällainen ei ole mahdollista eikä kannattavaa."

Helpoin keino puuttua aggressiiviseen verosuunnitteluun olisi lisätä veronmaksun avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Järjestöt ovat vaatineet sitovan maakohtaisen raportointivelvollisuuden säätämistä yrityksille niiden tuloista, veroista ja muista keskeisistä taloustiedoista sekä yritysten konsernirakenteesta. Näin yritysten sidosryhmille tulisi aito mahdollisuus arvioida yhtiöiden toiminnan vastuullisuutta. Tiedot auttaisivat myös verottajia, jotka voisivat puuttua tehokkaammin muun muassa velkaannuttamisen tai siirtohinnoittelun avulla toteutettavaan veron kiertämiseen. Eri maiden veroviranomaisten välille olisi lisäksi luotava automaatinen järjestelmä verotietojen vaihtamiseksi.

Avoimen tiedonsaannin lisäksi olisi uudistettava veron kiertämisen estämiseksi säädettyjä normeja, jotta verottaja voisi puuttua tehokkaammin velkaannuttamisen ja siirtohinnoittelun avulla tapahtuvaan aggressiiviseen verosuunnitteluun. Työpanososinkojen ja luontoisetujen verotusta olisi syytä myös tarkentaa, jotta yksityishenkilöt eivät voisi kiertää ansiotulon verotusta keinotekoisesti yhtiö- ja muin järjestelyin.

Pitkällä tähtäimellä kansainvälistä verojärjestelmää olisi pyrittävä uudistamaan kokonaisvaltaisesti siten, että monikansallisia yrityksiä kohdeltaisiin verotuksessa enemmän yhtenä kokonaisuutena ja niiden tuloja voitaisiin verottaa kohdennetummin yrityksen liiketoiminnan tosiasiallisen aktiviteetin mukaan.

NäkökulmaVeroparatiisit politiikkatalous Suomi Finnwatch

Lue myös

Taskulaskin

Eläkeyhtiöt veroparatiisitalouden keskiössä

Myös suomalaiset työeläkeyhtiöt osallistuvat veroparatiisitalouteen. On turha odottaa muutoksen tapahtuvan itsestään, kun suuryritykset käyttävät valtaa työeläkeyhtiöissä ja houkutus vapaamatkustukseen on suuri. Pelisääntöjä on muutettava, kirjoittaa vero-oikeutta tutkiva Lauri Finér.
Taskulaskin

Veroparatiisien vastaiset asiantuntijat kokoontuvat Suomessa

Kansainväliset asiantuntijat pohtivat ensi viikolla Helsingissä, miten kitkeä verovälttelyä ja laitonta pääomapakoa.

Ecuador näyttää verokurin mallia – kansa äänestää veroparatiiseista

Ecuadorin verotulot ovat kolminkertaistuneet kymmenessä vuodessa, eikä se johdu veronkorotuksista vaan perinnän tehostamisesta, maan ulkoministeri Guillaume Long sanoo.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.