Anteeksianto vie rauhaan Somaliassa | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Anteeksianto vie rauhaan Somaliassa

Ruohonjuuritason rauhantyössä sovitellaan klaanien välisiä kiistoja, kirjoittaa Elisa Vepsäläinen.

Tämä artikkeli on alun perin julkaistu Afrikan Sarvi -verkkolehdessä. Lue lisää täältä.

"Yli 20 vuotta kestänyt sisällissota on romuttanut Somalian paikallishallinnon. Klaanit ovat ottaneet oikeuslaitoksen ja valtion aseman. Klaanien välinen sopiminen on hidasta ja kallista, koska yhden klaanin jäsenen rikos muuttuu koko klaanin rikkomukseksi", selittää Kirkon Ulkomaanavun Itä- ja eteläisen Afrikan alue-edustaja David Korpela.

"Rangaistukseksi määrättävät korvaukset ovat köyhässä Somaliassa kohtuuttoman suuria ja niiden hankkiminen tuottaa uusia rikoksia."

Rohkaisevia tuloksia

Somalian kaltaisissa konflikteissa uskonnolliset johtajat on saatava mukaan sovinnon ja anteeksiannon rakentamiseen. Heidän vaikutusvaltansa avulla tulokset voidaan ulottaa yksittäisten ihmisten elämästä aina valtion hallinnon ja vastuullisuuden vahvistamiseen asti.

Uskonnolliset johtajat on saatava mukaan rauhantyöhön.

"Sovintokokouksissa konflikteja selvitetään klaanijohtajien ja uskonnollisten johtajien välityksellä."

Kirkon Ulkomaanapu ja paikalliset yhteistyökumppanit tarjoavat klaaneille tilaisuuksia tapaamisiin ja keskusteluihin turvallisessa paikassa ilman aseita. Järjestö auttaa esimerkiksi kutsumaan koolle sovintokokouksia, joissa konflikteja selvitetään klaanijohtajien ja uskonnollisten johtajien välityksellä.

Keskeistä työssä on vaikutusvaltaisten henkilöiden tunnistaminen ja saaminen mukaan rauhansovitteluun. Sovittelutyö aloitetaan tavallisesti klaanin jäsenten omasta pyynnöstä ja tapaamisia on järjestetty muun muassa moskeijoissa.

Käytännön järjestelyihin on osallistunut paljon diasporaan kuuluvia ja paikallisia työntekijöitä. Suomalainen järjestö puolestaan on tuonut mukaan hankehallinnon näkökulmaa ja osaamista.

Somalimaassa on kahden edellisvuoden aikana saavutettu erittäin rohkaisevia tuloksia. Merkittävää on sekin, ettei johtajia ole määritelty ulkopuolelta. Seuraava askel on sopia yhteisistä säännöistä sekä luoda toimiva paikallishallinto.

Työ vaatii pitkäjänteisyyttä, sillä rauhanrakentamista ei voi tukea ilman paikallisten ihmisten luottamusta. Tavoite on kestävä rauha.

Rauhantyö laajenee Keski-Somaliaan

Kirkon Ulkomaanapu on osallistunut Somalian tilanteen rauhoittamiseen ja vakiinnuttamiseen jo seitsemän vuoden ajan. Onnistumiset Somalimaassa ovat kannustaneet Ulkomaanapua laajentamaan toimintaansa myös Keski-Somaliaan, vaikka turvallisuustilanne siellä on pohjoista paljon epävakaampi.

Luottamuksen rakentaminen on rauhaprosessin välttämätön ehto.

Helmikuun alussa Kirkon Ulkomaanapu aloitti Euroopan Unionin EuropeAidin rahoittaman hankkeen kahdessa Keski-Somalian maakunnassa, joissa aloitetaan rauhantunnustelu pohjoisessa hyvin toimineen mallin mukaan. Työtä tehdään paikallisten rauhankomiteoiden kanssa.

"Rauha Somaliaan on realismia. Maassa on jo perustuslaki ja presidentti, mikä on huikea loikka verrattuna neljän vuoden takaiseen tilanteeseen. Emme silti voi vähätellä esimerkiksi nuorten radikalisoitumiseen liittyviä riskejä. Heille on voitava tarjota vaihtoehto aseeseen tarttumiselle", toteaa Ulkomaanavun vaikuttamistyön johtaja Aaro Rytkönen.

Järjestö on työskennellyt läheisesti Somalian islamilaisten uskonnollisten johtajien kanssa ja luottamus on vuosien varrella rakentunut vahvaksi. Erittäin tärkeässä roolissa ovat alusta asti olleet Suomen somaliyhteisöön kuuluvat henkilöt.

Vuonna 2013 Kirkon Ulkomaanapu aloitti YK:n yhteyteen perustetun uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkoston sihteerinä. Verkoston tavoitteena on paikallisin voimin yrittää auttaa eri osapuolia saapumaan saman neuvottelupöydän ääreen.

"Rahaa menee hukkaan niin kauan, kun rauhanneuvottelijat eivät tule konfliktien sisältä", toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen painottaa.

"Uskonnolliset johtajat jätetään aivan liian usein konfliktien sovittelun ulkopuolelle. Juuri he voivat ratkaisevasti vaikuttaa siihen, ajatellaanko vihollista myös ihmisenä."

Kirjoittaja on Kirkon Ulkomaanavun kampanjoiden ja vaikuttamistyön suunnittelija. 

Lisää uusi kommentti

Lue ohjeet ennen kommentointia